Kabe İmamları

Kabe’de imam olmak oldukça zor bir görevdir. Kâbe’de yüz binlerce hatta hac döneminde milyonlarca Müslüman’a namaz kıldırmak için güçlü maneviyat yapısına sahip olunması gerekmektedir.

Kabe imamlarının seslerini dinleyen herkes mest olmaktadır. Bir de o mübarek topraklarda namaz kılıyorsanız o müthiş atmosferli yerde yankılanmakta olan ayetler gönlümüzü rahatlatır. Rabbimizin kelamını gönlümüze zihnimize işlemeye başlar. Ayetler en güzel kıraatlerle birlikte arşa doğru yükselirken insanı da bu atmosfer bambaşka yerlere götürür. Sonra insan doğal olarak merak eder, Bu gönlümüzü böylesine titreten, gözyaşları içerisinde bizleri bırakan bu güzel sesli insanlar kimdir? Bu isimler kimi zaman Abdullah el-Juhany, kimi zamanda Şeyh Ghazzawi. Bu güzel sesli Mekke imamları nasıl seçiliyor, kimlerdir bunları tanıyalım.

Kabe’de imamlık yapmak çok zor bir görevdir. Yüz binlerce hatta kimi zaman milyonlarca insana imam olmak için güçlü bir maneviyat yapısı gerekir. Bu sorumluluğun farkında olacak imamların seçilmesi önemli işlerdendir. İmam olacak kişilerin, İslami ilimlerde gerekli yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte gerekli tebliğ ve irşad vazifesinin yerine getirilmesi beklenilir. Çünkü bu imamların görevleri sadece Müslümanlara imam olup namaz kıldırmak değil İslam’ın her yere ulaşmasını sağlamakta da görevleri arasında yer alır.

Aranan temel kriterler arasında: hafız olması, sesinin güzel olması, iyi bir kıraatinin olması gibi özellikler bulunur. Mekke imamlarının kıraatlerinin farklılık gösteriyor olup bu özelliklerin üzerinde önemle durulması gerekir.

KABE İMAMLARININ İSİMLERİ

  • Şeyh Abdullah Awad el Juhany: 2007 yılı Temmuz ayında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
  • Şeyh el-Ghamdi Khaled: 2008 yılı hac mevsiminden sonra Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
  • Şeyh Salih bin Abdullah el Humaid: Suudi Şura Meclisinin başkanıdır.
  • Şeyh Usama bin Abdullah el Khayyat: 1997 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır. Babası da aynı zaman da 1952 yılında Kâbe imamlığı olarak görevlendirilmişti.
  • Şeyh Salih el-Talib: 2003 yılından itibaren Kâbe imamlığı ve Mekke Yüksek Mahkemesi yargıcıdır.
  • Şeyh Faisal el-Ghazzawi: 2008 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.
  • Şeyh Bandar el-Baleelah: 2013 yılında Suudi Kralının emriyle Kâbe’ye imam olarak atanmıştır.

Benzer Konular: