Umre İçin Dualar

UMRE İÇİN DUALAR

  • “Allah’ım! Senin emrine ve davetine uyduk, senin davetin üzerine umre yoluna çıkmaktayız. Sen emrine uymayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! İnsanoğlu için kurulan ilk ibadet evi Kâbe’yi ziyarete hazırlanan, kutsal topraklara Mekke ve Medine’ye gidip oraların manevi havasını solumak isteyen, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin en sevgili kulun Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) mescidini ve mübarek kabrini ziyaret etmeye niyet eden bu kullarına kolaylıklar ihsan eyle Allah’ım!”
  • “Ya Rabbi! Umre ziyaretine niyet edip yola çıkan biz kullarına, dertsiz, kedersiz, elemsiz, üzüntüsüz bir şekilde mübarek topraklara ulaşmayı ve mübarek makamları ziyaret edebilmeyi nasip eyle! Allah’ım hayırlısıyla umre ziyaretini geçekleştirmeyi, Mekke ve Medine’nin havasını doyarak teneffüs etmeyi bizlere nasip et! Ya Rabbim! Umre ziyaretimizi layığı ile yerine getirmeyi, oralardan feyizle ve sana yaraşır bir kul olma sevgimizi pekiştirerek dönmeyi de bizlere nasip eyle.”
  • “Ya Rabbi! Umre ziyaretine niyetlenen bizlere, bu ibadeti layıkıyla ve hayırlısıyla yerine getirmeyi nasip eyle. Bizlere sağ salim gidip dönmeyi, ailemize ve yakınlarımıza hayırlı bir şekilde kavuşmayı nasip et. Allah’ım bizlerin dışında da her Müslüman kardeşimize Kâbe’yi tavaf ederek yüz sürmeyi nasip eyle. Bu dünyada da ahrette de bizleri senin yolundan ayrılmayanlardan kıl Allah’ım! Sen dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbi!”
  • “Allah’ım! Umre ziyaretini gerçekleştirmek için davetine icabet etmeye niyetlenerek yola çıkan bu kardeşlerimize sağ salim umrelerini gerçekleştirmeyi nasip eyle! Umrelerini makbul eyle ibadetlerini ve dualarını kabul buyur. Allah’ım umre yolcusu olan kardeşlerimize sana yaraşır kullar olarak umrelerini eda etmeyi ve yine sana yaraşır kullar olarak mübarek topraklardan vatanlarına dönmeyi nasip eyle. Allah’ım tüm müminlere hayırlı bir kul olmayı ve senin emirlerine uyarak umrelerini ve haclarını yapmayı nasip eyle!”
  • “Allah’ım! Umre yolundaki din kardeşlerimizi “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk!” diyerek Mekke’ye sıhhat ve afiyet ile kavuştur. Ya Rabbi! Uğurladığımız kardeşlerimizin umrelerini hayırlı ve makbul kıl, geride kalanlara feyiz ile geri dönmelerini ve ömür boyu hak yolundan yürümelerini nasip eyle.”