UMRE VE HACCIN FARZLARI

UMRE VE HACCIN FARZLARI

UMRE VE HACCIN FARZLARI

Umre ve haccın farzları nelerdir. Öncelikle umrenin farzlarına bakalım.

UMRE NEDİR

Umre, ihrama girerek tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefi ve Maliki mezhebine göre, Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelî mezhebine göre ise farzdır.

UMRE FARZLARI

Hanefi mezhebine göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şafii ve Hanbelîlere göre ihram, tavaf, sa’y ve tıraş olmak birer rükündür. Maliki mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş olmak ise vaciptir.

UMRE ZAMANI

Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Hanefi mezhebinde yılda beş gün yani arife günü sabahından, bayramın dördüncü günü akşamına kadar olan süre içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur. Diğer üç mezhep de haccetmeyen kişilerin her zaman umre yapmaları kerahetsiz caiz görülmüştür.

HAC NEDİR

Hac, Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir. İslamiyet’in beş şartından biridir.

İslamiyet’in beş esasından biri olan hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet ile bildirilmiş ve bu hüküm konusunda Müslümanların görüş birliği oluşmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de “Yoluna gücü yetenlerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” (Al-i İmran 3/ 97) buyrulmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) haccı Müslümanlığın beş esasından birisi olarak saymış, haccın önemini ve yararlarını belirtmiş ve bu ibadetin nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.

HACCIN FARZLARI

Haccın farzları üç tanedir. Bunlar;

  • Hac öncesi ihrama girmek,
  • Arafat’ta vakfeye durmak,
  • Kâbe’yi tavaf etmek,

Haccın farzları dışında, şeytan taşlamak, ihrama mikat mahallinden girmek, ihramın yasaklarına uymak haccın önemli vacipleridir. İhram giyince iki rekât namaz kılmak, ihram öncesi hoş kokular sürünmek ve ihram sonrası süreçte her fırsatta telbiye getirmek haccın sünnetleridir.

Umre ve Haccın farzları konusunda Diyanet’in kitaplarında yer alan bilgileri paylaştık.

Benzer Konular: