Hac Başvurusu Nasıl Yapılır?

1979 yılından itibaren, Bakanlar Kurulu Kararı ile hac görevi Diyanet İşleri Başkanlığı yönetimine verilmiştir. Her sene hac işleri yüksek kurulu toplanır, yıllık takvim belirlenir ve protokole bağlanarak İl Müftülüklerine bildirilir.

Hacca gitmek isteyen vatandaşlar İl müftülüklerine ön kayıt başvurusu yaparlar. Ön kayıt için, antlaşmalı olunan bankalardan birine bir miktar para yatırılır. O bankanın dekontu ile nüfus cüzdanı fotokopisi birlikte müftülüğe broşür doldurarak teslim ederler. Bu şekilde ön kayıt yapılır.

Ön kayıtlar yapıldıktan sonra sıra kura çekimine gelir. Kurada kimler gitmeye hak kazanırsa asıl kayıtlar yapılır.

Vatandaşlar gidiş tarihlerini belirledikten sonra, ödenecek ücretin ilk taksit’ini bankaya yatırırlar. Banka dekontu, fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve pasaportla beraber asıl kayıtlar yapılır. Asıl kayıtlar bittikten sonra Hacı adayları için eğitim seminerleri başlar ve bu seminerlere katılırlar.

Suudi Arabistan’a gidecek T.C.vatandaşlarının, pasaport türüne bakılmaksızın, Suudi Arabistan devleti tarafından ülkeye girişlerde vizeye tabi olduklarını bilmelerinde fayda vardır. Sadece resmi görevle gidenler vize işlemlerine tabi değildir.

Suudi Arabistan konsolosluğu 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren çipli pasaport uygulamasına geçmiştir. Eski pasaportlar geçerli değildir.

HAC BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- En az bir yıl geçerliliği olan yeni çipli pasaport(eski pasaportlara Suudi Arabistan konsolosluğu vize vermemektedir.)

2- İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Dört adet biometrik resim. Resimlerin arkasına ad, soyadı ve T.C. numaraları mutlaka yazılmalı.

4- Nüfus kayıt örneği; 18 yaşından küçük erkekler ile 45 yaşından küçük bayanlar için nüfus müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı.

5- Menenjit aşısı kartı ( Hacı adayları sağlık ocaklarında menenjit aşısı olabilmektedir) Pasaport işlemlerinde aşı kartı olmayanlara konsolosluk vize vermemektedir. Aşı yaptırmak için ise kimlik kartının olması yeterlidir.

6- Taahhütname ve muvakatname: 45 yaşından küçük olup da hacca gitmek isteyen bayanların evli ise eşlerinden, bekâr iseler babalarından noterden alınmış muvakatname vermeleri gereklidir. Götürecek olan akraba ise, yine aynı şekilde noterden muvakatname verilmesi gereklidir. Eşi ile hacca gidecekler için taahhütname ve muvakatname belgesi gerekli değildir. Nüfus kayıt örneği olması yeterlidir.

7- 65 yaşın üzerindeki adaylar için sağlık kurulu raporu.

Haccın Farzları

Hac: Arafat’ta özel vakitte bir miktar durmak, ondan sonra Kâbe’yi usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmektir. Hac, İslam’ın şartlarından biridir. Hac yapan kimseye hacı denir.

Haccın farzları mezhepler arasında farklılıklar göstermektedir.

Hanefi mezhebine göre haccın farzları:

Hanefilere göre haccın farzları, bir şart ve iki rükünden ibarettir.

Haccın şartı ihrama girmek, haccın rükünleri ise; Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir.

Hanefiler ihramı şart, diğerlerini rükün olarak kabul etmişlerdir. İhrama girdikten sonra bu iki rükün yerine getirilmezse hac tamamlanmış olmaz ve ihramdan çıkılmaz. Buna göre zamanında vakfe yapamayan kimse o yıl hac yapma imkânını kaybetmiş olur. Bu kimse yarım bıraktığı haccını daha sonra kaza etmesi gereklidir.

Şafii mezhebine göre haccın farzları:

1- İhrama girmek

2- Arafat’ta vakfe yapmak

3- Kâbe’de tavaf yapmak

4- Sa’y yapmak

5- Saçları tıraş etmek

6- Bu rükünlerin çoğu arasında tertibe uymak.

Bu farzlar haccın rükünleridir.

Maliki ve Hanbelî mezhebine göre haccın farzları:

1- İhrama girmek

2- Arafat’ta vakfe yapmak

3- Kâbe’yi tavaf etmek

4- Sa’y yapmak

Bu farzlar haccın rükünleridir.

Rükünler, usulüne uygun yapılmazsa, ceza ve kefaret ödemekle sahih olmaz. Eksik olan rükün’ün tamamlanması ya da haccın kazası gerekir.

İHRAM: Sözlük olarak; kendini mahrum etmek, haram kılmak, hürmet edilen zamana ve mekâna girmek, saygı duymak anlamlarına gelir.

Terim olarak ise, İhram hac veya umre yapmaya niyet eden kimsenin, normal zamanlarda yapılması mubah olan bazı fiil ve davranışları hac ve umre esnasında kendi nefsine haram kılması demektir.

Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir. Bir kimse beyaz giysi giymekle ihrama girmiş olmaz. Niyet edip, telbiye getirmek lazımdır.

Niyet, ihram giyilirken hac ya da umre yapmaya karar vermek demektir. Niyeti dil ile teyit etmek gereklidir.

ARAFAT VAKFESİ: Vakfe, bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. Arafat vakfesi titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü belirli zaman içerisinde orada bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş olurlar. Peygamberimizin( s.a.v) “Hac, Arafat’tan ibarettir” sözü Arafat vakfesinin önemini belirtmektedir.

ZİYARET VAKFESİ: Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayarak, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Ziyaret tavafı farzdır. Haccın iki rüknünden bir tanesidir. Bu tavaf yapılmazsa hac tamam olmaz.

Hac Niyeti

Hac: İslam’ın beş şartından biridir. Hac ibadeti dinen zengin kabul edilen ve diğer bazı şartları da yerine getirmeye gücü yeten her Müslüman’a ömründe bir kere olmak üzere yapılması Allah (c.c) tarafından emredilen bir ibadettir.

Hac her sene zilhicce ayının 10’unda Arafat meydanında başlar, Kâbe’de yapılan veda tavafı ile son bulur.

“Orada apaçık ayetler ve İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin ev’i ( Kâbe’yi) haccetmesi, Allah’ın ( c.c) insanlar üzerinde hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz Allah âlemlere karşı muhtaç olmayanlardır.” ( Al-i İmran, 97)

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı ile birlikte, ayrıca hac yapmak için beden ve mali şartlarında yeterli düzeyde bulunması gerekmektedir.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI

1- Sağlıklı olmak: Hanefi ve Maliki mezheplerine göre, sağlıklı olmak hac yükümlüsü olmanın şartı olarak görülür. Buna göre sağlığı yerinde olamayan kişi hac yapmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla vekil göndermek de gerekmez.

Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise, Fiili olarak hac yapmaya engel olan bir hastalık veya sakatlığı bulunanlar yerlerine vekil gönderebilir ya da bunu vasiyet edebilir. Fiili olarak hac yapmaya engel hastalık ve sakatlıklar arasında, körlük, kötürümlük ve hac yolculuğuna gücü yetmeyecek kadar hastalık ile yaşlılık durumları gösterilmiştir.

2- Yol güvenliği: Hanefi ve Hanbelî mezheplerine göre yol güvenliği haccın edasının şartıdır. Şafii ve Malikilere göre ise, bu yükümlülük şartlarından biri olarak görülür.

3- Arızi bir engel bulunması: Hapislik, tutuklu olmak, yurt dışına çıkış yasağı gibi yolculuk yapmaya engel bir durum olursa ve hac mevsimine denk düşerse eda yükümlülüğü kalkar.

4- Kadınlara özel iki şart: Birinci olarak kadınların tek başlarına uzun mesafe yolculuk yapabilme yasağı, ikinci olarak da boşanma iddeti ve vefat iddeti ile ilgili konudur.

Hac ibadetini yapmaya niyetlenen Müslüman,

“Allahümme inni üridül hacce feyesirha vetegabbelha mini”

“Allah’ım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum. Haccımı bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.” diyerek niyet eder. Hac yolculuğuna başlar.

Hacı Adaylarına Tavsiyeler

Hac gidiş tarihinde size verilen saatte havaalanında hazır bulununuz. Hacca gidiş ve dönüşte uçakta 30 kg. yük ve 8 kg. el bagaj hakkı vardır. Dönüşte yük hakkınıza 10 lt. Zemzem hakkınız vardır. Valizlerinizin üzerine verilen valiz etiketini bağlayın ve muhakkak isim, telefon, şehir bilgilerini yazınız. Valizler birbirine benzediğinden dolayı uzaktan tanıyabileceğiniz bir işaret koyunuz.

Suudi Arabistan’da kullanmak için yanınızda bir telefon bulunmalıdır. Suudi Arabistan’da telefonunuza bir hat alarak hac müddetince kullanıp her şekilde çevrenizle iletişim kurabilirsiniz.

Hac gidişi için size hediye edilen kumaştan hac elbisesini giyinmek kafile düzeni açısından daha uygun düşer. Hac müddetince bu hac kıyafetini giymek zorunlu değildir. Giderken beraberinizde yazlık olarak bol ve rahat kıyafet götürmenizde yarar vardır.

Erkekler iyi ve kaliteli bir ihram, kemer ve rahat giyeceği bir terlik almalı valizinde bulundurmalıdır.

Hacıların ihtiyaçları kişilere göre değişir. Her ihtimale karşılık en azından 500 Euro yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.

Sürekli kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlarınız varsa bunları ihmal etmeyin ve yeterli sayıda yanınızda bulundurunuz.

Suudi Arabistan’da her türlü gıda maddesi rahatlıkla bulunmaktadır. Bundan dolayı hacıların fazla şekilde gıda maddesi götürmesine gerek yoktur. Sadece orada olmayan yöresel yiyecekler götürebilirsiniz.

Hac yolculuğu uzun sürer ve yorucudur. Yolculuk esnasında her türlü sıkıntı olabiliyor. Hacılar nerede olduklarını, neden geldiklerini, kime misafir olduklarının bilincinde olmalı ve bir Müslüman’a yakışacak hareketler yapmalı, Kardeşlerine yardımcı olmalı, Sabır tavsiyesinde bulunmalıdır. Bu kutsal ziyarette hac yapacak kimse sabırlı olmalı ve herkese sabır tavsiye etmelidir.

Hacıların bir grubu, grup numarası, otobüs ve grup hocası olacaktır. Grup hocasıyla sürekli irtibatta olmalıdır. Yapılacak olan toplantılara katılmalı ve yapılması gereken dini vecibeleri iyice öğrenmelidir. Mekke ve Medine’de otellere yerleşirken acele etmemeli ve belli bir düzen içerisinde hareket etmelidir.

Suudi Arabistan’da otellerde Türk hacılarına verilecek olan yemekler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilmekte olup, yemek şirketleri ona göre hazırlık yapmaktadır. Yemek şirketleri yemekleri hazırlar ve otellere dağıtırlar.

Hac müddetince size verilen hac kimliğini her zaman boynunuzda taşıyınız.

Hac Broşürü

Diyanet işleri Başkanlığından alınan bilgilere göre 2016 yılı hac fiyatlarının konaklama türüne göre değiştiği ve normal bir konaklamanın fiyatının ise 3 bin 750 dolar olarak belirlendiği ifade edildi.

Normal konaklama için: 3.750 dolar

Müstakil konaklama için: 5.250 dolar

Otel için: 6.800 dolar olarak belirlenmiştir.

Hacı adayları, hac ücretlerini peşin yatırdıkları gibi 3 taksit halinde de ödeme yapabilecekler.

Hacı adaylarından hac için belirtilen fiyatlar dışında her hangi bir ücret talep edilmeyecek.

Hacıların kayıt yaptırdıkları ilden uçacakları havalimanlarına gidiş veya dönüşler için, müftülüklerin kiralayacakları otobüslerle sağlanacak ya da otobüs biletlerinin ücreti ödenecektir.

Otel veya müstakil konaklama türüne göre kayıtlı olan yolcular imkânlar ölçüsünde uçakların iç hat bağlantıları sağlanacak ya da ibraz etmeleri durumunda bilet ücretlerinin karşılığı ödenecektir.

Suudi Arabistan’a gidiş ve dönüş biletleri sağlanacaktır.

Diyanet işleri görevlileri Mekke ve Medine’de konaklanacak otel ve binaların kiralanma durumunu sağlayacaklardır.

Suudi Arabistan’da hac yolcuları için verilecek hizmet bedellerinin ödenmesi ilgili kurum ve kuruluşlara sağlanacaktır.

Suudi Arabistan içinde karayolu ulaşımı, Mekke ile Medine ve bu şehirlerde ki ziyaret yerlerinin görülmesi konusunda gerekli yerlere intikaller yapılacaktır.

Mekke şehrinden Harem’e 1 km.den uzak olan binalarda konaklayan yolculara servis hizmeti yapılacaktır.

Hac mevsiminin başlayacağı 04 ağustos 2016 tarihinden Suudi Arabistan’a hacı girişlerinin sona ereceği 06 Eylül 2016 tarihine kadar bildirilen ülkeye gidecekler ile pasaportlarında hac vizesi olup yurt dışına çıkan kişilerden hac kimlik kartı istenecektir.

Hac kimlik kartını ibraz edemeyenlerin ise yurt dışına çıkışına izin verilmeyecektir.

HAC GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

1- 2016 yılı hac seferleri hava yolu ile yapılacaktır.

2- Hac çıkış ve girişleri: Adana, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya –Gazipaşa, Balıkesir-KocaSeyit, Batman, Bingöl, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta-Süleyman Demirel, İstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, İzmir- Adnan Menderes, Kayseri-Erciyes, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van-Ferit Melen ve Zonguldak havalimanlarından yapılacaktır.

Hacda Arafat Nedir?

Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz Cennet’ten ayrılıp yeryüzüne indirildikten sonra, Arafat’ta buluşmuşlardır. Bu güne “Arefe”, bu yere de “Arafat” dendi.

Peygamber efendimizin arefe günü vakfeye durduğu, hutbe okuduğu yer, Arafat ortalarında “Nabit” denilen yüksek bir tepedir. Bugün burası Cebel-ür-rahme diye adlandırılır. Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Cebrail aleyhisselam’ın yol göstermesi ile Arafat ovasında buluşurlar. Âdem aleyhisselam Arafat ovası ortasında olan Cebel-i rahme tepesi üzerine çıkar, Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret diler, duası kabul edilir. Bundan dolayı bu tepe Cebel-i rahme diye anılır.

Peygamber efendimiz şöyle buyururlar.”Arafat’ın hepsi vakfe yeridir. Mina vadisinin hepsi kurban kesilecek yerdir.”

Vakfe, Arafat’ta bulunmak demektir. Arefe günü, Vadiy-i urene denilen yerin dışında Arafat’ın herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra bir süre vakfeye durmak şarttır. Süresi içinde Arafat’ta bulunmayanlar o sene hacca yetişememiş sayılırlar.

VAKFENİN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

1- Hac için ihramlı olmak

2- Vakfeyi belirli (özel) yer ve zamanında yapmak

VAKFENİN ZAMANI

Zilhicce ayının 9. Arefe günü zeval vaktinden, bayramın birinci günü fecr-i sadık denilen tan yeri ağarmaya başladığı zamana kadar olan süredir. Bu konu hakkında mezhepler arasında her hangi bir görüş ayrılığı yoktur.

Arafat vakfesinin sahih olması için, niyet, akıl ve ilim şartı yoktur. Belirtilen süre içerisinde ister uyanık isterse uykuda, ister abdestli isterse abdestsiz, ister şuurlu isterse de şuursuz fark etmez, yani her durumda Arafat sınırları içerisinde bulunan kişi vakfeyi yapmış sayılır.

ARAFAT VAKFESİNİN SÜNNETLERİ

1- Zilhiccenin 8. tevriye gününün, arefe gününe bağlandığı gece Mina’da geçirilir. Arefe günü sabahı güneş doğmasından sonra Arafat’a hareket edilir.

2- Arafat vakfesi esnasında abdestli olarak kıbleye yönelmek

3- Oruçlu olmamak

4- Gün boyu zikir, dua, telbiye, tesbih ve istiğfar gibi ibadetleri bol olarak yapmak

5- Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak. “Cem-i takdim; öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek kılınmasıdır”

6- Zeval vaktinden önce Arafat’ta bulunmak ve mümkün olursa vakfeden önce gusül abdesti almak

7- Zeval vaktinden sonra, öğle namazından önce nemire mescidinde hutbe okumak

8- Mümkün olduğu kadar, vakfeyi cebel-i rahme tepesinin yakınında yapmak

9- Arafat vakfesini cem-i takdim ile kılınan namazın bitmesinden sonra yapmak

Rüyada Kabe’yi Görmek

Rüyada Kâbe görmek; şerlerden sakınmaya, hayırlı amel işlemeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kuran ve sünnete, uyularak hidayet bulunan Salih ebeveyne, gerçek âlim, evliya ve mürşide yahut cennete delalet eder.

Kâbe’de namaz kılmak yönetimden iyilik göreceğine, düşman şerrinden emin olmaya delalettir. Kâbe’ye bakmak huzur ve esenliğe, Kâbe’nin bir duvarının yıkıldığını görmek, dini bir liderin ölümüne, Kâbe’yi adabına uygun tavaf ettiğini görmek, farz ibadetlerini hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye delalettir.

Kâbe’de uygunsuz ve yanlış bir iş yaptığını görmek, sünnete aykırı iş yaptığına delilidir.

Kâbe’nin kendi evine ya da başka yere geldiğini görmek, o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, onun harap olduğunu görmek, namazı terk etmeye ya da adabına uymadan namaz kılmaya, Kâbe’ye doğru yöneldiğini görmek din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya delalet eder.

Kâbe bazen mevsimlere, şehrin cadde ve sokaklarına, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir hayat başlar. Çok iyi bir rüyadır.

Kâbe’ye girdiğini görmek, bir devlet büyüğünün makamına girmeye yorumlanır. Kâbe’den bir haber aldığını görmek, hükümetten işine dair bir haber alacağına, Kâbe duvarlarından birinin yıkıldığını görmek, devlet büyüklerinden birinin öleceğine delalet eder.

Kâbe’den bir şey çaldığını görmek, haram bir iş işlemeye delalettir. Kâbe’ye doğru yürümek, dininin kuvvetine, Kâbe’nin üstünde namaz kıldığını görmek, İslamiyet’ten uzaklaştığına, Kâbe’yi çiğnediğini görmek, sünnete karşı olduğuna, Kâbe’yi pis görmek farzları terk ettiğine işaret olur.

Rüyada Kâbe’ye bakmak, korktuğundan emin olmaya işarettir. Bir kişi rüyada Mekke’de bir vazifeye memur edilse, devlet başkanıyla ilgili bir vazife ona verilir. Rüyada Kâbe’den bir nar çaldığını görse, dinini ıslah eder. Mekke’de ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarını gören kimse şehit olarak ölür.

Kâbe’ye yöneldiğini gören bir kimse, din ve dünyasını değiştirir, bazı işlere yöneleceğinin işareti olabilir. Kâbe namaza işarettir. Çünkü namazın kıblesi Kâbe’dir. Kâbe cami ile mescit’e işaret eder.

Kabe’nin Duvar Ölçüleri

Kâbe, Mekke’de Mescid-i Haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan kutsal bir yapıdır. Müslüman âleminde dünya üzerindeki en kutsal bir mekân olarak kabul edilir. Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kâbe’ye dönerler, ölülerin yüzleri Kâbe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülürler. Kâbe’yi hac ibadeti için her yıl milyonlarca Müslüman ziyaret eder.

Kâbe’nin geniş duvarı yaklaşık bir küp biçimindedir.

Kuzeydoğu duvarı: 12.63 metre

Güneydoğu duvarı: 11.22 metre

Kuzeybatı duvarı: 11.03 metre

Güneybatı duvarı: 13.10 metre

Kâbe’nin alanı: 145 metre kare

Kâbe’nin tavanı ise ahşaptır. Duvarlarda kullanılan taşlar Mekke tepelerinden getirilen granit taşlarındandır. Kâbe’nin üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan bir siyah örtü ile örtülüdür. Örtü her yıl hac zamanında yenilenir. Kâbe’nin köşeleri dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birisinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-ül esved” veya “şarki”, kuzey köşesine “ıraki”, batı köşesine “şami” ve güney köşesine de “yemani” denilir.

Kâbe’nin yapısı sade, ancak heybetlidir. Üzerindeki örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerinde Kelime-i şahadet işlenmiştir. Çatıya yakın kısmına altın işlemeli bir şerit geçirilmiş olup, kemer biçimindeki bu şeritte de Kuran ayetleri işlenmiştir.

Kâbe’nin duvarları siyah taşlardan yapılıdır. 25 cm yükseklik ve 30 cm çıkıntılı mermer bir kaide üzerinde bulunurlar. Kâbe’nin içine tavana çıkmak için bir merdiven vardır ve üç ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermerle kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Yerden iki metre yüksekte altın bir kapısı vardır.

Osmanlı imparatorluğu zamanında Padişahlar, Kâbe için her türlü yardımda bulunmaya çalışmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tavanı onarılmış, 1. Ahmet döneminde tamirat görmüş, 4. Murat döneminde ise selden zarar gören üç cephesi ve çevresi yeniden inşa edilmiştir.

Kâbe ilk yapılışından bu güne kadar 12 kere yeniden inşa edilmiştir.

 • Meleklerin inşası
 • Hz. Âdem’in (a.s) inşası
 • Hz. Şit (a.s) inşası
 • Hz. İbrahim ( a.s) inşası
 • Amelika’nın inşası
 • Cürhümlülerin inşası
 • Kusay’ın inşası
 • Abdul Muttalip inşası
 • Kureyş’in inşası
 • Abdullah bin zubeyr’in inşası
 • Haccac’ın inşası
 • Sultan Murat’ın inşası

Diyanet Hac Gidiş Tarihleri

HAC TAKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1- Hac mevsimi 04 Ağustos- 16 Ekim 2016 (Hicri 01 Zilkade 1437- 15 Muharrem 1438) tarihleri arası olarak tespit edilmiştir.

2- Hac çıkışları 04 Ağustos- 05 Eylül 2016 ( Hicri 01 Zilkade- 4 Zilhicce 1437) dönüşleri ise 16 Eylül- 16 Ekim 2016 (Hicri 14 Zilhicce 1437- 15 Muharrem 1438) tarihleri arasında yapılacaktır.

HAC ÇIKIŞ VE GİRİŞLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1- 2016 yılı hac seferleri hava yolu ile yapılacaktır.

2- Hac çıkış ve girişleri; Adana, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Antalya Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta-Süleyman Demirel, İstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, İzmir-Adnan Menderes, Kayseri-Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Or-Gi (Ordu Giresun), Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van-Ferit Melen ve Zonguldak havalimanlarından yapılacaktır.

3- Geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan ayı ve öncesinde umre vizesi alınarak Suudi Arabistan’a götürülüp kaçak olarak hacca kadar bırakmak veya üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı usülsüz yollarla hacca götürmek isteyen kişi ve kuruluşların faaliyetleri, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine ve ülkemizin itibarına yakışmayacak bazı olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet vermekte olup bu duruma engel olmak için;

 1. a) Hac mevsiminin başlayacağı 04 Ağustos 2016 (Hicri 01 Zilkade 1437) tarihinden Suudi Arabistan’a hacı girişlerinin sona ereceği 06 Eylül 2016 (4 Zilhicce 1437) tarihine kadar anılan ülkeye gidecekler ( Bu ülkede çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar ve diplomatik, ziyaret veya ticari vize alanlar hariç) ile pasaportlarında hac vizesi olup yurt dışına çıkış yapacak kişilerden “Hac Kimlik Kartı” istenecektir.

b) Hac Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmeyecektir.

c) Usulsüz yollarla vatandaşlarımızı hacca götürme vaadinde ve faaliyetinde bulunanların tespit edilmesi halinde, bunlar ivedilikle ilgili mercilere bildirilecektir.

Suudi Arabistan’da hilalin durumuna göre arife günü ve Bayram günü değişiklik göstermekte ve Türkiye ile uyumsuzluk olabilmektedir. Mevcut takvime göre 11 Eylül Pazar Arafat, 12 Eylül Pazartesi bayram 1. günüdür.

Diyanet Hac Fiyatları

Hac fiyatları konaklama türüne, gününe ve diğer koşullara göre değişiklik gösterdiği için paket halinde de sunulmaktadır. Bu hizmetlerin içinde ayrıca irşat ve rehberlik, adabına uygun ibadet, güvenli bir yolculuk, mali duruma göre tercih edilebilecek farklı konaklama türleri ve tecrübeli kişiler tarafından verilecek hizmetler dâhil oluyor.

7 Günlük- ( 4 Gün veya Gece Mekke, 3 Gün veya Gece Medine)

14 Günlük- ( 7 Gün veya Gece Mekke, 7 Gün veya Gece Medine)

20 Günlük- ( 13 Gün veya Gece Mekke, 7 Gün veya Gece Medine)

24 Günlük- ( 18-19 Gün veya Gece Mekke, 5-6 Gün veya Gece Medine)

Diyanet’in 2016 yılı için belirlediği hac fiyatları şöyle:

Normal tip: 3750 Dolar.

Müstakil tip: 5250 Dolar.

Otel tip: 6800 Dolar.

Hacca gitmek ve kutsal toprakları görmek isteyenler İl veya İlçe Müftülüğü’ne giderek organizasyonlar ve gereken işlemler hakkında bilgi alabilecekler.

Başvuru ücreti yatırılabilecek bankalar ise Ziraat Bankası, Türkiye Finans Katılım, Albaraka Türk, Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk, Halk Bankası, Akbank olarak açıklandı.

Hacca gitmek isteyen adaylar için firmalar çeşitli turlar düzenliyor. Hacı adaylarının kalacakları gün süresine göre değişen hac fiyatları ekonomik, normal, otel gibi konaklama seçenekleri ile hacı adaylarına sunuluyor. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra hac fiyatları ne kadar sorusu sorulmaya başlandı. Yedi günlük, on iki günlük, on dört günlük ve yirmi günlük gibi değişen seçeneklerle sunulan konaklama, bir de yemek eklenince hac ücreti artıyor. Eğer bunları dâhil etmezseniz fiyatlar düşüyor. Diyanet hac fiyatları 2016 yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adaylar tercih yaparken güvenlik, rahatlık ve rehberlik hizmetine dikkat ederek seçim yapıyor.

Hac fiyatları 2016 yılında ise seçilen bütçe ve konaklama türlerine göre değişiyor. Eğer kadınlar on sekiz yaşından küçük ve birinci dereceden yakın olan bir erkek akrabası ile gidecek ise bunun için noterden muvafakat name ve taahhütname gerekiyor, çünkü bu belge olmadan Suudi Arabistan Konsolosluğundan vize alınamıyor. Bu şekilde gidecek olanların bir başka dikkat etmesi gereken konu ise hac ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müftülükleri ile görüştükten sonra yapmalarıdır. Çünkü vizelerde çıkacak herhangi bir problemden sonra hacca gidilemeyebilir. Bu şekilde olduğu takdirde kayıt ücreti de yanar.