Haccın Şartları

HACCIN ŞARTLARI

  1. A) Yükümlülük şartları
  2. B) Eda şartları
  3. C) Geçerlilik şartları

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülüklerde olduğu gibi Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı, beden ve maddi imkânların da yeterli olması şarttır.

Kişinin hac ile yükümlü sayılması için belirtilen dört şarta ilave olarak, bu ibadeti yerine getirecek vakte de erişmiş olması gerekir. Belirtilen bütün şartları taşıdığı halde, bu tarihten itibaren haccı ifaya elverişli zaman bulamadan ölen kişi, hac ile yükümlü olmadan ölmüş kabul edilir.

EDA ŞARTLARI

Haccın edasının, yani hac yükümlüsü tarafından bizzat yapılmasının farz olması için bulunması gereken şartlara haccın edasının şartları denir. Bu şartlar şunlardır:

1- Sağlıklı olmak: Ebu Hanife ve Malik, sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı kabul ederler. Bunlara göre sağlıklı olmayan kişiler hac yapmakla mükellef değildir, vekil göndermeleri de gerekmez.

Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, yükümlülük şartlarının gerçekleşmesi halinde, fiilen haccetmeye engel teşkil eden bir hastalık veya sakatlığı bulunanlar, yerlerine vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmelidir.

2- Yol güvenliği: Hanefi ve Hanbelî mezhebine göre yol güvenliğinin bulunması haccın edasının şartlarındandır. Maliki ve Şafiiler ise bunu yükümlülük şartları arasında sayarlar.

3- Arızi bir engelin bulunmaması: Yurt dışına çıkma yasağı veya tutukluluk gibi bir durum olursa eda yükümlülüğü gerçekleşmez.

4- Kadınlara özel iki şart:

Birinci şart: “Yanlarında eşlerinin veya bir mahremlerinin bulunması” şartıdır. Hanefi mezhebine göre, kadınlar tek başlarına hac yolculuğuna çıkamazlar. Şafii mezhebine göre ise, üç kadının yer aldığı bir grup oluşturmaları yeterli görülmüştür.

İkinci şart: Boşanma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan kadınlara ilişkin olup, “beklemeleri gereken süreyi tamamlamış olmaları.”  Hanefi mezhebine göre eda şartı olan bu durum diğer mezheplere göre yükümlülük şartıdır.

Eda şartlarını taşıyan kişilerin hac yapmaları, bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmeleri gereklidir.

GEÇERLİLİK ŞARTLARI: Haccın geçerli olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar;

1- İhrama girmek

2- Özel vakit

3- Özel mekân

Bu şartlardan herhangi birinin eksikliği durumunda yapılan hac geçerli olmaz.

Benzer Konular: