Kabe’nin Yüksekliği Uzunluğu ve Genişliği

Kâbe: Mekke’de bulunan, İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı olarak kabul edilir. Kuran’da Kâbe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından revaklarıyla inşa edilmiş olduğu belirtilir.

Dünyanın her bölgesinde bulunan Müslümanlar, nerede olursa olsunlar namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kabe’nin olduğu yöne kıble denir. İslamın beş temel şartından biri olan hac esnasında, kabe; farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki defa tavaf edilir. Bunların dışında ki tavaflar ise sünnettir. Hacer-ül esved taşından başlanarak, saat yönünün tersi istikametinde, kabe’nin etrafında yedi tam tur yürümektir. Tavaf sırasında dönülen her bir tura ise şavt denir. Tavaf umrenin şartları arasındadır. Hac esnasında, aynı anda milyonlarca Müslüman bir araya gelerek tavaf yaparlar.

Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide mescid-i haram denilmektedir.

Kâbe’nin yüksekliği:13 metre.

Kuzeydoğu duvarı:12.63 metre.

Kuzeybatı duvarı:11.03 metre.

Güneydoğu duvarı:11.22 metre

Güneybatı duvarı:13.10 metre.

Kâbe’nin alanı ise;145 metre kare’lik bir alan üzerine kurulmuştur. Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerinde ki granit taşlarındandır.

Hacer-ül esved: Doğu köşesinde bulunur. Siyah parlak bir taştır. Görünen kısmı16.5×20 cm.dir. kabe’de çıkan bir yangında 15 parçaya ayrılmış, bunun üzerine taşın parçaları gümüş bir çerçeveyle bir arada tutulmaktadır.

Kâbe kapısı: Kabe’nin doğu duvarında yerden 2.13 metre yüksekliktedir.

Altınoluk veya mizab: Kuzey duvarı üzerinde bulunur. Altından yapılmıştır.

Şadervan: Kâbe duvarlarının diplerini sel ve yağmur sularından korumak amacıyla yapılmış, mermer korumadır.

Hicr: Kâbe’nin batı duvarı üzerinde bulunur.90 cm yükseklik ve 1,5 metre enindedir. Beyaz mermerden yapılmış, yarım daire şeklinde alçak duvarla sınırlanmış bir bölgedir.

Multezem: Kâbe’nin doğu duvarında Kâbe kapısı ile hacer-ül esved arasında ki duvar kısmı.

Makam-ı İbrahim: İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kâbe inşa edilmekte iken İbrahim’in ayak izi bıraktığı bir mevkidir.

Hacer-ül esved veya şarki köşe: Doğu köşesi.

Yemani veya ruknülyemani köşe: Güney köşesi.

Şami köşe: Batı köşesi.

Iraki köşe: Kuzey köşesi.

Kâbe örtüsü veya kısve: Kâbe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü. Üzerine kelime-i şehadet işlenmiş olan bu örtü, her sene hac mevsiminde yenilenir.

Cebrail makamı: Kâbe’nin doğu duvarı önünde ıraki köşesinin yanında bulunan mevkidir.

Benzer Konular: