Umrenin Sünnetleri Nedir

Ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmesine umre denilir. Ziyaret şekli hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında yapılması şart değildir.

Umre: Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arife ve onu izleyen kurban bayramı günleri dışında, yani beş günün dışında her zaman umre ziyareti yapılabilir.

Hac zamanı dışında yapılan hacca umre denir. Bu vazifeyi yerine getiren kişiye de hacı yerine yarı hacı (mutemir) denilir.

Umre’nin farzı iki tanedir. Bunlardan ihram şarttır. Tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri, sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Müslümanların ömründe bir defa umre yapmaları sünnettir.

Umrenin çok fazla fazileti ve sevabı vardır. Hele ki özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı çok fazladır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmuşlardır; “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.” Kuran-ı Kerim’de “ haccı ve umreyi Allah için tam yapın” buyrulmaktadır.

Ebu Hureyra (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “ Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun cennetten başka bir karşılığı yoktur.”

Cabir(r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:” Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.”

Bulunulan yere göre mikat sınırında ya da harem bölgesi dışında usulüne göre ihrama girilir. Harem-i Şerif’e gelince: “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur.” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır. Tavaf namazı kılındıktan sonra, “ Allah’ım, senin rızanı kazanmak için umrenin sa’yını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve onu benden kabul buyur.” diye niyet edilir, Safa ile Merve arasında umre sa’yı yapılır. Sa’y bittikten sonra, uygun bir şekilde saçlar tıraş edilir. Böylece umre tamamlanmış olup, ihramdan çıkılır.