Kabe İmamları

Kabe’de imam olmak oldukça zor bir görevdir. Kâbe’de yüz binlerce hatta hac döneminde milyonlarca Müslüman’a namaz kıldırmak için güçlü maneviyat yapısına sahip olunması gerekmektedir.

Kabe imamlarının seslerini dinleyen herkes mest olmaktadır. Bir de o mübarek topraklarda namaz kılıyorsanız o müthiş atmosferli yerde yankılanmakta olan ayetler gönlümüzü rahatlatır. Rabbimizin kelamını gönlümüze zihnimize işlemeye başlar. Ayetler en güzel kıraatlerle birlikte arşa doğru yükselirken insanı da bu atmosfer bambaşka yerlere götürür. Sonra insan doğal olarak merak eder, Bu gönlümüzü böylesine titreten, gözyaşları içerisinde bizleri bırakan bu güzel sesli insanlar kimdir? Bu isimler kimi zaman Abdullah el-Juhany, kimi zamanda Şeyh Ghazzawi. Bu güzel sesli Mekke imamları nasıl seçiliyor, kimlerdir bunları tanıyalım.

Kabe’de imamlık yapmak çok zor bir görevdir. Yüz binlerce hatta kimi zaman milyonlarca insana imam olmak için güçlü bir maneviyat yapısı gerekir. Bu sorumluluğun farkında olacak imamların seçilmesi önemli işlerdendir. İmam olacak kişilerin, İslami ilimlerde gerekli yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte gerekli tebliğ ve irşad vazifesinin yerine getirilmesi beklenilir. Çünkü bu imamların görevleri sadece Müslümanlara imam olup namaz kıldırmak değil İslam’ın her yere ulaşmasını sağlamakta da görevleri arasında yer alır.

Aranan temel kriterler arasında: hafız olması, sesinin güzel olması, iyi bir kıraatinin olması gibi özellikler bulunur. Mekke imamlarının kıraatlerinin farklılık gösteriyor olup bu özelliklerin üzerinde önemle durulması gerekir.

KABE İMAMLARININ İSİMLERİ

 • Şeyh Abdullah Awad el Juhany: 2007 yılı Temmuz ayında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
 • Şeyh el-Ghamdi Khaled: 2008 yılı hac mevsiminden sonra Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
 • Şeyh Salih bin Abdullah el Humaid: Suudi Şura Meclisinin başkanıdır.
 • Şeyh Usama bin Abdullah el Khayyat: 1997 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır. Babası da aynı zaman da 1952 yılında Kâbe imamlığı olarak görevlendirilmişti.
 • Şeyh Salih el-Talib: 2003 yılından itibaren Kâbe imamlığı ve Mekke Yüksek Mahkemesi yargıcıdır.
 • Şeyh Faisal el-Ghazzawi: 2008 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
 • Şeyh Bandar el-Baleelah: 2013 yılında Suudi Kralının emriyle Kâbe’ye imam olarak atanmıştır.

Mekke İmamları İsimleri

Mekke’de imam olmak oldukça zor bir görevdir. Kabe’de yüz binlerce hatta hac döneminde milyonlarca müslümana namaz kıldırmak için güçlü maneviyat yapısına sahip olmak gerekmektedir.

Mekke imamlarının seslerini dinleyen herkes mest olur hale gelmiştir. Bir de o mübarek topraklarda namaz kılıyorsanız o müthiş atmosferli yerde yankılanmakta olan ayetler gönlümüzü rahatlatmaya başlar. Rabbimizin kelamını gönlümüze, zihnimize işlemeye başlar. Ayetler en güzel kıraatlarla birlikte arşa doğru yükselirken insanı da bu atmosfer bambaşka yerlere götürmektedir. Sonra insan doğal olarak merak etmektedir. Bu gönlümüzü böylesine titreten, gözyaşları içerisinde bizleri bırakan bu güzel sesli insanlar kimdir? Bu isimler kimi zaman Abdulaziz el-Sudais oldu kimi zaman Abdullah el-Juhany, kimi zamanda Şeyh Ghazzawi… Peki bu güzel sesli mekke imamları nasıl seçiliyor, kimlerdir bir yakından tanıyalım isterseniz.

Mekke’de imamlık yapmak oldukça zor bir görevdir. Yüz binlerce hatta kimi zaman milyonlarca insana imam olmak için güçlü bir maneviyat yapısı gerekmektedir. Bu sorumluluğun farkında olan imamların seçilmesi önemli işlerdendir. İmam olacak kişilerinde İslami ilimlerde gerekli yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte gerekli irşad ve tebliğ vazifesinin yerine getirilmesi beklenilmektedir. Çünkü bu imamların görevleri sadece müslümanlara imam olup namaz kıldırmak değil İslam’ın her yere ulaşmasını sağlamakta da görevleri arasında yer almaktadır. Aranan temel kriterler arasında; hafız olması, güzel bir kıraatının olması, sesinin güzel olması gibi özellikler bulunur. Mekke imamlarının kıraatlarının farklılık gösteriyor olması da bu özelliklerin üzerinde önemle durulduğunu göstermektedir.

Mekke İmamları İsimleri

 • Şeyh Abdullah Awad el Juhany: 2007 yılı Temmuz ayında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
 • Şeyh el-Ghamdi Khaled: 2008 yılı hac mevsiminden sonra Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
 • Şeyh Salih bin Abdullah el Humaid: Suudi Şura Meclisi’nin başkanıdır.
 • Şeyh Usaama bin Abdullah el Khayyat: 1997 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır. Babası da aynı zamanda 1952 yılında Kabe imamlığı olarak görevlendirilmişti.
 • Şeyh Salih el-Talib: 2003 yılından itibaren Kabe imamlığı ve Mekke Yüksek Mahkemesi yargıcıdır.
 • Şeyh Faisal el-Ghazzawi: 2008 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
 • Şeyh Bandar el-Baleelah: 2013 yılında Suudi Kralı’nın emriyle Kabe’ye imam olarak atanmıştır.

Mekke İmamları Kimlerdir?

Mekke’de imamlık yapmak oldukça kıymetli bir görevdir. Aşağıda bu görevi yapan mekke imamları listelenmiştir.

 • Abdurrahman es-Sudais: Tam ismi Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammed bin Abdul Aziz bin Muhammed bin Abdullah olarak geçmektedir. Künyesinde bulunan “es sudeys” Anzahta yer alan kabiledeki atalarının ismidir. Şeyh Sudais 1962 yılında Riyad’da dünyaya geldi. Şeyh Abdurrahman al Faryan’ın imamlık yapmış olduğu camide 12 yaşındayken hafız oldu. Öğretmen alimlerinin arasında Şeyh Muhammed Ali Hussan, Şeyh Muhammed Abdul Majid Zakir gibi isimler yer almaktadır. Riyad’da büyüyen Sudeys Mathna bin Hartha ilkokulunu bitirdi ve Scientific Academy of Riyad yani Riyad Fen Akademisine gitti. Bu okulda Şeyh Abdullah Munaif ve Şeyh Abdullah bin Abdurrahman al Tawayjari gibi alimlerden ders alarak öğrenimini sürdürdü. Buradan aldığı takdir ile Şeriat Koleji’ne devam etti. Bu okuldan ders aldığı alimler şunlardır: Şeyh Saleh Ali Nasir, Şeyh Abdullah bin Abrurrahman bin Cibrain, Şeyh Abdul Aziz el Şeyh, Şeyh Abdullah bin Abdurrahman al Duwaiş, Şeyh Ahmed bin Ai Mubaraki.

Bu okuldan sonra Şeyh al Allam Abdul Razzaq Afifi camisinde imam hatip oldu. Ayrıca Imam al Dawa Al Almy akademisinde dersler anlatmaya başladı. 1984 yılında ise Mekke’de Kabe imamlığı yapmaya başladı. İlk hutbesini 15 Haziran 1984’te verdi. Aynı yıl Dr. Abrurrahman Imam Muhammed Bin Saud üniversitesinde Şeriat akademisini mastır bölümünü takdirle tamamladı. 1996 yılında ise Mekke Ümmül Kura üniversitesinde asistan olarak görev alarak takdir ile doktorasını tamamladı. Sudeys, Ümmül Kura Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

 • Abdullah el-Juhani: 1976 yılında Medine doğmuştur. İslam Üniversitesi’ni dereceyle bitirmiştir. Ümmül Kura Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. 2007 yılında Kabe’de imam olmuştur.
 • Suud eş-Şureym: 1964 yılında Riyad’da doğmuştur. İslam Üniversitesi’ni bitirmiştir. Ümmül Kura Üniversitesi’nde doktora yapmıştır.
 • Mahir il-Maigli: 1969 yılında Medine dünyaya gelmiştir. Mahir’in ilginç bir özelliği ise tamamen Arap olmayan tek kabe imamı olmasıdır. Annesi Pakistanlı babası Suudi’dir.
 • Ahmed el-Acemi: 1968 yılı El Huber doğumludur. Mohammed Ben Saud Üniversitesi’nde eğitim görüp Pakistan’da Lahor Public University’de yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.
 • Muhammed Salih el-Halid
 • Halid el-Gamidi
 • Adil el-Kelbani