UMRE NEREDE YAPILIR

UMRE NEREDE YAPILIR?

UMRE NEREDE YAPILIR

UMRE YAPMAK

İslam inancının merkezi olan Kâbe, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alır. Bu yüzden Hac ve Umre, Kâbe’de yapılır. İslam inancının doğduğu topraklar olan Suudi Arabistan, hac mevsiminde milyonlarca insanı misafir eder. Hac mevsiminin sona ermesinin ardından, çeşitli umre programları ile umre yapmak için Suudi Arabistan’a giderler.

Suudi Arabistan, dünyada yaşayan Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilmeleri için ülkelere umre yapılması için kota uygulaması yapmaktadır. Bu kotaya göre insan kabul etmektedir. Ulaşım imkânlarının kolaylaşması ve umre fiyatlarının biraz daha cazip olması dolayısıyla, son zamanlarda umre ibadeti için insanlar, Suudi Arabistan’da umre yapmak için Kâbe’yi ziyaret ederler.

UMRE NEDİR?

Zilhicce ayının Hac için belirlenmiş olan beş gün dışında ki tüm zamanlarda, ihrama girilerek, Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmak şeklinde yerine getirilen bir ibadettir. Umre, ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Yani umre Kâbe’de yapılır.

UMRENİN FARZLARI

  1. İhrama girmek
  2. Kâbe’yi tavaf etmek

İhrama girmek umre ibadetinin şartıdır. Kâbe’yi tavaf yapmak rüknüdür. Safa tepesi ile Merve tepesi arasında sa’y yapmak, sonrasında tıraş olmak ise vaciptir.

Ekonomik durumu iyi olanlara ömründe bir kere Hac yapmak farzdır. İmkânı kısıtlı olana ömürde bir kere umre yapmak tavsiye edilmektedir. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre ömürde bir kere umre yapmak sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farz kabul edilir.

UMRENİN YAPILIŞI

Umre için Mekke dışından gelen bir Müslüman, Mikat yerlerinde ihrama girer. Mekke’de mukim olan Müslüman ise, Harem dışında ihrama girer. İhrama girmeden önce sünnet olmasından dolayı gusül abdesti alır ve güzel kokular sürünür. Sırası ile şunları yapar;

  • Umre için niyet eder.” Allah’ım senin rızan için umre yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul et.”
  • Telbiye, Tekbir, Tehlil ve Salavat-ı Şerife getirilir.
  • Harem-i Şerife gelindiğinde Kâbe etrafında, Hacer-ül esved’den başlayarak 7 defa tavaf yapılır.
  • Tavaf bittikten sonra, iki rekât namaz kılınır ve dua edilir.
  • Safa tepesinden başlayıp 7 defa, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır.
  • Tıraş olunur ve ihramdan çıkılır.

Benzer Konular: