İhram Ölçüleri

İhram, normal yaşamda caiz olan bazı fiil, söz ve davranışların, hac ya da umre yapacak kimseler için belli bir süre Allah ve Resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

İhram yasakları, hac veya umre için niyet ederek ihrama girmek ile başlar. Erkekler, başlarını açar ve normal kıyafetlerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça olan beze bürünürler. Bayanlar ise normal olan kıyafetlerini giyerler. El ve yüzlerini açmaları ile yeterlidir. Nitekim bir rivayette “Hanımın ihramlı oluşu yüzünde, erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır.” buyrulmuştur.

Hacca gidenler, sosyal ve ekonomik durumlarını gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevki göstergesi olan üniformalarını, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan göstergeleri bırakıp, Allah önünde her kesin eşit olduğunu sembol eden iki basit örtüye bürünürler.

Yani Allah nezdinde mal, mülk ve maddenin bir hiç olduğu, bütün Müslümanların bu kutsal havada eşit ve kardeş olduklarını ifade eder. Birini öbüründen değerli gösteren hiçbir emare olmaz. Artık dünya elbiseleri çıkartılmıştır.

Mikat ile başlayan bu kutsal ziyarette asıl giyilmesi gereken elbise takva elbisesidir. Allah şöyle buyurmaktadır.”Takva elbisesi daha hayırlıdır.” (A’raf 7/ 26)

Baş açık, ayak çıplak, aç ve muhtaç görüntü içerisinde, sonsuz güç ve kudret sahibi karşısında kendi güç, makam ve mevkisinin bir anlam ifade etmediğini ortaya koyan bir vaziyette girer Harem bölgesine. Bu durum aynı zamanda insanların millet, sınıf gibi birbirinden ayrışmalarının henüz olmadığı ilk yaratılan insan, Hz. Âdem’i sembol eder.

İhrama girmek, Allah’la buluşmaya niyet etmek, tövbe ederek gelmek, kulun kendisi için yeni bir sayfa açmasıdır. İhram ile birlikte yasaklar başlar, elinden geldiği kadar günahlardan uzaklaşmak, geçici bir süre için sanki melekler gibi olması olarak da anlaşılır. Melekler gibi, Allah’a asla isyan etmeyecek, ne emredilirse onu yapacaktır. Hac süresince nefis ve şehvet gibi, zafiyetlerden uzak kalacak ve elde ettiği melekelerle sanki melekleşecektir.

Giyinmiş oldukları beyaz örtü içinde hacılar, barış bayraklarını açarlar, beyaz güvercinlere benzerler. Harem bölgesine dokunulmazlık alanına, barış alanına gelmişlerdir.