Umre Ziyareti Nasıl Yapılır?

Umre: Belli bir zamana bağlı olmadan, usulüne uygun bir şekilde, ihrama girip, Kâbe’yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.

Umrenin farzı ikidir: İhram ve tavaf. ihram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.

Mekke’ye mikat sınırları dışındaki yerlerden gelenler yolları üzerindeki mikatlardan birinde ihrama girerler.

İhrama girmek isteyen kişi, önce tırnaklarını keser, saç ve sakal tıraşı olur. Bıyıklarını düzeltir. Koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler. Gusül abdesti alır. Eğer ki gusül abdesti almak mümkün değilse, abdest alır. Gusül abdesti temizlik amaçlı olduğu için, özel durumda olan bayanlarda gusül abdesti alırlar. Sonra, normal kıyafetler çıkartılır. İç çamaşırlarda dâhil olmak üzere, erkekler iki parça olan izar ve rida adı verilen ihram kıyafetlerini giyerler. Başları açık ve ayakları çıplak olurlar. Ayakkabı ve çorap giymezler, terlik giyebilirler. Bayanlar ise sade ve renksiz olmak kaydıyla normal kıyafetlerini giyinirler. Yüzleri açık, başörtüleri ve ayak giysileri her zaman giydikleri gibidir.

İhram elbiseleri giyildikten sonra,iki rekat ihram namazı kılınır. Namazın birinci rekatında,Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekatta ise Fatiha suresi ile ihlas suresi okunur. Namaz kıldıktan sonra umre için niyet edilir:”Allah’ım!Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle!.”şeklindedir. Ve telbiye getirilir:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk, lebbeyke la şeriyke leke lebbeyk. İnnel hamde ven niğmete leke velmülk la şeriyke lek.”

“Allah’ım! Senin emri celiline her an koşmaya, her an itaate hazırım. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ederim. Şüphesiz ki hamd da nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Senin şerikin yoktur.”

Namazdan sonra niyet edilir ve telbiye, tekbir ve tehlillerle Mekke’ye gidilir.

Mekke’de Kâbe etrafında tavaf yapılır. Tavafa, hacer-ül esved hizasından başlayarak yedi defa Kabe etrafında dönülür. Bu dönme esnasında ıztıba ve remel yapılır. Hacer-ül esvede her gelişte selam verilir.

Tavaftan sonra yer bulunduğu takdirde makam-ı İbrahim’de, yer bulunmazsa mescid-i haramın müsait bir yerinde iki rekât tavaf namazı kılınır. Bu namaz vaciptir

Tavaf namazından sonra, sa’y yapmak için safa tepesine gidilir. Safa tepesinden başlayarak safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa şavt yapılır. Dördü gidiş, üçü dönüş olmak üzere. Safa ile Merve arasında sa’y tamamlanır.

Sa’y yaptıktan sonra ise; tıraş olunur, ihramdan çıkılır. Umre tamamlanır.

Benzer Konular: