Haccın Yasakları Nelerdir

Hac veya umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan fiil ve davranışlara “cinayet’ül- hac”, hac yasakları denir. Burada kasıt, yanılma, hataya düşme ve unutma aynıdır.(Şafiilerce hata ve unutma cezası bağışlanmıştır)

Yapılmalarından dolayı yalnız birer dem(koyun veya keçi)kurban edilmesi gerekenler:

Buluğ çağına ermiş olup da ihrama girmiş olan bir kimsenin bir organına herhangi bir şekilde hoş bir koku sürmesi, başına kına yakması, yağ sürünmesi, tam bir gün akşama kadar dikişli bir elbise giyinmesi, başını örtülü bulundurması, saçının dörtte birini tıraş ettirmesi, tırnaklarını kesmesi, haccın vaciplerinden birini terk etmesi, cünüp ya da hayızlı durumda veda tavafı yapması veya abdestsiz bir durumda ziyaret tavafı yapması gibi…

Kıran haccında bu yasaklardan biri yapılırsa, iki ihramın hürmetini korumak için iki kurban(dem) gerekir.

Bu şekilde durumlardan dolayı kurban kesilmesi gereken şeylerden biri, bir zaruret ve illet sebebiyle yapılsa, bu işi yapan serbest kalır dilerse haremde bir kurban keser, dilerse üç gün oruç tutar, dilerse altı fakire birer fitre miktarı sadaka verir.

Yapılmalarından dolayı bedene(deve veya sığır)kurban edilmesi gerekenler:

Bunlar Arafat ta vakfeden sonra daha tıraş olmadan veya kısaltmadan önce, cinsel ilişki de bulunmak ile ziyaret tavafını cünüp, hayızlı durumda yapanlardır.

Arafat’ta vakfeden sonra tıraş etmeden önce, bir mecliste cinsel ilişki tekrarlanırsa yalnız bir bedene (sığır veya deve)gerekir.

Yapılmalarından dolayı yarım sa’(bir fitre miktarı) gerekenler:

Bunlar, ihramlı olan bir kimsenin organlarından birine hoş kokulu bir şey sürmesi, başını örtmesi, dikişli elbise giymesi, bir tırnağını kesmesi, abdestsiz olarak kudüm tavafı veya veda tavafı yapması gibi şeyler…

Bu fiilleri işleyenler, bir fitre miktarı sadaka vermeleri gerekir.

Yapılmalarından dolayı bir fitre miktarından az bir sadaka verilmesi gerekenler:

Bunlar, ihramlı iken, çekirge öldürmek kendi üzerindeki bitleri öldürmek ya da yere atmak gibi durumlardır. İhramlı olan kişi, dilediği kadar sadaka verir.

Yapılmalarından dolayı bedel değeri ödenmesi gerekenler:

Bunlar da ihramlı iken, av hayvanlarını öldürmek ya da harem bölgesinde yaş ağaçları ve yeşil otları koparmaktan ibarettir.

Benzer Konular: