Umre Çeşitleri

Umre Çeşitleri

UMRE ÇEŞİTLERİ

UMRE YAPMAK

Umre, hac gibi (vacip, müstehap, müfrede ve temettü) olabilir.

Hac şartlarına sahip olan kimselere umre yapması da vacip olur. Umre vazifesi, hac vazifesi gibi en uygun zaman da yerine getirilmesi gerekli olan vaciplerdendir. O halde bir kimse, hac için müstati olmasa bile umre için müstati olursa umreyi yerine getirmek vaciptir. Zahiren vazifesi temettü haccı olup da sadece umre için mustati olan bir kimseye müfrede umreyi yapması vacip olmaz.

Bu şekilde mustati olan bir kimse hac döneminden önce ölecek olursa, ölen kimsenin adına müfrede umre yapılması için malından ecir tutulması vacip olmaz. Aynı durumda hac için ecir olan bir kişinin niyabet haccını yerine getirmesi, yerine getirdikten sonra umre haccı yapması, o esnada umre yapama imkânı olsa bile vacip olmaz. Tabi ki en uygun olanı zikredilen yerlerde ihtiyata riayet etmektir. Ancak temettü haccını yerine getiren bir kimsenin müfrede umre yapmak istemesi vacip değildir.

Umrenin her ikisi de aynı kişi olursa, ister kendisi yapsın, isterse başkası yapacak olsun bir ay içinde iki umre yapılmaz. Bir umre kendi için, bir umre de başkası için olursa bir ayda iki umre yapılması caiz olur. İki ayrı kimse için de aynı anda umre yapılabilir. Müfrede umresi ile temettü umresi arasında belirtilen aralığın gerekliliği sakıncalı olur.

Yılın her döneminde umre yapmak için her hangi bir engel olmaz. İki umre arasında 30 gün beklemeye gerek yoktur. Umrenin biri ayın başında, diğeri de ayın sonunda olmak üzere yapılabilir.

Zilhicce ayında temettü umresi yapan bir kimse, müfrede umre yapmak isterse, müfrede umreyi muharrem ayına kadar beklemesi en uygun olanıdır. Müfrede umreyi Şevval ayında yapan bir kimse temettü umresi de yapmak isterse, aynı zamanda temettü umresi yapmaması daha uygun olur. Ancak temettü umresi ile hac arasında müfrede umre yapmak isteyen kimse, zahiren temettü umresini bozar ve yenilemesi gerekir. Mekke’de tevriye gününe kadar hac yapmak için kalırsa daha önce müfrede umre yaptığı müfrede umresi, temettü umresi sayılır. Bundan sonra ise temettü haccı yerine getirilir.

Temettü umre ile Müfrede umrenin amelleri birdir. Müfrede umresinde nisa tavafı vacip, temettü umresinde ise vacip değildir.

Benzer Konular: