HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARK

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARK

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARK

Hac ibadeti yılın belli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Bunlar; Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara suresi “ Hac belli aylardadır” ile bu aylara işaret etmektedir.(Bakara,2/197)

Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasiklerini tamamlayabildiği için bu aylar “Hac ayları” olarak adlandırılır. Bu aylara hac ayları denilmesinin sebebi, haccın birinci şartı olan ihrama girilebilmesinin ön görülmüş olmasındandır. Bu aylardan önce ihrama girmek ise bazı mezheplere göre mekruh sayılmıştır.

Umre ibadeti, belirli bir zamana bağlı olmadan, yılın beş günü hariç her zaman yapılabilir. Sadece hac zamanında yapılmaz. Şartlara ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girdikten sonra tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkılır. Umre ibadeti niyet etmek, ihrama girmek, tavaf yapmak, sa’y yapmak ve tıraş olmaktan ibarettir. Hacca göre daha kolaydır.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

HAC VE UMRE FARKI

 • Hacca gitmek İslam’ın beş şartından biridir. Hacca gitmek farzdır, umre yapmak sünnettir.
 • Hac ve umrede Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılırken(Kurban bayramı), Umre’de belirli bir zaman bulunmaz.
 • Hac umreye göre daha zor olan bir ibadettir.
 • Haccı ömürde bir defa yapmakla farz yerine getirilmiş olur.

UMRE VE HAC FARKI

 • Umre için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre’de namazları cem etme yoktur. (Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir)
 • Umre’de kudüm tavafı ve veda tavafı yapılmaz.
 • Umre’de şeytan taşlama yoktur.
 • Umre’de kurban kesme yoktur.

Hac ve umre farkını, fiyat olarak da araştırmak gerekiyor. Hac fiyatları umre fiyatlarına göre daha pahalı olmaktadır. Ekonomik durumu iyi olanlara hac farzdır. Ayrıca ekonomik durumu iyi olanlar hacı tercih ederken, ekonomik durumu biraz daha zayıf olanlar da umre yapmaya gitmektedir. Hac fiyatlarının pahalı olması da insanlarımızı umre’ye gitmeye zorlamaktadır. Ayrıca hac için belli zamanı beklemek ve hac kontenjanı gibi durumlarda hacca gitmeyi zorlaştırıyor.

Benzer Konular: