Umrenin Hacdan Farkı Nedir?

Hac: Yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Yılın belli aylarında(kameri aylardan zilhicce ayı) kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafat’ta ayakta durmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir.

Her Müslüman’ın amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanmak için, peygamberleri aracılığıyla gönderdiği emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmaktır.

Allahın emirleri insanları iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanların güzel ahlak sahibi olarak mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Allahın emirlerini yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, bir kul olarak verdiği nimetlere de şükretmiş oluruz. Allah sevgiye, saygıya ve ibadet edilmeye layık tek varlıktır.

İslam’ın beş temel şartından biri olan hac, hem mal, hem de bedenen yapılan bir ibadettir. Maddi durumları yeterli olan Müslümanların ömürlerinde bir defa hac ibadetini yerine getirmeleri farzdır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur.”Yoluna gücü yetenlerin Allahın evini(Kâbe)Hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allahın bir hakkıdır.”(Ali İmran suresi, ayet 97) Peygamberimiz de hac, Müslümanlığın beş esasından biri olduğunu söyleyerek, yapılmasını da bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.

Umre: Eğer Kâbe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve arasında sa’y edilirse buna umre denir. Umre yapmak sünnettir. Umre için belli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş gün dışında her zaman umre yapılır.

Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları hicri takvime göre şevval ve zilkade ayları ile zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir. Umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umreli ya da umresiz yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

Hac görevi ihrama girmekle başlar. Bunun başlangıcı ise şevval ayıdır. Bir kişi şevvalde ihrama girip zilhiccenin 10(veya13)gününün akşamına kadar, haccın menasikisini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denmiştir.

Hac ile Umre Arasındaki Farklar:

1-Umrenin belli bir vakti yoktur.

2-Umrenin Arafat ve müzdelife vakfeleri yoktur.

3-Umrede cem-i takdim ve cem-i tehir yoktur.

4-Umrede şeytan taşlama yoktur.

5-Umrede kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.

6-Umrede kurban kesmek yoktur.

Benzer Konular: