Umre Tavaf Duaları

Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmek niyetiyle giden bütün hacı adayları,niyet edip tavafa başlamadan önce:”Bismillahi Allah’u ekber”diyerek Hacer-ül Esved’i selamlar.

Sonra şu dua okunur:

Allahümme imanen bike

Ve tasdikan

Ve vefaen  bikitabike

Ve vefaen biahdike

Vettibaen lisünneti nebiyyike sallellahu aleyhi vesellem.

ANLAMI:

“Allah’ım,sana iman ettiğim için bu tavafı yapıyorum.

Senin yüce kitabını tasdik ederek tavaf etmekteyim,

Ahdine vefa göstermek için tavaf yapıyorum,

Senin sevgili peygamberinin sünnetine tabi olmak için bu tavafı yapıyorum Allah’ım.”

Bu duayı samimi bir şekilde yerine getiren kişi, annesinden yeni doğmuş gibi, tertemiz bir şekilde memleketine döner. Bundan sonra müezzinlerin her gün okudukları şu dualar okunmalı:

“Süphanellahi vel-hamdu lillahi vela ilahe illellahu vallahu ekber.vela havle vela kuvvete illa illahil-aliyyil azim.

La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü velehül hamdu vehüve ala külli şey’in kadir.”

Özellikle rük’ni yemani ile hacer-ül esved arasında salavat-ı şerife ve allahümme salli,allahümme barik duaları okunmalıdır.

MEDİNE’YE GİRİŞ DUASI

“Allah’ım burası senin peygamberinin haremidir. Senin vahyinin indiği mübarek beldedir. bu güzel beldeyi benim için cehenneme karşı siper, azaba teminat kıl.

Allah’ım,’bana rahmet kapılarını aç. Resulünün ziyaretini nasip et.”

PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET DUASI

Ey nebi. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Ey Allah’ın resul’ü. Salât ve selam üzerine olsun.

Ey Allah’ın habibi salât ve selam üzerine olsun.

Ey ümmetin şefaatçisi salât ve selam üzerine olsun.

Ey peygamberlerin efendisi salat ve selam üzerine olsun.

HZ.EBUBEKİR VE HZ.ÖMER’İN KABRİ ÖNÜNDE DUA

Selam sana ey resulullah’ın halifesi Ebu Bekir

Selam sana ey resulullah’ın sadık dostu.

Selam sana ey resulullah’ın can yoldaşı Ebu Bekir.

Selam sana ey müminlerin emiri Hz.ömer

Selam sana ey mihrap şehidi

Selam sana ey fakirlerin, gariplerin, dul ve yetimlerin hamisi.

CENNET’ÜL BAKİ ÖNÜNDE DUA

Selam size, Ey ehli-beyt-i Muhammed

Selam size, ey annelerimiz.

Selam size, ey Efendimizin evlatları.

Selam size, ey Baki ehli.

UHUT ŞEHİTLİĞİNDE DUA

Selam sana olsun, ey resulullah’ın amcası Hz. Hamza

Selam size olsun, ey uhud şehitleri

Selam size olsun, ey ashabı Muhammed.

Benzer Konular: