Haccın Şartları

HACCIN ŞARTLARI

 1. A) Yükümlülük şartları
 2. B) Eda şartları
 3. C) Geçerlilik şartları

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülüklerde olduğu gibi Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı, beden ve maddi imkânların da yeterli olması şarttır.

Kişinin hac ile yükümlü sayılması için belirtilen dört şarta ilave olarak, bu ibadeti yerine getirecek vakte de erişmiş olması gerekir. Belirtilen bütün şartları taşıdığı halde, bu tarihten itibaren haccı ifaya elverişli zaman bulamadan ölen kişi, hac ile yükümlü olmadan ölmüş kabul edilir.

EDA ŞARTLARI

Haccın edasının, yani hac yükümlüsü tarafından bizzat yapılmasının farz olması için bulunması gereken şartlara haccın edasının şartları denir. Bu şartlar şunlardır:

1- Sağlıklı olmak: Ebu Hanife ve Malik, sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı kabul ederler. Bunlara göre sağlıklı olmayan kişiler hac yapmakla mükellef değildir, vekil göndermeleri de gerekmez.

Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, yükümlülük şartlarının gerçekleşmesi halinde, fiilen haccetmeye engel teşkil eden bir hastalık veya sakatlığı bulunanlar, yerlerine vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmelidir.

2- Yol güvenliği: Hanefi ve Hanbelî mezhebine göre yol güvenliğinin bulunması haccın edasının şartlarındandır. Maliki ve Şafiiler ise bunu yükümlülük şartları arasında sayarlar.

3- Arızi bir engelin bulunmaması: Yurt dışına çıkma yasağı veya tutukluluk gibi bir durum olursa eda yükümlülüğü gerçekleşmez.

4- Kadınlara özel iki şart:

Birinci şart: “Yanlarında eşlerinin veya bir mahremlerinin bulunması” şartıdır. Hanefi mezhebine göre, kadınlar tek başlarına hac yolculuğuna çıkamazlar. Şafii mezhebine göre ise, üç kadının yer aldığı bir grup oluşturmaları yeterli görülmüştür.

İkinci şart: Boşanma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan kadınlara ilişkin olup, “beklemeleri gereken süreyi tamamlamış olmaları.”  Hanefi mezhebine göre eda şartı olan bu durum diğer mezheplere göre yükümlülük şartıdır.

Eda şartlarını taşıyan kişilerin hac yapmaları, bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmeleri gereklidir.

GEÇERLİLİK ŞARTLARI: Haccın geçerli olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar;

1- İhrama girmek

2- Özel vakit

3- Özel mekân

Bu şartlardan herhangi birinin eksikliği durumunda yapılan hac geçerli olmaz.

Hacca Ne Kadara Gidilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, hac fiyatlarının konaklama türüne göre değiştiği ve bir normal konaklamanın 3.600 dolardan başladığı açıklandı.

Konaklama türüne göre değişen hac fiyatı, normal konaklama türünde 3.600 dolar, müstakil konaklama türünde 5.000 dolar, otel için ise 6.500 dolardan başlamakta olup, üst sınır ise diğer şartlara göre değişmektedir.

Hacı adayları, hac ücretlerini peşin yatırdıkları gibi, isterlerse üç taksit halinde de yatırabilmektedir. Hac için belli olan fiyatlar dışında herhangi bir ücret istenmeyecektir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği acenteler da hac turları için değişik fiyatlar açıklamaktadır. Bu acenteleri de inceleyip ona göre müracaat etmekte fayda vardır.

Aşağıda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamış olduğu bilgiler yer almaktadır.

2016 YILI HAC ÜCRETLERİ

1- Kurban ücreti de dâhil edilmek üzere, 2016 yılı hac ücretleri dolar olarak ücret aralığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, ücretler ve ücretlerle ilgili taksitlendirme bilgileri bilahare gönderilecektir. Vatandaşlarımızın tercihlerini yapabilmeleri amacıyla ön kayıt formunda hac fiyat aralıkları belirtilecektir.

HAC KONAKLAMA TÜRÜ:

Normal: 3.600 dolar- 3.800 dolar

Müstakil: 5.000 dolar- 5.400 dolar

Otel: 6.500 dolar- serbest

2-  Otel ve müstakil konaklama türleri için tespit edilen ücretler iki kişilik odada kişi başı olarak belirlendiğinden, odalarda üç kişilik konaklamanın tercih edilmesi halinde bu ücretin, kişi başı oda ücretinin en az %10’u nispetinde eksiltilerek hesaplanacak ve ücretlere ilişkin hazırlanacak ayrıntılı bilgiler hac broşürlerinde ilan edilecektir.

3- Çocuk ücretleri; hac konaklama türlerine, yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre açıklanan tablodaki ücretler dikkate alınarak hesaplanacak ve yapılacak duyurularda belirtilecektir.

4- Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürelerin kısa olması halinde ise her hangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

5- Hac ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilecek. Ödeme takvimi broşürlere yazılacak ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.

6- Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

Hacda Kadınların Kıyafetleri

Hac: İslamın temel şartlarından birisidir. Hac ibadetine başlamadan önce giyilmesi gereken kıyafetler, ihrama girmek olarak bilinir. ancak ihram kıyafetleri erkek ve kadınlar için farklıdır.

Kadınlar renk ve model şartı olmaksızın, el ve yüzleri dışında bedenlerinin tamamını vücut hatlarını belirtmeyecek şekilde örten ve ziynet görüntüsü içermeyen elbiselerini giyerler. Başörtüsü ve ayak giysileri de her zaman giydikleri şekilde olur.

İhram elbiseleri giyildikten sonra iki rekât ihram namazı kılınır. İhram namazına niyet şu şekilde yapılır:

“Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya.”

İhram namazı iki rekâttır ve sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bilenler birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta Fatiha suresi ile ihlâs surelerini okunur.

Namazdan sonra ise,

“Niyet ettim ya rabbi, senin rızan için hac yapmaya. Allah’ım haccı bana kolay kıl ve kabul eyle.”şeklinde hacca niyet edilir.

Niyetten sonra:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk.lebbeyk la şerike leke lebbeyk.inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk.la şerike lek.” diyerek telbiye getirilir.

İhramlılık halinde saat, gözlük, kulaklık kemer kullanılabilir. Telbiye ile birlikte tekbir, tehlili ve salâvat getirilir.

Hz.Aişe yüksek sesle telbiye getirirdi. Türkçe ile de olsa telbiye duasının ihramlı iken bir defa okunması farz, arz edilen vesilelerle tekrar edilmesi sünnettir.

Kadınlar üzerlerine giydikleri süs olma niteliği taşımayan sade ve mümkün olduğu kadar renksiz elbise ve ayakkabılarla ihrama girerler. Adet hali gören bayanlar ihram namazını kılmazlar. Yalnızca niyet eder, telbiye duası okurlar ve ihramlanırlar. Ancak, adetli de olsalar temizlik için gusül abdesti almaları tavsiye edilir.

Kadın peçe ve eldiven giyinmez. Çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selem:

“İhramlı kadın peçe takmaz, eldiven giyinmez.” diye buyurmuşlardır. Fakat yabancı erkeklerin kadınların yanından geçmeleri nedeniyle yüzünü örtme gereği hissederlerse başının üzerinden örtüsünü veya peçesini indirebilir.

Hacca Gidecek Kadınlara Yardımcı Olabilecek Giyim Önerileri:

 • Eğer hacca gidiyorsanız diyanetin verdiği elbiseleri rahat edebileceğiniz şekilde diktiriniz.
 • Giyebileceğiniz elbiselerin tamamına mümkünse bayrak dikmelisiniz.
 • Sıcak iklimde terleneceği düşünülerek iç çamaşırı fazla almalısınız.
 • Çöl iklimine gidiyorsunuz, geceleri soğuk, gündüzleri sıcak olur. Hırka ve ceket bulundurun.
 • Ayağınıza uzun yürüyüşlerde rahat edebileceğiniz düz ayakkabı ve terlik almalısınız.
 • Bayanlar için genellikle sıcak sebebiyle açık renk kıyafetler tercih edilmesine rağmen dikkat çekmemek koşuluyla daha koyu giysiler alabilirler.

Hacca Niyet Nasıl Yapılır?

HAC

“Orada apaçık ayetler ve İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin ev’i (Kâbe’yi) haccetmesi, Allah’ın(c.c) insanlar üzerinde hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz Allah âlemlere karşı muhtaç olmayandır.”(Al-i İmran-97)

Hac ibadeti dinen zengin kabul edilen ve başka bazı şartları yerine getirebilmeye güç yetiren her Müslüman’a ömründe bir defa olmak üzere yapılması Allah(c.c) tarafından emredilen ve İslam’ın beş şartından biri olan farz ibadetidir.

Hac her yıl zilhicce ayının onunda Arafat meydanında başlar, Kâbe’de yapılan veda tavafı ile son bulur.

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için, genel olarak bütün yükümlülükleri de öngören Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedeni ve mali imkânlarında yeterli olması da şarttır.

Hac, sadece Kâbe ve civarında belirli günlerde eda edilen bir ibadet olduğu için hac yükümlülüğü bedeni ve mali imkânların yeterli olması şartına bağlanmıştır. islam dini, diğer mükellefiyetlerde olduğu gibi, hac ibadetinde de mükellefin durumunu dikkate almış ve ona göre güç ve imkânlarının üzerinde bir yük yüklememiştir.

İstitaat denilen yapabilme güç ve imkânı, hac yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak sağlayacak mali güce ve hac için yeterli zamana ve mali güce sahip olması anlamına gelmektedir.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI

A-Sağlıklı olmak.

B-Yol güvenliği.

C-Arızı bir engelin bulunmaması.

D-Kadınlara özel iki şart.

HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İhram: sözlükte haram etmek, kendini mahrum bırakmak anlamına gelir. Hac ve umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre için, yani hac ve umre bitinceye kadar kendi nefsine haram kılmasıdır.

İhramın iki rüknü vardır.

 • Niyet
 • Telbiye

Bunlardan birini terk eden kimse ihrama girmiş olmaz.

NİYET

Hac veya umre yapmaya karar vermek ve hangisini yapacaksa onu belirlemekle olur. Niyeti dil ile ifade etmek de müstehaptır.

Bir kimse Kâbe’yi, civarında ki kutsal yerleri ziyaret amacıyla ihrama girdiği zaman hacca mı, yoksa umreye’mi, yoksa ikisine birden mi olduğunu belirtmesi gerekir. İhrama girdikten sonra, iki rekât namaz kılınır. Kılınan bu namazdan sonra hacca niyet: “Allahümme inni üridül hacce feyessirha vetegabbelha mini.”

“Allah’ım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum. Hac’cımı bana kolay kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Haccın Cezaları

Hac esnasında ihram yasaklarına uymamak, vaciplerden birini terk etmek, ya da ertelemek veya harem bölgesinde yapılmaması gereken bazı fiilleri yapmak gibi kusur ve eksiklikler, bir takım cezaları gerektirir.

HACCIN BOZULMASI

Hac için ihrama girdikten sonra, Arafat vakfesi yapmadan önce cinsel ilişkide bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu durumdaki kişinin haccını bozmayıp, devam etmesi gerekir. İleri ki yıllarda bu haccı kaza etmesi ve işlediği bu fiilden dolayı, bir koyun veya keçi kurban etmesi gerekir.

Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kişi de aynı şekilde umresi bozulmuş olur. Bu kişi umreyi tamamlar, daha sonra bu umreyi kaza eder ve koyun ya da keçi kurban etmesi gerekir.

Arafat vakfesinden sonra, fakat henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişi ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Ziyaret tavafını cünüp olarak yapan kişinin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Abdestli olarak yeniden yapılırsa ceza düşer.

Koyun Kesmeyi Gerektiren Kusurlar:

 • İhramlı iken eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, eşini şehvetle öpmek gibi davranışlar.
 • Saçın veya sakalın dörtte birini tıraş etmek.
 • Bütün tırnakları, veya el ve ayak tırnaklarını kesen kişi.
 • Normal elbiselerini, on iki saat boyunca ya da fazla sürede giyinmek.
 • Baş ve yüz örtmek.
 • Ayakkabı giyinmek.
 • Kına yakmak, saç ve sakal boyamak.
 • Mikat sınırını ihramsız geçmek.
 • Sa’yı terk eden ya da hiçbir engel yok iken, sa’yı yürüyerek yapmayan.
 • Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk eden.
 • Şeytana hiç taş atmayan ya da bir günde atılması gereken taşların, yarıdan fazlasını süresi için de atmayan.
 • Ziyaret ve umre tavafını abdestsiz, cünup şekilde yapan.
 • Veda tavafı yapmayan.

Kur’an-ı Kerim’de “Haccı da umre’yi de Allah için tam yapın. Fakat alıkonursanız, o halde kolayınıza gelen kurban’ı gönderin, bununla beraber kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.” hükmü beyan buyrulmuştur.

Hac sırasında belirtmiş olduğumuz kusur ve eksikliklerden doğacak cezaları ödemenin belirtilmiş her hangi bir zamanı yoktur. Ömrün her safhasında ve her zaman yapılabilir. Bir an önce yapmak en güzel olanıdır. Çünkü hayatımızın ne zaman son bulacağı belli değildir.

Hac Fiyatları

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, hac fiyatlarının konaklama türüne göre değiştiği ve bir normal konaklamanın 3.600 dolardan başladığı açıklandı.

Konaklama türüne göre değişen hac fiyatı, normal konaklama türünde 3.600 dolar, müstakil konaklama türünde 5.000 dolar, otel için ise 6.500 dolardan başlamakta olup, üst sınır ise diğer şartlara göre değişmektedir.

Hacı adayları, hac ücretlerini peşin yatırdıkları gibi, isterlerse üç taksit halinde de yatırabilmektedir. Hac için belli olan fiyatlar dışında herhangi bir ücret istenmeyecektir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği acenteler da hac turları için değişik fiyatlar açıklamaktadır. Bu acenteleri de inceleyip ona göre müracaat etmekte fayda vardır.

Aşağıda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamış olduğu bilgiler yer almaktadır.

2016 YILI HAC ÜCRETLERİ

1- Kurban ücreti de dâhil edilmek üzere, 2016 yılı hac ücretleri dolar olarak ücret aralığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, ücretler ve ücretlerle ilgili taksitlendirme bilgileri bilahare gönderilecektir. Vatandaşlarımızın tercihlerini yapabilmeleri amacıyla ön kayıt formunda hac fiyat aralıkları belirtilecektir.

HAC KONAKLAMA TÜRÜ:

Normal: 3.600 dolar- 3.800 dolar

Müstakil: 5.000 dolar- 5.400 dolar

Otel: 6.500 dolar- serbest

2-  Otel ve müstakil konaklama türleri için tespit edilen ücretler iki kişilik odada kişi başı olarak belirlendiğinden, odalarda üç kişilik konaklamanın tercih edilmesi halinde bu ücretin, kişi başı oda ücretinin en az %10’u nispetinde eksiltilerek hesaplanacak ve ücretlere ilişkin hazırlanacak ayrıntılı bilgiler hac broşürlerinde ilan edilecektir.

3- Çocuk ücretleri; hac konaklama türlerine, yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre açıklanan tablodaki ücretler dikkate alınarak hesaplanacak ve yapılacak duyurularda belirtilecektir.

4- Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürelerin kısa olması halinde ise her hangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

5- Hac ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilecek. Ödeme takvimi broşürlere yazılacak ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.

6- Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Nelerdir?

HAC

İslam’ın şartlarından olup, Kâbe’yi ve civarındaki ibadet için işaret olunan özel yerleri, belirtilen vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gereken diğer menasiki yerine getirerek yapılan, farz olan bir ibadettir.

UMRE

Mikat’ta ihrama niyetlenerek, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf edip, safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra saçlarını kestirip, ihramın sona ermesiyle tamamlanan bir ibadettir.

MENASİK

Hac ve umre’nin edasıyla ilgili farz, vacip ve sünnet olan amellerin tamamına menasik denir.

İHRAM

Hac veya umre yapmak isteyen kişilere normal yaşamında helal olan bazı fiil ve davranışları niyet ile başlayarak, ibadet bitene kadar yasak kılınmasıdır. Erkeklerin ihram elbisesi izar ve rida adı verilen, beyaz renkli olması tavsiye edilen, model ve dikişi olmayan bir parçası bele bağlanarak, diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır. Kadınlar ise, sade ve renksiz olmak kaydıyla normal kıyafetlerini giyebilirler.

TEHLİL

“La ilahe illallah…..”lafzıyla başlayan Allah’a olan tevhid inancının ifade edilişidir.

TAVAF

Hacer-i esved köşesinden ya da hizasından başlayarak, kabenin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönmeye yürüyerek gücü yetmeyenler diğer imkânları kullanabilirler.

ŞAVT

Tavaf’ta hacer-ül esved den başlayıp Kâbe etrafında bir defa dönüp, tekrar hacer-ül esved’e gelmeye bir şavt denir.

IZTIBA

Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurması.

İSTİLAM

Tavaf’a başlarken ve tavaf esnasında her bir şavt’ta, hacer-ül esved’i selamlamaya verilen isimdir.

TAVAF NAMAZI

Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her tavaftan sonra kılınan iki rekât vacip olan bir namazdır. ilk rekatta Fatiha ve kafirün suresi, ikinci rekatta ise Fatiha ve ihlas sureleri okunur.

NAFİLE TAVAF

Umre tavafını ve sa’yını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke’de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan, tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

SA’Y

Safa’dan başlayıp Merve’de bitirmek üzere dört gidiş ve üç dönüşten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürümeye gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile yapabilirler.

MİKAT

Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden, ayıran sınıra verilen isimdir.

HERVELE

Erkeklerin sa’y yaparken kısa adımlarla koşmaya yakın tarzda, yürümelerine verilen bir isimdir.

HAREM BÖLGESİ

Mekke ve etrafına yayılan, Allah(c.c) tarafından harem bölge olarak tanımlanan, sınırları Hz.Muhammed (s.a.v) tarafından işaret olunan, geniş bir alandır.

KÂBE

Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk ev olup, Allah(c.c)katında en değerli yerdir.

Hacda Neler Yapılır ?

Hacca gitmek isteyen kimse, bu kutsal görev için helal kazanç temin eder. Yola çıkmadan önce varsa borçlarını öder, hak sahipleri ile helalleşir. Günahları için Allah’tan af diler. Mümkün olduğu kadar kaza namazı kılar. Yola çıkmadan önce iki rekât namaz kılar. Aile fertleri, dost ve yakınları ile helalleşir yola çıkar.

İhrama girme yerleri olan mikat sınırına gelmeden önce, tırnaklar kesilir, gerekli vücut temizliği yapılır ve mümkünse gusül abdesti alınır. Erkekler giyindikleri elbiselerini ve iç çamaşırlarını çıkartırlar, iki parça olan, izar ve rida denilen ihram elbiselerini giyerler. İhramlı oldukları süre içinde ayak ve başlarını açık tutarlar. Kadınlar ise, normal kıyafetleriyle ihrama girerler. Bundan sonra mikat sınırında ihram sünneti niyetiyle iki rekât namaz kılınır. Böylece ihrama girilmiş olur ve ihram yasakları başlar. İhram yasaklarına dikkat etmek gerekir.

Mekke’ye varılınca gusül yapılır veya abdest alınır. Harem-i şerife gidilir ve Kâbe etrafında kudüm tavafı yapılır. Ardından iki rekât tavaf namaz kılınır. Namazdan sonra sa’y yapmak için safa tepesine gidilir. Safa ile Merve tepeleri arasında usulüne uygun sa’y yapılır. Hacı adayı bundan sonra ihramlı olarak Mekke’de kalır burada kaldığı süre içinde mümkün olduğu kadar namazlarını harem-i şerifte kılar. Fırsat oldukça da nafile tavaf yapılır.

Arefe’den bir gün önce, Arafat’a çıkılır. arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalınır. Vakitler, ibadet ve dua ile geçirilir. Burada öğle ve ikindi namazları cemaatle birlikte kılınır. Öğleden sonra vakfe yapılır. Güneş battıktan sonra müzdelife’ye hareket edilir. müzdelifede akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte kılınır. Geceyi müzdelife’de geçiren hacı adayı şeytan taşlamak için kullanacağı taşları burada toplar.

Bayram sabahı, sabah namazı erken kılınır. Hava aydınlanınca mina’ya hareket edilir.

Bayramın birinci günü, akabe cemresine yedi taş atılır. ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacip olduğundan, bunlar akabe cemresine taş attıktan tıraş olup ihramdan çıkarlar.

(Temettü Haccı ve Kıran Haccı yapanlar Akabe Cemresine taş atıp kurban kestikten sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar.) Vakit olursa aynı gün Mekke’ye gidilir, farz olan ziyaret tavafı yapılır.

Bayramın ikinci günü, küçük, orta ve akabe cemresine yedişer taş atılır.

Bayramın üçüncü günü, yine küçük orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır.

Aynı gün Mina’dan Mekke’ye dönülünce veda tavafı yapılır ve hac vazifesi tamamlanır.

Hac Diyanet Fiyatları

Hac ve umre kurulu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Başkanlığında toplanarak 2016 yılı hac hususlarını açıkladı. Buna göre;

2016 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

1- 2015 Yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarına, hacca gitme ve hac konaklama türlerini tercih etmede ki iradelerinde meydana gelebilecek değişikliklerin tasdik edilebilmesi için kayıt yenileme yapılacak. 2016 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlara da, ön kayıt imkânı tanınmış ve bu işlemlerle ilgili müracaatlar 18- 27 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- İlk defa kayıt yaptıracaklar 20 TL. Türkiye Diyanet vakfı Hac ve umre muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

2016 YILI HAC ÜCRETLERİ

1- 2016 Yılı hac ücretleri kurban ücreti de dâhil olmak üzere dolar olarak ücret aralığı belirtilmiş ve ücretlerle ilgili taksitlendirme belli zamanlarda gönderilecektir. Vatandaşların tercih yapmaları için ön kayıt formunda hac için fiyat aralıkları belirtilecektir.

NORMAL KONAKLAMA TÜRÜ: 3.600- 3.800 Dolar.

MÜSTAKİL KONAKLAMA TÜRÜ: 5.000-5.400 Dolar

OTEL KONAKLAMA TÜRÜ: 6.500 Dolar ve üzeri

2- Otel ve müstakil konaklama türleri için açıklanan ücretler iki kişilik odada kişi başına ücret olup, şayet odalarda üç kişi konaklaması tercih edilecek olursa, bu ücretin kişi başı oda ücretinin en az olmak üzere % 10’u oranında eksik olarak hesaplanılır ve de ücretlere ilişkin hazırlanan ayrıntılı bilgiler hac broşüründe açıklanacaktır.

3- Çocuk ücretleri; yaş grupları ve hac konaklama türlerine göre verilecek hizmetin durumu dikkate alınarak hesap yapılacak duyuru ile belirlenecektir.

4- Hac ücreti kesin kayıt esnasında tamamı yatırıldığı gibi, taksitler halinde de yatırılabilecek,  ödeme taksitleri broşüre yazılıp ve kesin kayıt sırasında hacı adaylarına duyurulup, önceden belirtilen sürede taksit yatırmayan adayların kayıtları ise silinecektir.

5- Uçak programı veya slot yetmezliği sebebi ile, hac broşüründe belirlenen zamanın uzaması halinde hacı adaylarından her hangi bir ücret talep edilmeyecek, sürenin kısa olması durumunda ise her hangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

6- Hacı adayı olanlardan, hac için belirtilen ücretler haricinde herhangi bir isim adı altında hiç bir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

En Uygun Hac Fiyatları

1- NORMAL TİP

Kişi başı 3.750 dolar.

24 Ağustos 2016 Medine gidiş- 19 Eylül 2016 Cidde dönüş.

DİB şartnamesine uygun otellerde, 5 kişilik standart odalarda kadın-erkek ayrı konaklama

Yemekler tabldot olarak servis edilir.

Mekke Harem’e ücretsiz servis hizmeti bulunuyor.

2- MÜSTAKİL TİP

Kişi başı 5.250 dolar.

5 Eylül 2016 Cidde gidiş-18 Eylül 2016 Medine dönüş.

Mekke’deki, 5* Le Meridien Towers Hotel’de (v.b) 10 gece, 11 gün konaklama.

Medine’deki 5* Al Anwar Mövenpick Hotel’de (v.b) 3 gece, 4 gün konaklama.

Yemekler günde 2 öğün, açık büfe olarak servis ediliyor.

Mekke Harem’e ücretsiz servis hizmeti bulunuyor.

Medine’deki otel, Mescid-i Nebevi’nin avlusuna komşudur.

OTEL TİP -1

Kişi başı 7.950 dolar.

5 Eylül 2016 Cidde gidiş-18 Eylül 2016 Medine dönüş

Mekke’de, 5* Anjum Hotel’de (v.b) 10 gece, 11 gün konaklama

Medine’de, 5* Al Anwar Mövenpick Hotel’in (v.b) Mescid-i Nebevi manzaralı Delüks odalarında 3 gece, 4 gün konaklama

Yemekler yarım porsiyon konseptinde; günde 2 öğün, açık büfe olarak servis edilir.

Mekke’deki otel Harem’e 400 metre uzaklıkta, yürüme mesafesinde bulunuyor.

Medine’deki otel Mescid-i Nebevi’nin avlusuna komşudur.

OTEL TİP-2

Kişi başı 11.490 dolar.

5 Eylül 2016 Cidde gidiş-18 Eylül Medine dönüş

Mekke’deki 5* Delüks Raffles otelde (v.b) 10 gece, 11 gün konaklama

Medine’deki 5* Shaza Kempinski otel’de (v.b) 3 gece, 4 gün konaklama

Yemekler yarım porsiyon konseptinde; 3 öğün açık büfe olarak servis ediliyor.

Mekke’deki otelimiz, Harem avlusuna bitişik konuma sahip.

Medine’deki otel Mescid-i Nebevi’nin avlusuna 50 metre yürüme mesafesinde bulunuyor.

OTEL TİP-3

Kişi başı 18.990 dolar.

5 Eylül 2016 Cidde gidiş-18 Eylül 2016 Medine dönüş

Mekke’deki 5* Delüks Raffles otel’de (v.b) 10 gece, 11 gün konaklama

Medine’deki 5* Delüks Oberoi otel’de (v.b) 3 gece, 4 gün konaklama

Yemekler tam porsiyon konseptinde; 3 öğün açık büfe olarak servis ediliyor.

Mekke’deki otelimiz, Harem avlusuna bitişik konuma sahip.

Medine’deki otel Mescid-i Nebevi’nin avlusuna bitişik konuma sahip.