Umrenin Tanımı

Umre: Ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hac gibidir. Fakat hac gibi zilhicce ayında yapılması şart değildir. Dini bir terim olarak ise umre, belli bir zamana bağlı olmadan ihrama girmek, kabeyi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak demektir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, mikatta ya da mikat bölgesi öncesinde ihrama girer, kabe-i muazzama da tavaf yapar, sonra da Safa ile Merve arasında say’ını yaptıktan sonra tıraşını olur. Umre’yi tamamlamış olur. Umre yapmak sünnettir. Umre yapmak için, belirli bir zaman yoktur. Yılın beş günü haricinde her zaman umre yapılabilir. Sadece arefe günü ve arefe’yi takip eden kurban bayramının dört günü dışında, her zaman için umre yapmak mümkündür.

Umrenin farzı ikidir:

1-İhram

2- Tavaf

Umrenin vacipleri ise: Sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre kelimesi, Kur’an ve hadiste geçmektedir. kur’an da” haccı ve umreyi Allah için tam yapın.”şeklinde ifade edilir. Hadiste ise,”iki umre arsındaki küçük günahların kefaretidir. Olarak rivayet edilmektedir.

Umre yapmak, Hanefi ve maliki mezheplerinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise farz olarak kabul edilmektedir. Yaşamın her anında yapılabilir. Hac ve umrenin peş peşe yapılması tavsiye edilmektedir.

Mikat’ta ya da mikat öncesi memlekette dahi ihrama girilebilir. İhram kıyafeti iki parçadan oluşan rida va izar adı verilen, beyaz renkli, dikişsiz olan bir kıyafettir. Başlar açık ve ayaklar çıplak olur. İhram ile aynı zamanda, kardeşliğe, eşitliğe ve ölüme mesaj verilir. İhrama girildiğinde cinsellik, kavga ve küfür yasaktır. Kadınlar ise normal elbise ve ayakkabılarını giyinirler.

İhramın sünneti olarak iki rekât namaz kılınır. İki rekât namaz sabah namazı sünneti gibidir. İlk rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Namazdan sonra umre yapmaya niyet edilir. telbiye, tekbir ve tehlillerle Mekke’ye gidilir.

Kâbe ziyaretinde, tekbir ve telbiyelerle içeri girilir. Hacer-ül esvedden hizasından başlanarak yedi defa Kâbe etrafında dönülür. Dönme esnasında ıztıba ve remel yapılır.

Tavaf bitirilince, tavaf namazı kılınır. İki rekâttır. Müstakil bir vacip namazdır.

Namazdan sonra, sa’y için safa tepesine gidilir. Safa tepesinden başlanarak Merve’ye gidilir. Safa ile Merve arasında toplamda yedi defa olmak üzere şavt yapılır. Yedi şavt bir tavaf olur.

Sa’y’ yapıldıktan sonra, tıraş olunur. İhramdan çıkılır ve umre tamamlanmış olur.

Umre de hac gibi, Arafat, mina, müzdelife, kudüm ve veda tavafı yoktur.isterse nafile kurbanı keser, Mekke ve Medine ziyareti yapar.

Benzer Konular: