Umre Ziyareti Ne Zaman Yapılır?

Umre: Ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Hac gibi zilhicce ayında yapılması gerekli değildir. Belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, ihrama girer, umre tavafı yapar, sonra sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre yapmak sünnettir. Belirli bir zamanı yoktur. Arefe günü ve arefeyi izleyen kurban bayramının dört günü dışında, yani yılda beş günün haricinde her zaman umre yapılabilir. Kısacası hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denilir. Bu ziyareti yerine getiren kişiye de mutemir (yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır.

1-İhram

2-Tavaf

İhram; şart, tavaf ise: rükündür.

Umrenin vacipleri: Sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umrenin pek çok faziletleri vardır. Özellikle ramazan ayında yapılması tavsiye edilir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)umre hakkında şöyle buyururlar.

“Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”ve “umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim de şöyle buyururlar:

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.”

Umre yapmak isteyen kişi, ilk olarak genel bir vücut temizliği yapar. Saç ve sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, gusül abdesti alır. Eğerki gusül abdesti alması mümkün değilse, abdest alır. Gusül abdesti temizlik amaçlıdır. Bundan dolayı, özel durumda bulunan bayanlarda gusül abdesti alırlar. Temizlik bitince erkekler izar ve rida adında ki iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinirler. Bayanlar için kıyafet zorunluluğu yoktur. Normal kıyafetleriyle, sade ve gösterişsiz olmak kaydıyla ihrama girerler.

İhram kıyafetlerini giydikten sonra iki rekât namaz kılınır. Kılınacak olan bu namazın ilk rekâtında, Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise, Fatiha suresi ile ihlas suresi okunur.

Namazdan sonra umreye niyet edilir.

“Allah’ım! Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım! Senin rızan için niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonra ise telbiye getirilir.

“Allah’ım senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve benzerin yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve benzerin yoktur senin.”

Böylece ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Tekbir, tehlil, telbiye ve salavat okunarak harem-i şerife gidilir

“Allah’ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diye niyet edilir. Usulüne uygun şekilde tavaf yapılır. Tavaftan sonra, namaz kılınır. Tavaf namazını kıldıktan sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır.

Usulüne uygun sa’y yapıldıktan sonra ise tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Benzer Konular: