Tavafa Nereden Başlanır?

Hacer-i Esved’in bulunduğu köşeden Kabe sola alınarak ve kapısına doğru sağa gidilerek Kabe’nin etrafında dönüş yapılır.
Her bir tur Hacer-i Esved’in bulunduğu köşeden başlar ve yine aynı yerde son bulur. Kabe etrafında yapılan turlardan her birine
şavt denir. Kabe etrafında yapılan tavafın tamamlanabilmesi için yedi şavt gereklidir. Bunun dört şavtı farz, üç şavtı vaciptir.
Vacip olan şavtlardan birini terkedenin sadaka vermesi gereklidir. Her bir tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak sünnettir.
Tavaf’ın çeşitleri;
1- Tavaf’ı Kudüm; Mekke dışından, Mekke-i Mükerreme’ye varıldığı zaman yapılan tavaf türüdür. Bu tavaf, afaki için, yani mikat
haricindeki beldelerden Mekke-i Mükerreme’ye gelen kişiler için sünnetir. Tavafı Kudüm Mekke’de yaşayan kişilere sünnet değildir.
2- Tavaf-ı Ziyaret; Bu tavaf türü, Arafat’tan inildikten sonra yapılır. Haccın iki rüknünden biri bu tavaftır ve şavtı farzdır.
Tavaf-ı ziyaretin sahih olması için şartlar vardır; önceden niyet, ihram, vakfe bu tavafın çoğunluğunu yapmak, bayram günüyle
ve ondan sonraki günlerde olması, mekan olarak mescidin içinde olunması ve tavafın bizzat yapılmasıdır.
Tavaf-ı ziyaretin vacipleri de; gücü yetenin yürümesi, her işe sağdan başlanılması yedi şavtın tamamlanması, abdestli olunması,
avret yerlerinin örtülmesi ve kurban bayramı günlerinde tavafın yapılmasıdır.
3- Tavaf- Sader; Hac esnasında, cemrelerin taşlanması bittikten sonra, Mina’dan Mekke’ye inildiği vakit yapılan tavaf türüdür.
Tavaf-ı Sader’in müstehab şekli, sefere çıkılmak istendiği zaman yapılmasıdır. Bu tavaf afaki olanlar hakkında vaciptir. Haccın
menasih bununla son bulur. Hacılar bu tavaf türünden sonra ihramdan çıkar ve afakiler Kabe’ye veda edip vatanlarına dönmeye
hazırlanırlar.
4- Tavaf-ı Tatavvu; Mekke-i Mükerrem’de bulunan kişilerin zaman zaman yaptıkları tavaf şeklidir. Bu tavaf nafile bir tavaftır.
Mekke dışından gelenler için nafile tavaf, nafile namazından efdal kabul edilmektedir.
5- Tavaf-ı Umre; umre esnasında yapılan ve dört şavtı umrenin rüknünden ibaret olan tavaftır. Umrede kudüm ve sader tavafları
yoktur. umreye ihram ile başlanır ve saç traşı olma ile nihayet verilir.
Tavaf-ın kısımları; 
1- Farz olan tavaf; yapılmadığı zaman yapmayanın haccının hükümsüz olduğu ‘ tavaf-ı rükün’dür.
2- Vacib olan tavaf; Mekke’den ayrılırken yapılan veda tavafı
3- Sünnet olan tavaf
Tavaf-ın Şartları
1- Tavafın mescid-i haram dahilinde yapılmasıdır.
2- Yapılacak olan tavaf ‘tavaf-ı ziyaret’ise, bayramın birinci günü fecir doğduktan sonra başlanmasıdır.
3- Tavaf-a hacer-i esved’ten başlanmalıdır.
4- Kabe etrafında yedi defa dönülmelidir.