Umre Çeşitleri

UMRE ÇEŞİTLERİ

UMRE YAPMAK

Umre, hac gibi (vacip, müstehap, müfrede ve temettü) olabilir.

Hac şartlarına sahip olan kimselere umre yapması da vacip olur. Umre vazifesi, hac vazifesi gibi en uygun zaman da yerine getirilmesi gerekli olan vaciplerdendir. O halde bir kimse, hac için müstati olmasa bile umre için müstati olursa umreyi yerine getirmek vaciptir. Zahiren vazifesi temettü haccı olup da sadece umre için mustati olan bir kimseye müfrede umreyi yapması vacip olmaz.

Bu şekilde mustati olan bir kimse hac döneminden önce ölecek olursa, ölen kimsenin adına müfrede umre yapılması için malından ecir tutulması vacip olmaz. Aynı durumda hac için ecir olan bir kişinin niyabet haccını yerine getirmesi, yerine getirdikten sonra umre haccı yapması, o esnada umre yapama imkânı olsa bile vacip olmaz. Tabi ki en uygun olanı zikredilen yerlerde ihtiyata riayet etmektir. Ancak temettü haccını yerine getiren bir kimsenin müfrede umre yapmak istemesi vacip değildir.

Umrenin her ikisi de aynı kişi olursa, ister kendisi yapsın, isterse başkası yapacak olsun bir ay içinde iki umre yapılmaz. Bir umre kendi için, bir umre de başkası için olursa bir ayda iki umre yapılması caiz olur. İki ayrı kimse için de aynı anda umre yapılabilir. Müfrede umresi ile temettü umresi arasında belirtilen aralığın gerekliliği sakıncalı olur.

Yılın her döneminde umre yapmak için her hangi bir engel olmaz. İki umre arasında 30 gün beklemeye gerek yoktur. Umrenin biri ayın başında, diğeri de ayın sonunda olmak üzere yapılabilir.

Zilhicce ayında temettü umresi yapan bir kimse, müfrede umre yapmak isterse, müfrede umreyi muharrem ayına kadar beklemesi en uygun olanıdır. Müfrede umreyi Şevval ayında yapan bir kimse temettü umresi de yapmak isterse, aynı zamanda temettü umresi yapmaması daha uygun olur. Ancak temettü umresi ile hac arasında müfrede umre yapmak isteyen kimse, zahiren temettü umresini bozar ve yenilemesi gerekir. Mekke’de tevriye gününe kadar hac yapmak için kalırsa daha önce müfrede umre yaptığı müfrede umresi, temettü umresi sayılır. Bundan sonra ise temettü haccı yerine getirilir.

Temettü umre ile Müfrede umrenin amelleri birdir. Müfrede umresinde nisa tavafı vacip, temettü umresinde ise vacip değildir.

Haccın Çeşitleri
HAC’CIN ÇEŞİTLERİ

A) HÜKÜM BAKIMINDAN:

Şer’i hüküm açısından hac üç çeşittir.(farz, vacip ve nafile) belirli şartları uygun olan Müslümanların ömründe bir defa haccetmesi farzdır.

Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi ise vaciptir. Farz ve vacip dışında yapılan hac nafiledir.

Diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, başladıktan sonra bozulan nafile haccın kazası da vacip olur.

B) YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN:

Yapılış şekli bakımından hac üç çeşittir.(ifrad, temettü ve kıran)

Hac ve umre her biri tek başına yapıldığı gibi, aynı sene içerisinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ay’ı içerisinde hac yapmadan önce umre yapıp yapmamaya, yapıldığı takdir de umre ve haccın ayrı,  veya aynı, ihramla yapılması durumuna göre hac: ifrad haccı, temettü haccı ve kıran haccı olarak üç şekilde gerçekleşmiş olur.

1.İFRAD HACCI:

Umresiz olarak yapılan hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığından dolayı bu ad verilmiştir. Hac ayları içerisinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girip, hac görevini yerine getirilir. Böylece ifrad haccı yapmış olurlar. mikat sınırları içerisinde olsun, ya da olmasın, herkes ifrad haccı yapabilir.

2.KIRAN HACCI:

Aynı sene içerisinde, hac ayları içinde umre ve haccı birleştirmeye verilen addır. Umre ve hac tek ihramla yapılır. Bundan dolayı,’birleştirmeli hac’ manasında bu adı almıştır. Umre ve hacca ikisine birlikte niyet edilir. Umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkılmaz, aynı ihramla hac görevine devam edilir. Bu durumda kıran haccı yapılmış olur.

3.TEMETTU HACCI:

Aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde, umre yapıp ihramdan çıkılır. Yeniden ihram giyip hac görevini yapılır. Bu duruma temettu haccı ismi verilir.

Hanefi’lere göre, umre ile hac arasında herhangi bir nedenle memleketine dönen kimse, Şafiilere göre ise: mikat sınırları dışına çıkan kimse, döndüğü zaman tekrar umre yapmazsa hac temettü değil, ifrad olur.

Kıran haccında, umreden sonra ihramdan çıkılmadığı için umre ile hac arasında ister mikat dışına çıkılsın, isterse memleket veya her hangi bir yere gidilsin, kıran haccı ifrad’a dönüşmez.

Bu üç hac çeşitlerinden hangisi yapılırsa yapılsın. Hac görevi yerine getirilmiş olur.

Hac ibadetinde gerçek fazileti haccın çeşidinden daha ziyade, edasında gösterilen gayret, samimiyet, huzur, huşu ve ihlâsa göre değerlendirmek gerekir.