Umre ve Haccın Farkı

Hac: Sözlükte yönelmek, ziyaret anlamına gelir. Dinimizde ise; Yılın belli günlerinde, yani Zilhicce ayında kurallara uyarak, ihram denilen iki parça örtüye bürünüp, Arafat’ta bulunmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belli zamanlarda ziyaret eden kişiye de hacı denilir.

Hac, hac ayları denilen süre içerisinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları hicri takvime göre Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac bu aylar içerisinde umre ile birlikte de yapılır, umresiz de yapılabilir. Haccın umre ile birlikte ya da umresiz yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

Haccın zamanı, “Hac belli aylardır” ( Bakara,2/197) ifadesi ile, Hac aylarının Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarının olduğunun bir açıklamasıdır.

Hac görevi, ihrama girmek ile başlar. Bir kişi Şevvalde ihrama girer ve Zilhicce’nin 10. Veya 13. günü akşamına kadar, haccın menasikini tamamladığı için bu aylara hac ayları denmiştir. Yani bu aylara hac ayları denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı olan ihramın bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır.

Hanefi ve Hanbelîlere göre, bu aylardan önce ihrama girmek mekruhtur.

“Hac ayları dışında ihrama girmemek sünnettendir.” (bk.Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 3/64-65)

Şafiilere göre, hac ayları dışında söz konusu olan ihram hac için değil, umre için geçerli olur. Çünkü “hac belli aylardır” (Bakara, 2/197) ayeti, hac için belirlenmiş aylar dışında ihrama girilemeyeceğini ifade eder.(bk. a.g.y; Muğni muhtac,1/471, Muhazzeb,1/200)

Umre, Belirli bir zamana bağlı olmaksızın, usulüne uygun bir şekilde ihrama girmek, sonra Kâbe’yi tavaf ederek, diğer bazı görevleri de yerine getirerek yapılan ibadettir.

Her Müslüman’ın amacı Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve onun hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yolu, Peygamberi aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanları iyiye, güzelliğe, doğruluğa yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaşmaktır. Bu şekilde insanın güzel ahlak sahibi olarak mutlu olarak yaşamasıdır.

UMRE İLE HACCIN FARKLARI

1- Umre için belirli bir vakit yoktur.

2- Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

3- Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.

4- Umre’de şeytan taşlama yoktur.

5- Umre’de Kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.

6- Umre’de kurban kesmek yoktur.

Benzer Konular: