Mikat Nedir

Mikat; sözlükte bir iş için belirlenen yer ve zaman anlamına gelmektedir. İhrama girilen yerdir. Hac, ihrama girme ile başlar. İhrama girmek için hem yer hem de zaman açısından belli bir noktanın bulunması lazımdır. İhrama girme zamanı ise hac aylarıdır.

Hac için ihrama girilen bölgelere mikat yerleri denilir. Mekke’ye çeşitli uzaklıkta olan bu bölgelere, hangi vasıta ile geldiğine bakmaksızın ihrama girilecek olan yerlerdir. Havayolu ya da denizyolu ile hac görevi için Mekke’ye gidecek olanlar Bu Mikat bölgelerinin sınırlarında ihrama girmek zorunluluğu vardır. Uçakla gidecek olanlar, uçağa binmeden önce, ya da uçakta iken mikat sınırına gelmeden önce ihrama girerler. Bu mikat bölgeleri ile Mekke arasında oturanlar ya da Mekke’de yaşayanlar bulunduğu yerden ihrama girerler.

İhrama girme zamanı, hicri aylarından şevval ayının ilk günü, ramazan bayramının ilk günü başlayıp, hicri ayların 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. günü, yani kurban bayramının 1. günü sabahı şeytan taşlanır, tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Bu zamanların haricinde hac için ihrama girilmez.

Hac için mikat bölgesi dışından gelenler için, ihrama girecekleri belirli yerler vardır. Bunlar beş bölgedir. Her birine mikat denilir. Bunlar; Zülhuleyfe, Zati Irk, Cuhfe, Kam ve Yelemlem denilen yerlerdir. Bu yerlere gelmeden önce de ihrama girilebilir.

Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan bir hacı adayı, ihramsız olarak mikat bölgesini geçerse duruma bakılır. Eğer ki henüz hac menasikini yapmaya başlamadan dönerse,  ihrama girer ve telbiyede bulunur. Bu durumda bir ceza gerekmez. Ancak dönmeyip de ihrama niyet ederse ya da hac görevinden birini yapar da sonrasında ihram için dönerse, ceza gerekli olur ve ceza olarak da bir koyun kesmek gerekir. Hac görevini tamamlamak için zaman yeterli olursa, dönmek daha faziletli olur.

Mekke’de ikamet edenlerin hac için mikatları, bulundukları yer olan Mekke şehridir. Bu şehirde ihrama girerler. Umre yapmak istediklerinde ise, harem bölgesi dışına çıkarlar ve genel olarak Tenim denilen yerden ihrama girerler. Bundan dolayı bu yere de Umre denilir.

Benzer Konular: