Umre Sözleri

UMRE SÖZLERİ             

KÂBE İLE İLGİLİ SÖZLER

 • Kâbe’ye parası olan değil, Allah aşkı olan gider.
 • Kâbe’ye bakıyorum, kuşlar alacakaranlıkta Kâbe’nin üzerinde uçuyor. Dünyadaki tüm dertler bitmiş! Yıkılsa dünya umursamam, öyle bir hal.
 • Kâbe bir taç, Biz ona muhtaç.
 • Kâbe bir cennettir, onu korumak gerekir.
 • Dünyanın yedi harikası varmış, ama bir tane Kâbe var.
 • Mekke’yi bilmeyenler, Paris’i aşk şehri sanıyorlar.
 • Bir sabah güneşi ile Kâbe’de uyanmayı nasip et Allah’ım.
 • Ah şimdi burada uyumak yerine Kâbe’de seyre doymak vardı.
 • Tebbet suresi çınlıyor kulaklarımda, elleri kurusun bütün zalimlerin.
 • Mekke’de çocuk olabilsem de, Ekmek almaya diye çıkıp Mekke’ye koşsam.
 • Kâbe bir saraydadır. Etrafı siyah renge boyanmış örtülerle kapatılan altın bir saray.
 • Kalp kırmak, yetmiş defa Kâbe’yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Hz. Muhammed (s.a.v)
 • Hayırlı cumalar cümlesini, Kâbe’nin yanı başında söylemek nasip olsun herkese.
 • Hacca gidenler, orada Kâbe’nin sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kâbe’yi her yerde bulabilirler. Mevlana.
 • Ben sabır ile ve heyecanla Kâbe’ye davet edeceğin günü bekliyorum Allah’ım.
 • Oraya giden insan izzetli olacak ve Yüce yaratanın dışında hiçbir varlığa boyun eğmeyecektir.
 • Bir defa kalp kırmak, Kâbe’yi alt üst etmekten daha kötüdür. Zira Kâbe’yi Hz. İbrahim inşa etmiş, gönlü ise Allah yaratmıştır.
 • Kâbe dünyanın ortasındadır, herkes yüzünü ona döner. Ama onu ortadan kaldırdığında aslında herkes birbirinin ruhuna secde etmektedir. Şems.
 • Midesine kul olanın Kâbe’si sofradır, kâsesi hastalık suyu ile doludur. Aşığın Kâbe’si vuslat nurudur. Zahidin kıblesi ihsan, lütuf ve Kerem sahibi Allah’tır.
 • Kâbe, anıt bir meşale gibi, yolların en birikmiş kavşağında çağırıyor. Buyruk çağırıyor, yasak çağırıyor, farz ve sünnet, hazır ve gayb çağırıyor, İslam’a çağırıyor.
 • İki seçenek var, ya Kâbe’ye yüreğini koymak ya da Kâbe’yi yüreğine koymak. Sen ikincisini yap, yüreğin Kâbe olsun. Nice hacca gidenler var ki, Kâbe onlardan kaçar, nice gidemeyenler var ki Kâbe onlara koşar.

Umre İle İlgili Güzel Sözler

UMRE İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

UMRE AYETLERİ

“Hac ve umreyi Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi de döndüğünde ki tam on üç gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah’ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.” (Bakara, 196).

“Hac, bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse, artık kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!”

“Ey İbrahim! İnsanları hac yapmaya çağır, dünyanın her tarafından ister yaya ister nakil vasıtalarıyla gelip Rablerinin onlar için tahsis ettiği dünya ve ahret nimetlerine kavuşsunlar, belirli günlerde (hac günleri) Allah’a ibadet edip onlara nimet olarak verilen hayvanları kurban ederken Allah’ın adını ansınlar ve kendileri yesinler hem de fakirleri doyursunlar. Böylece maddi ve manevi kirlerini gidersinler. Hac vecibelerini ve verdikleri sözleri yerine getirsinler ve Kâbe’yi tavaf etsinler.” (Hac, 27.28.29.)

“Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet âlemler hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’de ki Kâbe’dir.” (Ali İmran, 96)

“ Orada (Mekke) Allah’ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah’ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim’in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah’ı Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr ederek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir.” (Ali İmran, 97)

Umre İle İlgili Sözler

UMRE İLE İLGİLİ SÖZLER

 “Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka, ya da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi günde döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah’ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.” (Bakara, 196)

“Hac bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse; artık hac da kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıklarınıza en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!”

“Ey İbrahim! İnsanları hac yapmaya çağır, dünyanın her tarafından ister yaya olarak ister nakil vasıtalarıyla gelip Rablerinin onlar için tahsis ettiği dünya ve ahret nimetlerine kavuşsunlar, belirli günlerde (hac günleri) Allah’a ibadet edip onlara nimet olarak verilen hayvanları kurban ederken Allah’ın adını ansınlar ve hem kendileri yesinler, hem de fakirleri doyursunlar. Böylece maddi ve manevi kirlerini gidersinler. Hac vecibelerini ve verdikleri sözleri yerine getirsinler ve Kâbe’yi tavaf etsinler.” ( Hac/ 27.28.29.)

“Orada (Mekke’de) Allah’ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah’ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim’in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah’ı Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim haccı inkar ederek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir.” (Ali İmran,97)

“Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac ve umre maksadıyla Kâbe’ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa’y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.” ( Bakara,158)