Zemzem Suyu Satışı

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Arap yarımadasında 1,5 metre çapında kuyudan çıkan Müslümanlar için kutsal olan zemzem suyunun yaklaşık dört bin yıllık geçmişi vardır.

Hz. İbrahim(a.s) hanımı Hacer ve oğlu İsmail(a.s) ile Mekke’ye gitti. Hacer ile oğlu İsmail’e bir su kırbası ile, biraz hurma bırakıp Şam’a gitmek üzere yola çıktı.Hacer :“Ey İbrahim, bizi bu ıssız yere bırakıp nereye gidiyorsun.bizi kime teslim ediyorsun.sorusuna Hz.İbrahim, Allah’ın emriyle gittiğini söyledi.şimdiki zemzem kuyusunun üst tarafında bulunan bir ağacın altında kalan Hacer,bir müddet sonra acıkan ve ağlayan, oğlu İsmail için safa tepesine çıktı. Sonra Merve tepesine geçti. İki tepe arasında yedi defa gitti, geldi. ne bir insan, ne de bir su görememişti. Çaresiz kalmıştı. Allah’a dua ediyordu “Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer sen bize yardım etme kudretine sahip isen, yardım et.” diyordu. Zemzem kuyusunun yerinde Cebrail aleyhisselamı gördü. Ayağıyla kuyuyu kazıyordu. Onun kazdığı yerden su fışkırıyordu. Hemen suyu havuz gibi çevirdi. Kendisi içti ve oğlu İsmail’i emzirdi. O zamandan günümüze kadar bu su sürekli olarak asırlardır akmaktadır.

Günümüzde, basından öğrendiklerimize göre birçok ilimizde zemzem suyu ismi ile su satılmaktadır. Ne derece gerçek ya da gerçek değildir, belli değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Başkan Vekili bir yetkili, şunları söylemektedir: “Müslümanların değer verdiği bir su olan zemzemin, satışı ahlaki değildir.”

Suudi Arabistan’a’ibadet amaçlı giden insanların bu suyu içtiğini anlatan yetkili, “Hz.muhammed’in(sav)de zemzem’i içenlerin, hayırlı ilim istiyorum, bütün hastalıklarıma da şifa istiyorum.” diyerek dua edip içenlerin şifa bulacağına yönelik hadisi bulunmaktadır. Ama bu suyu buralarda ücret karşılığı satmak doğru değildir.

Zemzem’in satılmasına yönelik din de bir yasaklama bulunmadığını ifade eden yetkili, zemzem suyunun Suudi Arabistan da ücret karşılığı satılmasının yasak olduğunu, insanların gerekenden fazla götürmelerinin de doğru olmadığını söyledi.

Hacıların Suudi Arabistan’ dan belli miktar da zemzem suyu götürmelerine müsaade edilmektedir. Ancak zemzem’in tır’la kamyon’la ve arabalarla su taşınmasına rıza göstermezler.

Türkiye’de satışı yapılan suyun zemzem suyu olup olmadığını, bilmediklerini belirten yetkili, ”Zemzem suyunun satışı ahlaki olarak doğru değil. Hediye olarak getirilen insanlara sunulan bir sudur. Şifa niyetine içilen bu suyun ticari bir meta olarak kullanılması uygun değildir.” dedi.

Benzer Konular: