UMREDE OKUNACAK DUA

UMREDE OKUNACAK DUALAR

UMREDE OKUNACAK DUALAR

Umre yapmak isteyen kişi mikat sınırlarını geçmeden ihrama girer. İhrama niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir.

“Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek niyet edilir.

Niyet ettikten sonra;

”Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur”(Ebu Davud, Menasik, 27; 404, İbn Mace, Menasik, 15,974,) diyerek telbiye getirilir. Böylece ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.

HAREM BÖLGESİNE GİRİNCE OKUNACAK DUA

Mekke’ye yaklaşıp Harem bölgesine girince;

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua edilir.

Mekke’ye abdestli girmek sünnet, gündüz girmek müstehaptır. Yolda tekbir, tehlil, telbiye ve salavat-ı şerife getirilir. Saygılı bir şekilde,

“ Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” diye dua ederek Mescid-i Harem’e girilir.

KÂBE’Yİ GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirilir ve şu dua okunur.

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu Sen yücelttin, Sen şereflendirdin. Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün” diye dua okunur.

UMRE TAVAFINDA OKUNACAK DUA

Umre tavafına başlamadan önce;

“Allah’ım! Senin için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle” diyerek niyet edilir.

Kâbe sola alınarak, her şavtta Rüknü Yemani ve Hacer-i Esved’i uzaktan,

“ Allah’ım! Senin için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle” diyerek dua edilir.

Benzer Konular: