Kabe’nin İçi, Kabe Giriş Kapıları

Kâbe: Sözlük anlamı, dört köşeli veya küp şeklinde bir nesne demektir.

Kâbe, Allah’ın evi olarak bilinir.”Bir zamanlar Kâbe’nin yerini İbrahim’e şu şekilde hazırlamıştık. Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, orada (kıyama)duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi ter temiz et.” (Hac suresi/26)

Yeryüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır. Tavanı ahşaptan yapılmıştır. Duvarlarında kullanılan taşlar, Mekke tepelerinden getirilmiş granit taşlarındandır. Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü (Sitare) ile kaplıdır.

Doğu köşesine “hacer-i esved” veya şarki, batı köşesine şami, kuzey köşesine ıraki, güney köşesine de yemani denir.

Kâbe’nin İçi:

Kâbe’nin duvarları, siyah taşlardan yapılmıştır.25 cm yükseklikte ve 30 cm kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunmaktadır. Kâbe’nin içerisinde tavana çıkabilmek için bir merdiven ve üç adet ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermerle kaplıdır. Tavanda ise altın ve gümüş kandiller asılıdır. Yerden iki metre yükseklikte altın kapısı vardır.

Kâbe, Hazret-i İbrahim tarafından ilk yapıldığı zaman çatısı yoktu. Yüksekliği 4.32.metre idi ve yere bitişik iki kapısı vardı. İçine hediyeler konması için bir kuyu kazmıştı. kabenin içi ve dışı zaman zaman tamir edilmiştir. Dolayısıyla, kabe yüksekliği de her inşa edilişinde değişmiştir. İbrahim (a.s)zamanında 4.32 metre, kureyş zamanında 8.64 metre ve Abdullah b.zubeyr zamanında ise 12.95 metre olarak inşa edilmiştir. Abdulmelik b.Mervan bu yüksekliği daha sonra korumuştur.

Osmanlı padişahları, Kâbe’nin korunması ve kutsallığının yaşaması için ne gerekiyorsa yapmışlardır. Kanuni sultan Süleyman döneminde tavanı onarılmış,1. Ahmet döneminde yine onarılmıştır. 4.Murat döneminde, yangın çıkmış ve sel baskını sonucunda üç cephesi yıkılmıştı. Gerekli olan tamirat ve onarım da onun döneminde yapılmıştır.

Kâbe’nin Kapısı:

Kâbe’nin kapısı İbrahim (a.s) inşa ettiği Kâbe’de, yerle aynı hizada tek bir kapısı vardı. kureyş, Kâbe’yi yeniden inşa ederken Ebu Huzeyfe b. el-muğire’nin teklifi doğrultusunda, kapı yerden yüksek tutulmuştur. Abdullah b. Zübeyr’in inşasında Kâbe’de, kapı tekrar yer seviyesinde tutulmuş ve buna ilave olarak Kâbe’nin batı tarafında rükn-i şami ile rükn-i yemani arasında bir başka kapı daha yapılmıştır. Haccac döneminde ise, kapı tekrar kureyş’in inşa ettiği şekle iade edilmiş ve batı tarafındaki kapı kapatılmıştır. Şu andaki mevcut kapı ise, saf altından yapılmış olup, kral halid b. Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır.

Benzer Konular: