Umre Duaları

Bir insan hayatında değerli olabilecek en büyük an, yüce Allah’a yöneldiği ve onunla baş başa kaldığı zamandır. Rabbimizle baş başa kalabilmenin, en önemli vasıtası ise dua ve zikirden oluşmaktadır.

Hadis’te şöyle buyrulur: “Dua ibadetin özüdür.” (Tirmizi)

Umre günlük hayattan uzaklaşıp Rabbimize yönelmemiz için önemli vesilelerden birisidir. Duanın tüm unsurlarını bünyesinde toplayan bu ibadet esnasında her bir mekan adeta duaya ayrılmıştır. Aşağıda verilen umre duaları ile yaptığınız umre yolculuğunda faydalanabilirsiniz.

İhramlı İken Okunacak Zikirler

İhrama girildiğinde ve girdikten sonra fazlaca telbiye, tekbir, tehlil, tesbih ve salat okunmaktadır.

Telbiye
(Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerike lek.)
Buyur Allah’m buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Tekbir
 (Allahü ekber! Allahü ekber! Lâ ilâhe illa’l-lâhü vallahü ekber! Allahü ekber ve li’llâhi’l hamd!)
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Tehlil
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. O’nun her her şeye gücü yeter.

Tesbih
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Ya da kısaca
Allah, her türlü noksandan uzaktır. O’na hamd ederim. Yüce Allah, her türlü noksandan uzaktır.

Salâvat-ı Şerife
Kısaca;
Allah’m! Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selam eyle!
Yahut;
Allah’m! Hz. İbrahim ve ailesine salât ve selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine de salât ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Yola Çıkarken Okunabilecek Dua

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de)
beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Bana yardımcı bir kılavuz ve güç ver.
Allah’ım! Yalnız senden yardım diler, yalnız sana güvenirim. Allah’m! İşimi ve yolculuğumu kolaylaştır. Bana, dilediğimden fazla iyilik lütfet. Her türlü kötülüğü benden sav.
Rabbim! Gönlüme genişlik, işlerime kolaylık ver. Allah’ım! Kendimi, dinimi, ailemi, yakınlarımı, dünyada ve âhirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabbim! Bizi her türlü kötülükten koru.

Umre İçin Hazırlık

Umre yolculuğuna çıkmadan önce bir takım hazırlıklarda bulunmak gerekir. Böylece daha iyi bir yolculuk yapar ve aklımızda takılan bir şey olmadan manevi atmosferden en iyi verimi elde edebiliriz. Umre için hazırlık yapmak isteyenler şu tavsiyeleri dikkate almalıdırlar:

 • Eş, dost, akrabalar, komşularla helallik alınmalıdır.
 • Gusül abdesti alarak iki rekat sefer namazı kılıp yolculuk duası yapılarak yola çıkılmalıdır.
 • Havalimanına erken gitmeye çalışınız.
 • Yanınızda gereksiz, yük olabilecek fazla eşya almayınız.
 • Kullanmanız gereken ilaçlarınızı yanınızda bulundurunuz.
 • Bekleme zamanında olası açlığınıza karşı hafif yiyecekler ve su bulundurunuz.
 • Bol bol Kur’an okuyup, salavat getirelim.

Umre yolculuğuna çıkmadan evvel başta en yakınlarımız olmak üzere ilişkide bulunduğumuz insanlarla iletişim kurup ziyaret etmeye çalışalım. Onların dualarını alalım. Kişisel olarak vücut temizliğine özen gösterin. Tırnaklar kesilmeli, saç-sakal düzgün bir görünüme sahip olmalıdır.

Umre de Peygamberimizin belirlemiş olduğu mikat denilen yerlerde ihram ile başlamaktadır. Mikat sınırından önce ihrama girilmesi gerekmektedir. Mikatlar denilen bölgeler -en doğrusunu Allah bilir- Adem peygamberden sonra yeryüzüne dağılmış olan insanoğlunun çıkış noktalarını oluşturmaktadır. İhramlanma umrenin başlıca şartı, haccın ise vaciplerinden biridir. İhramlanma için Cidde üzerinden doğrudan Mekke seyahati yapan kişi Türkiye’de havalimanında ya da uçakta ihramlanabilir. Önce Medine’ye gitmekte olan kişi ise Medine’den Mekke’ye hareketten önce kalınan yerde ya da uçakta Mekke’ye 10 km. uzaklıkta Mikat bölgesinde ihramlanır.

İhramlanma işlemi için mümkün ise eğer gusül yoksa abdest alınmalıdır. Elbiseler, başlıklar, ayakkabılar çıkarılmaktadır. İki parçalık olan ihram giysisi giyilir. Arkadan topukların, önden de ayak parmaklarının açıkta kalacak şekilde bir ayakkabı ya da terlik giyilmektedir.

İhramlık halinde gözlük, kemer, kulaklık, saat kullanılabilir. Kadınlar ihramlanma işlemi için kendisinin ilgi odağı haline gelmeyecek şekilde, sade ve tercihen renksiz bir giysi tercih edebilirler.

Kerehat vakti değilse iki rekat ihram namazı kılınmalıdır. İlk rekatta “Kafirun” suresi, ikinci rekatta “ihlas” suresi okunması tavsiye edilmektedir. Ardından ise şöyle niyet edilir:

“Allah’ım umre yapmak istiyorum, kolaylaştır ve kabul buyur.” Devamında ise Telbiye duası okunur. Telbiye ve niyet ihramın rukun vasıflı farzlarını oluşturmaktadır.

Umre Medine Ziyaret Yerleri

Umre için yapılacak bu kutsal ziyarette Medine’de yer alan ziyaret yerleri de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. İşte ziyaret edilecek umre medine ziyaret yerleri listesi:

 • Mescid-i Nebevi: Hz.Muhammed (s.a.s) tarafından yaptırılıp kendisinin namaz kıldırdığı, halifeler ve sonrasında Osmanlı padişahları tarafından da genişletilerek zamanımıza kadar gelmiş mescittir.
 • Ravza-i Mutahhara: Mescid-i nebi içerisinde yer alan Hz.Muhammed’in kabri şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasında bulunan yerdir. Ravza-i Mutahhara’nın uzunluğu ortalama 22 metre ve genişliği 15 metre boyutlarındadır.
 • Cennet-ül Baki: Medine-i Münevvere’nin mezarlığına verilen isimdir. Bu kabristanda Hz.Abbas, Hz.Hasan, Hz.Osman, Hz.Safiye gibi birçok sahabe ve zatlar bulunmaktadır.
 • Kuba Mescidi: Hz.Muhammed’in hicreti esnasında Medine’ye 5 km. uzaklıkta bulunan Kuba’da 14 gün kadar kalmıştı. Bu sürede bir mescid inşa etti ve orada namaz kıldı. İslam aleminde cemaatle namaz kılınmak amac ile yapılan ilk mescid burasıdır.
 • Mescid-i Ömer: Gamame mescidinin 105 adım sol kısmında, Mescid-i Nebi’den ise 530 adım uzaklıktadır. Hz. Ömer’in evi ve aynı zamanda devlet işlerini yönettiği mescittir.
 • Mescid-i Ebubekir: Gamame mescidinin 20 adım sağında, Mescid-i Nebi’den 445 adım uzaklıkta bulunmaktadır. Giriş kapısında Osmanlı tuğrası bulunur.
 • Mescid-i Ali: Hz. Muhammed (s.a.s)’in bayram namazlarını kıldırdığı mescitlerden birisidir.
 • Mescid-i Kıbleteyn: İslam’ın ilk yıllarında kılınan namazlar Mescid-i Aksaya doğru yapılmaktaydı. Hz. Muhammed, kıble’nin kabe olmasını yani namaz kılarken kabe’ye doğru dönülerek namaz kılınmasını çok istiyordu ve bu konuda Allah’tan gelecek emri beklemekteydi. Hicretten 18 ay sonra Şaban ayında Berat Kandili’nde Hz. Peygamber öğle ya da ikindi namazının farzını kıldırırken, ikinci rekatın sonunda şu ayet-i kerime inmiştir: “Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kabe’ye) doğru dön. Ey müminler siz de nerede olursanız olun namazda oraya doğru dönün.”
 • Cuma Mescidi: Hz. Muhammed’in ilk cuma namazını kıldığı ve ilk hutbe verdiği yerdir. Bugün bu yerde Mescid-i Cuma adında büyük bir cami yer almaktadır.
 • Gamame Mescidi: Medine’de Rasulullah’ın yağmur isteme (istiska) için namaz kıldığı ve namazın bitmesiyle yağmur yağmaya başladığı bu bölgede sonra yaptırılan mescittir. Bu mescide Gamame mescidi adı verilmiştir.

Hac Ne Demek

Hac kelimesi sözlük anlamı olarak “yönelmek, ziyaret etmek” anlamına gelmektedir. Dini bir terim olan hac; yılın belirli günlerinde kurallarına uygun olarak yapılan, Arafta ayakta durmak ve Kabe’yi tavaf etmek olarak tanımlanmıştır. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kişilere de hacı adı verilmektedir.

Kabe ile birlikte diğer belirli kutsal yerlerin ziyaret edilmesi hac, sadece kabe ziyareti ise umre olarak tanımlanır. Yapılan hacda kabe ziyaret edilmekte, tavaf yapılmakta, Arafat’da vakfe yapılmakta, Mina’da şeytan taşlanmak ve kurban kesilmektedir.

Haccın icra edilme şekline göre bazı farklı isimler kullanılmıştır.

 • Temettü haccı: Hac ve umrenin ayrı ayrı ihramla yapılmasına denilmektedir.
 • İfrad haccı: Umre yapılmayan hacca denilir.
 • Kıran haccı: Hac ile umrenin aynı ihramda yapılmasına denilmektedir.

İslam öncesi toplumlarda da hac bir tapınma şekli olarak yapılmaktaydı. Araplar, belirli aylarda savaş yapmazlar bu ayları hac, ticaret gibi işler için değerlendiriyorlardı. Araplar yaptıklar bu hac esnasında Kabeyi, kutsal yerleri ziyaret ederek taptıkları şeyleri yüceltir, kurbanlar keserler etlerini de konuklara dağıtırlardı.

İslami kaynaklarda hac ve ritüeller İbrahim (a.s)’a dayandırılmaktadır. İbrahim peygamberin eşi Hacer ve bebek olan oğlu İsmail’i Mekke’de bırakır. Çölde susuz ve aç kalan Hacer validemiz Safa ve Merve tepelerine çıkarak birilerini bulmaya çalışır. Vadiye indiğinde İsmail’i bulamaz, iki tepe arasında 7 kere koştuğu ve sonunda İsmail’i bulduğu rivayet edilir. Bir rivayete göre Cebrail (a.s)’ın diğer rivayete göre ise İsmail (a.s)’ın ayağı ile kumu eşeleyip zemzem suyunun çıkmasını sağlamıştır. İbrahim peygamber yıllar sonra Filistin’den ailesinin yanına gelir. Rüyasında İsmail (a.s)’ın kurban edilmesi istenmektedir. Mina’ya İsmail’i kurban etmeye giden İbrahim peygambere şeytan musallat olmaktadır. Şeytanı taşla kovalar. İsmail tam kurban edilecekken gökten bir koç indirilir ve İsmail (a.s) kurtulur.

İbrahim peygamber oğlu İsmail ile Kabe’yi inşa ederler. Peygamberin inşaat esnasında üzerine çıktığı taştaki ayak izine Makam’ı İbrahim adı verilmiştir. Kabe tamamlandığında köşesine Hacer-i Esved denilen taşı yerleştirerek haccın başlangıç ve bitiş noktasını belirlemiş oldular. İlk İslam haccı Hz. Ebubekir hac emirliği ile hicretin 9.senesinde, ikincisi de Hz. Muhammed (a.s) ilk ve son haccı olan Veda Haccı ile gerçekleştirilmiştir.

Zemzem Suyunun Hikayesi

İbrahim (a.s), Allah’ın emri üzerine hanımı olan Hacer validemizi ve oğlu Hz.İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun olduğu alana bıraktı. O tarihlerde Mekke’de yerleşim yeri yoktu. Dolayısıyla su da bulunmuyordu. Hz.İbrahim, hanımı ve oğlu İsmail için biraz hurma ve biraz su bırakarak oradan ayrılmıştı.

Yiyecek ve içeceğin bulunduğu bu yerde bulunmak, kalmak Hz.Hacer’i oldukça zorlamıştı. Fakat diğer taraftan kendilerinin oraya bırakılmasını emreden Cenab-ı Hak olduğuna göre bunu düşünmekte yersiz olacaktı. Rızk sahibi Allah olduğuna göre elbette kendilerinin de durumlarını bilmekteydi.

Bir zaman sonra Hz. İbrahim’in bırakmış olduğu su bitmişti. O günlerde henüz bebek olan Hz. İsmail ağlamaya ve su istemeye başlamıştı. Annesi bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Süt yoktu su da yoktu. Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamayan Hz. Hacer, Safa Tepesine çıktı. Bu tepeden birini görebilmek amacıyla sağa sola bakınmaya başladı. Kimseyi göremeyince Safa ile Merve arasında koşturmaya başladı. Merve tepesine ulaştığında bir ses işitti. Zemzem kuyusunun yanında Hz. Cebrail’i görmüştü. Burada Hz. Cebrail kanadıyla rivayete göre de ayağıyla yeri kazıyordu. Suyun aktığını gören Hacer validemiz bu durum karşısında çok sevinmişti. Suyun aktığını gören validemiz Türkçe’de “dur , dur” anlamına gelen “zemzem” dedi. Su akmasın diye önüne set koydu ve havuz gibi bir yapı yaptı. Sudan alarak testisini doldurdu. Sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirdi. Bu arada Cebrail (a.s), Hacer validemize hitaben:

“Sakın, helak oluruz, zarara uğrarız diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın (Kabe’nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.

Zemzem kuyusunun ortaya çıkma hikayesi bu şekildedir. Hacer validemiz suyun önünü esmeyip, set oluşturmasaydı su bir ırmak haline gelecekti. Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadisinde şöyle demektedir:

“Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O, Zemzem’i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.” (Buhari)

Zemzem, gıdalı ve mübarek bir sudur. Hacer validemiz ve Hz. İsmail uzun bir süre boyunca yemek yemeden sadece bu suyla idare edebildiler.

İhram Nedir?

İhram kelimesi üzerinde durduğumuzda, lügatta ihram kelimesi: “Ayaklar altına alınamayan bir hürmete girdi” anlamına gelen ahreme fiilinin mastarıdır.

İhrama girene “haram” denilmektedir ki bu ihrama girdiği manasındadır. İhrama giren kişiye ihramlı olduğu sürece muhrim adı verilmektedir.

Hac ya da umre yapacak bir müslümanın ilk yapacağı iş ihrama girmektir. İhrama girmek hac ya da umrenin şartlarından birisidir. İhram olmadan hac, umre gibi vazifeler yapılamaz.

Haccın şartlarından birisini oluşturan ihram normal, gündelik zamanda yapılması mübah olan bir takım davranışların, belirli bir süre kendisine yasaklanmasıdır. İhrama girme de denilmektedir. İhrama girmek için ilk olarak yapılması gerekenlerden birisi kişinin üzerine bürünülen havlu, benzeri türden dikişsiz kıyafet giyilmesidir. Halk arasında bu kıyafete ihram denilmektedir. Ancak ihram’ın tam karşılığı bu kıyafet değildir. Çünkü adabına göre ihrama girilmediği sürece sadece örtülere bürünme ile ihrama girmiş sayılmamaktadır.

İhrama Nasıl Girilir?

İhram’a girmenin iki unsuru vardır; niyyet ve telbiye… İkisinin de bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar yerine getirilmeden ihrama girilmiş sayılmaz. Telbiye yapılıp niyyet edilmezse ihrama girilmiş olunmaz. Hanefi fükahasına göre, niyyetle telbiyenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Husam-ı Şehid bu konuda ” İhrama niyet ile girilir fakat bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir fakat tekbir almak şartı iledir. Sadece tekbirle girilmez” hükmü mutemed kavil olarak beyan edilmiştir. Yani namaz kılacağımız zaman nasıl ki niyet ve tekbir ile başlanılıyorsa ihrama’a girmek de niyyet ve telbiye ile olmaktadır.

Niyet: Haccın şeklini kalben belirlemektir. Dil ile söylenmesi ise müstehaptır. Umre için yapılıyorsa niyette ona göre yapılmalıdır.

Umre için niyet şöyle yapılır:

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle”

Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) demektir.
“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Say Nedir?

Kabe’nin tavaf işleminden sonra yapılması en önemli görevlerden birisi de Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan say’dır. Say, yedi şavt’tan meydana gelmektedir.

Say, Safa tepesinden başlamakta ve Merve tepesinde bitmektedir. Safa tepesinden Merve tepesine doğru 4 şavt, Merve tepesinden Safa tepesine ise 3 şavt bulunur. Say edilirken, yeşil direkler arasında Hervele ile yani burada insanın güçlü olduğu gösterilecek şekilde vakarla ve hızla koşarak geçilmektedir.

Safa tepesine gelen müslümanlar Kabe’yi Safa tepesinden selamlarlar. Kabe tıpkı Hacer-ül Esved’in selamlandığı gibi, ellerin omuz hizzasını biraz geçecek şekilde açılarak selamlanır.

Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın işaretlerinden birisidir. Kim Kabe’yi hac ve umre niyetiyle ziyaret ederse bu iki tepeyi ziyaret etmelerinde bir mahsur yoktur. Kim bir iyiliğe başkası tarafından zorlanmadan sarılır ve kendinden yaparsa, hiç şüpheniz olmasın ki, Allah iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçekten de hakkıyla bilendir.

Yukarıda yapılan duadan sonra Say’a niyet edilmektedir. Say için şöyle niyet edilir:

“Ey Allah’ım, Safa ve Merve arasında, 7 şavt olmak üzere, senin rızan için Hac Say’ı yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.” (Umre yapanların Umre say’ı niyet etmeleri gerekmektedir)

Say’a, Allah ve Resulünün başladığı gibi başlamak, Rasulüllah’ın: Safa ve Merve ise Allah’ın alametlerinden birisidir. Allah’ın başladığı ile Say’a başlayınız buyruğunu yerine getirmek içindir. Bakara 158’te belirtildiği gibi İnnessafa vel Mervete… Ayet üzerinden zahirine göre sanki Say yapmanın bir ehemmiyeti yokmuş gibi bir his uyansa da, Ayet’in geliş nedeni ile kelimelerin anlamları iyice göz önüne alınması gerekmektedir.

Bu konuda Hanefiler, ayetin zahir manasının da hükme dahili için Say’ı farz derecesinden olmayan Vacip olan kabul ederler. İmam Şafii ve İmam Malik’e göre ise farz olarak kabul edilmiştir. Müslümanlar’ın Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ve Merve arasında say etmeleri, ayetin indirilme sebebi olarak belirtilmektedir.

Cahiliye döneminde Safa tepesinde İsaf adında, Merve tepesinde ise Naile adında bir put bulunmaktaydı. Müşrikler yaptıkları her Say’da bunlara ellerini sürüp putlardan yardım dilerlerdi. Müminler’in putları temizlemesinden sonra Say işlemi gerçeğine uygun olarak yapılmaktadır.

Tavaf Nedir?

Tavaf kelime itibariyle bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak anlamına gelmektedir. İslam’da ise Kabe’nin etrafının yedi defa dönülerek yeri getirilen bir ibadettir ve haccı esaslarından birini oluşturmaktadır.

Kabe dönüşü sırasındaki her bir tura şavt adı verilir. Her tavaf ise yedi şavttan oluşmaktadır. Kabe’nin Hacerü’l Esved tarafından başlanılarak sağa doğru yapılarak başlangıç noktasına gelinmesiyle birlikte bir şavt tamamlanmış olur. Her şavtın başlangıcı için Hacerü’l Esved tarafına yönenilmektedir. Mümkünse el sürülerek öpülmekte yoksa karşıdan tekbirle eller kaldırılarak el sürme işareti yapılmaktadır. Buna istilam (selamlama) adı verilmektedir. İstilam ise Allah ile yapılan sözleşmeyi ve bu sözleşmeye olan bağlılığı bir temsil etmektedir. Tavaf için belirtilmiş bir saat yoktur. Gece, gündüz istenilen zaman aralığında yapılmaktadır. Tavaf esnasında tebir, tehlil ve salavat okunmaktadır. Tavaf işleminin bitiminde sonra haccın vaciblerinden olan iki rekat namaz kılınır.

Hac’da üç tavaf bulunmaktadır. Bunlar; kudüm, ziyaret ve veda(sadr) tavafıdır. Ayrıca bu tavaflar dışında isteğe bağlı olarak nafile ve umre tavafları da bulunmaktadır. Her tavafın farklı gayeleri vardır.

Tavaf Çeşitleri

Hac ile ilgili olan ve olmayan farz, sünnet, vacip, nafile başka tavaflarda bulunmaktadır. Fakat bunların vacipleri, sünnetleri, sıhhat şartları, yapılış şekilleri aynı olan tavaflardır. Hac’da kudüm, ziyaret, veda tavafı olmak üzere üç tavaf bulunuyordu. Umrede yapılan tavaf işlemine ise umre tavafı adı verilir. Hac ve umre ile ilgili olmayan başka tavaflar işe aşağıda açıklanmıştır:

 • Nezir Tavafı: Tavaf etmeyi adayan kişi, nezrini yerine getirmesi vacip olmaktadır. Bu işlem için belirli bir zaman belirlenmiş ise belirtilen zamanda, zaman belirlenmediği takdirde ise uygun bir zamanda adanmış olan tavaf yerine getirilmektedir.
 • Tahiyyetü’l Mescid Tavafı: Kişinin bir mescide girdiğinde kılması sünnet olan Tahiyyetü’l Mescid’in yerine Mescid’i Haram her girişinde hürmeten ve mescidin selamlamak için tavaf yapılması müstehaptır. Bu selamlama tavafı işlemine Tahiyyetü’l Mescid tavafı adı verilmiştir. Hac ya da umre gereğince yapılacak olan tavaf bu işlemin yerini tutmaktadır.
 • Tatavvu Tavafı: Mekke’de bulunulduğu zaman boyunca hac ve umreyle ilgili olarak yapılmış olan tavafların haricinde zaman buldukça yapılan nafile tavaflardır.

Kabe-i Muazzama Nedir?

Kabe-i Muazzama, Beyt-i Atik veya Türkçesiyle Kabe

Mekke’de bulunmakta olan ve yaklaşık küp şeklindeki bir ibadethanedir. İslam dininde ilk ve en kutsal mekan olarak kabul edilmektedir. Bu ibadethanenin etrafında Mescid-i Haram bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Kabe’nin Hz.İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği belirtilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan tüm müslümanlar her nerede bulunurlarsa bulunsunlar namaz kılmak için kabe tarafına dönerek namaz kılmaktadırlar. Kabe’nin bulunduğu yöne kıble adı verilmiştir. İslam’ın beş temel şartlarından birini oluşturan hac ibadetinde Kabe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı olmak üzere iki kere tavaf edilmektedir. Bunların dışarısında kalan tavaflar ile sünnet olarak kabul edilmektedir. Tavaf ise tepeden bakıldığında saat yönünün tersinden Hacerü’l Esved köşesinden başlanılarak Kabe’nin etrafında tam olarak 7 tur yürümektir. Tavaf esnasında dönülmekte olan her tura şavt adı verilir. Tavaf, umrenin şartları arasında bulunmaktadır.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

Allahü teala, Kabe’yi, O Beyt’i Haram’ı insanlar için diş işlerinde bir düzen ve dünyada cinayetten emin bir yer kıldı. (Maide suresi:97)

Kabe’i muazzamaya bakmak sevaptır. İlk görüldüğünde yapılan dualar kabul olunur. Peygamber Efendimiz (a.s) Kabe-i muazzamayı gördüğü zaman şöyle dua etmiştir:

“Ey Allah’ım! Bu beytin şerefini, saygısını, heybetini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini (büyüklüğünü) ve keremini (cömertliğini) ziyade et.” (Ezraki)

Kabe-i muazzama’nın ilk yapılışı; meleklerin de yardımıyla Adem (a.s) tarafından inşa edilmiştir. Nuh (a.s) döneminde yaşanan tufana kadar dönem dönem tamir işlemi uygulandı. Tufandan sonra, İbrahim (a.s) dönemine kadar yeri belirsiz olarak kalmıştı. İbrahim (a.s) oğlu İsmail (a.s) ile birlikte Allah’ın emriyle Kabe’i muazzama yeniden inşa edildi. İbrahim peygamberden sonra dönem dönem yakılıp tekrar inşa edilmiş olan Kabe-i muazzama, Hz.Muhammed (s.a.s) 35 yaşında iken 683 yılında Mekkeliler tarafından tekrar inşa edilmiştir.

Kabe-i muazzama dört köşe, taş yapıda ve 17 metre yüksekliktedir. Kuzey duvarı ölçüleri 8,8 m, güney duvarı ölçüleri 7 metre, doğu duvarı 11,9 metre, batı duvarı ise 12,8 metre uzunluğundadır. Doğu, güney duvarları arasında Hacer-ül esved taşı bulunmaktadır.

Ramazan Umre Fiyatları

Kutsal beldeler olan Mekke-Medine’ye gitmek her müslüman için önemlidir. Ramazanda umre turları ile bu imkanı değerlendirmek isteyenler için çeşitli program, paketler aşağıda verilmiştir. Bu programlar firmalara bağlı olarak değişiklik gösterir. Verilen ramazan umre fiyatları bilgilendirme amaçlıdır.

 • 1.Program:  Tam ramazan 34 gün/gece (30 gün Mekke, 4 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 3200 dolar

3’lü oda: 2700 dolar

4’lü oda: 2200 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1850 dolar

3’lü oda: 1700 dolar

4’lü oda: 1600 dolar

 • 2.Program: Tam ramazan 32 gün/ gece (20 gün Mekke, 10 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 2350 dolar

3’lü oda: 2100 dolar

4’lü oda: 1850 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1750 dolar

3’lü oda: 1650 dolar

4’lü oda: 1550 dolar

 • 3. Program: Kadir Gece Mekke 14 gün/gece (10 gün Mekke, 4 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 2150 dolar

3’lü oda: 1850 dolar

4’lü oda: 1600 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1400 dolar

3’lü oda: 1300 dolar

4’lü oda: 1200 dolar

 • 4. Program: Kadir Gece Medine 14 Gün/ Gece

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 1450 dolar

3’lü oda: 1350 dolar

4’lü oda: 1250 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1300 dolar

3’lü oda: 1250 dolar

4’lü oda: 1200 dolar

 • 5. Program: Ramazan İlk 10 Mekke 14 Gün/ Gece (10 gün Mekke, 4 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 1750 dolar

3’lü oda: 1600 dolar

4’lü oda: 1450 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1450 dolar

3’lü oda: 1350 dolar

4’lü oda: 1250 dolar

Fiyatlarda, belirtilen programlarda, odalarda kişi başı fiyatları verilmiştir.

Bebek ve Çocuk Ücretleri

 • 00-02 yaş arası çocuklar: Yataksız- 200 dolar
 • 03-06 yaş arası çocuklar: Yataksız- 800 dolar
 • 07-11 yaş arası çocuklar: Yataksız- 800 dolar + %50 yemek ücreti
 • 07-11 yaş arası çocuklar: Yataklı- Yetişkin programlarına göre 100 dolar indirimli

Fiyata Dahil Olan Hizmetler

 • İstanbul lokasyonlu gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti
 • Mekke- Medine’de belirtilmiş olan otellerdeki konaklamalar
 • 4-5 yıldızlı programlarda açık büfe sahur ve iftar hizmetleri
 • Ekonomik programlarda tabldot sahur ve iftar hizmetleri
 • Lüks klimaları otobüsler ile birlikte Mekke-Medine Havalimanlarına gidiş-geliş transfer hizmetleri
 • Lüks klimalı otobüsler ile birlikte Mekke-Medine ara geçiş transfer hizmetleri
 • Lüks klimalı otobüsler ile birlikte Mekke-Medine ziyaretlerinin sağlanması
 • Suudi Arabistan Vize, DİB işlemleri
 • Rehberlik hizmetleri
 • Seyehat sağlık sigortası
 • Tercih edilecek firmalara bağlı olarak değişen çeşitli hediyeler (valiz, el çantası, zemzem suyu gibi)

Ödeme İşlemleri

 • Yapılacak tur firmasına göre değişmekle birlikte, kayıt esnasında ödemenin yarısı alınır. Kalan bakiye ise gidiş tarihinden en geç 1 hafta öncesinde ödenmesi beklenmektedir.