Kabede Tavaf Duası

Hacı olmak isteyen, Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek isteyen Müslümanlar, önce niyet ederler.”Allah’ım! Umre yapmak istiyorum onu bana kolaylaştır ve kabul buyur.”diyerek diliyle ifade edilmesi müstehaptır.

Tavafa başlamadan önce: “Bismillahi allahu ekber.”diyerek, hacerul-esved selamlanır.

Hacerül-esved selamlandıktan sonra, şu dua okunur:”Allahümme imanen bike, ve tasdikan bikitabike,ve vefaen biahdiki,vettibaen lisünneti nebiyyike sallellahu aleyhi vesellem”

Anlamı: “Allah’ım, sana iman ettiğim için bu tavafı yapıyorum. Senin yüce kitabını(Kuran’ı kerimi) tasdik ederek tavaf etmekteyim, senin sevgili peygamberinin sünnetine tabi olmak için bu tavafı yapıyorum, Allah’ım.”

Bu dua’yı kalpten ve samimi bir şekilde okuyan bir Müslüman, memleketine annesinden yeni doğmuş bir çocuk gibi, tertemiz olarak döner.

Bundan sonra tavaf bitinceye kadar, sık sık müezzinlerin okudukları şu dualar okunmalıdır.

“ Süphanellahi vel-hamdu lillahi vela ilahe illellahu vallahu ekber. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

“la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh.lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.”

“allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala ibrahime ve ala ali İbrahim.inneke hamidün mecid.

“allahümme barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala ibrahime ve ala ali İbrahim.inneke hamidün mecid.”

“allahümme inneke afüvvun kerimün,tuhibbul-afvefa’fu anni”

Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirir ve şu duayı okuruz.

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, sen şereflendirdin, onu sen yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini şerefini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”bilinen başka dualar da okunabilir.

Tavaf esnasında dünya ve Ahiret hayrı ile ilgili dualar çokça yapılır.

Benzer Konular: