MikatBölgesiNedir

Mikat Bölgesi Nedir

Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Bir terim olarak ise, çeşitli bölgelerden ve değişik ülkelerden gelen hacı adaylarının ihrama girecekleri özel yerleri ifade etmektedir. Bir kişinin, hac ya da umre için mikat bölgesini ihramsız olarak geçmesi caiz değildir. Aksi durumda kurban kesmesi ya da mikat yerine geri dönmesi gerekir.

Mikat bölgesinden önce ihrama girmek ittifakla caizdir. Hanefilere göre bir sakınca olmazsa, ihramı öne almak daha uygundur.”Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız” (el bakara, 2/196) ayetinde buna delalet vardır. Mikatları beklemeksizin, ikamet ettiği yerden ihrama girmek hac ve umreyi eksiksiz tamamlamak demektir. Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud’un görüşü budur. Çünkü bunda daha çok meşakkat ve daha büyük tazim vardır.

İhrama girme yerleri Mekke, Mekke ile mikatlar arasında hıll bölgesi, veya mikatların dışında kalan bölgelerde oturanlara göre değişiklik gösterir.

Mekke’de ikamet edenler için ihrama girme yeri Mekke’dir. Hz. peygamber efendimiz ashabı kirama hac için ihrama, Mekke’nin içinde girmelerini emir buyurmuştur. Mekke dışında harem dâhilinde ikamet edenler içinde aynı durum geçerlidir. Mekkeliler için mikat yeri dilediği herhangi bir yer olabilir. Hıll harem bölgesine en yakın olan bir bölgedir. Umre için ise ihrama girmek için Hıll bölgesinin en faziletli yeri Hanefi ve Hanbelîlere göre önce “Tenim”, sonra “Ci’rane” ve daha sonra ise “Hudeybiye”dir.

Hıll’de oturanlar için, hac ya da umre için ihrama girme yeri, ikamet ettikleri yer ve bu yer ile harem arasında kalan, hıll’den herhangi bir yer olabilir.

Mikat bölgelerinin dışında oturanlar için ise, Arabistan’da mikat bölgeleri dışında oturanlar ile, dış devletlerden hac ve umre için gidenler için geldiği bölge ya da ülkeye göre ihrama girme yerleri değişiklik göstermektedir.

İhrama girme yerlerini Hz. peygamberimiz tayin ettiğinden dolayı hac ve umre için ya da başka bir amaçla gidecek olan her Müslüman’ın bu mikat bölgelerinde, veya daha önceden ihrama girmiş olası gereklidir. Şayet bu bölgelerden geçmiyor ise, buraların hizasına gelindiğinde ihrama girilir. Medine’de bulunanlar, hac için Mekke’ye gitmek istediklerinde ise Zülhuleyfe’de Abar-ı Ali denilen yerde ihrama girer.

Benzer Konular: