Umre Organizasyonları

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesidir.

Umre, Müslümanların büyük önem verdikleri bir ibadet şeklidir. Her yıl binlerce hacı adayı umre ve Kâbe ziyareti için başvuru da bulunurlar.

Umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre, ziyaret demektir. Fıkhı tanımı, hac gibi belli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf, sa’y etmek, traş olmaktır.

Umre ziyareti için, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, yıl sonunda gerekli duyuru, hazırlık ve ön kayıtları bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanacak tüm turlarda hem süre, hem ücret, hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir. Hac organizasyonunda olduğu gibi, umrede de yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 saferde başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım hazırlıkların tamamlanması bakımından bu tarih her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, her yıl ilan edilen,umre konaklama türlerinden, tercih ettiği türe ait (banka kodu) ile Türkiye diyanet vakfı, Hac ve Umre muhasebe müdürlüğünce anlaşmalı bankalara,açtırılan umre kurumsal tahsilât hesabına,ücreti yatırdıkdan sonra, kendisine en yakın il ve ilçe müftülüğüne ya da elektronik ortamda (www2.diyanet.gov.tr) adresinde umre bilgi giriş programından yapabileceklerdir.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formunu iki nüsha halinde doldurarak aşağıdaki belgeler ile ilgili müftülüğe teslim etmek gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler:

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı) birinci derecede akrabası olmayanların ise örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvakatname ve taahhütname(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)