Umrenin Vacipleri Nelerdir?

Umrenin vacipleri: İkidir.

1.Safa ile Merve arsında sa’y yapmak.

2.Sa’y’dan sonra traş olmak veya saçları kısaltmak.

Umre: Belirli bir vakite bağlı olmaksızın ihrama girerek tavaf ve sa’y yaptıktan sonra, traş olup ihramdan çıkmak demektir.

Hanefi ve Malikilere göre, müslümanın ömründe bir kere umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelîlere göre ise farzdır.

Umre için belli bir zaman ve süre yoktur. Her zaman umre yapılabilir. Ramazan ayında yapılması daha faziletlidir. Ancak Hanefi mezhebinde teşrik günleri denilen, yılda beş gün, yani arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan sure içerisinde umre yapmak tahrimen mekruhtur.

Hanbelî, maliki ve Şafii mezheplerine göre ise, hac etmeyen kişilerin teşrik günleri dâhil her zaman umre yapmaları, kerahetsiz caiz denilmiştir. Haccedenler ise, Maliki mezhebine göre bayramın dördüncü güneş batıncaya kadar, Şafiilere göre ise, veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

Hz. Peygamber umre hakkında şöyle buyurmaktadır.”Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” Ve ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına eşittir. Umre kelimesi Kuran da şöyle geçmektedir.”Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın.” Yine bir hadiste, “İki umre arasındaki küçük günahların kefaretidir.” şeklindedir.

İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikad yerinden veya daha emin olmak için az öncesinden başlamakta yarar vardır. İhrama giren kişi, önce saçlarını kısaltır veya önceki âdetine göre traş eder. Tırnaklarını keser, vücut temizliği yapar, etek traşı olur. Ve abdest alır. Sonra temiz ve beyaz izar ve ridasını giyer, güzel kokular sürünür. Kerahet vakitleri dışında ise iki rekât namaz kılar. Namaz kılması müstehaptır. Sonra kalp ile umreye niyet edilir. Sesli olarak niyet edilmesinde mahsur yoktur. “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum, onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım! Senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

İhramlı iken, ihram yasakların uymayan veya bir vacibi terk eden kişiye dem gerekir. Yine ihramlı iken eşi ile cinsel ilişkide bulunan kimse, tavaf yapmama veya şavtların çoğunu yapmama gibi durumlar, umrenin batıl olmasına sebep olur. Bu kişilerin ceza kurbanı kesmesi(dem) ve umresini yeniden yapması gerekir.

Benzer Konular: