Umre Tavaf Namazı Nasıl Kılınır?

Tavafın hangi çeşidi olursa olsun, tavaftan sonra iki rekât namaz kılmak vaciptir. Aynı zaman da vacip olmakla birlikte, haccın veya tavafın vacibi sayılmadığından dolayı, terk edilmesi hac yasaklarından sayılmaz ve ceza gerekmez. Bununla beraber, arada tavaf namazı kılmadan peş peşe tavaf yapmak mekruhtur.

Tavaf namazını makam-ı İbrahim’in arkasında kılmak müstehaptır. Burada yer olmazsa mescidin içinde uygun bir başka yerde kılınır. Günümüzde mescidin içi çok kalabalık olmaktadır. Bu durum da yer sıkıntısı olursa, ısrar etmeyip tavafa devam etmek daha uygun olur. Bu namazın harem dışında kılınması mekruhtur.

Tavaf namazının kılınış şekli, sabah namazı gibidir. İki rekât olarak kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra kafirün, ikinci rekâtında Fatiha suresinden sonra ihlâs suresi okunur. 1Tavaf namazının vacip olduğunu bildiği halde kasıtlı olarak onu kılmayan her ihramlının haccı ihtiyaten batıldır. Tavaftan sonra ihtiyat gereği namazı çabuk kılmalıdır. Yani örfe göre tavaf ile namaz arasına ara verilmiş olmamalıdır.

Tavaf namazı unutulursa, tavaftan sonra yapılan ameli bitirdikten sonra hatırlarsa, tavaf namazını kılmalıdır. Öteki amelleri yeniden yapması iyi olmakla birlikte vacip değildir. Sa’y esnasında hatırlarsa, onu durdurup. Makamın arkasında namazı kıldıktan sonra, dönüp sa’yı bıraktığı yerden etmesi uygundur.

Eğer Mekke’den çıktıktan sonra hatırlarsa, çok zahmet vermeyecek ise geri dönüp onu yerinde kılmalıdır. Çok zahmetli ise nerede hatırlamışsa orada yerine getirebilir. Üzerine tavaf namazı vacip olan bir kimse ölürse, büyük oğlu kaza namazı hükümlerinde söylenen şartlara uygun ise, bu namazı babasının yerine kılması vaciptir.

Namaz kılan bir kişinin kıraati yanlış olursa, büyük bölümünü doğru okuyor ama kıraatini tam olarak düzeltemiyorsa, bu şekilde namazını ifa edebilir. bu şekilde namaz kılması yeterlidir. eğerki Kuran’ın diğer bölümlerinden de bir miktar doğru okuyamıyorsa, tesbih okumalıdır. “Rabbimiz. Tavafımızı ve namazımızı bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. Ey rabbimiz. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan koru. Ey rabbimiz. Bize bol sabır ver. Bizim canımızı Müslüman olarak al. Ey rabbimiz. Bizi fitneye düşürme. Bizi bağışla. Şüphesiz sen mutlak güç ve hikmet sahibisin. Ey rabbimiz. Günahlarımızı bağışla. İnkârcı topluluklara karşı bize güç ver.”

Benzer Konular: