umre nerede başlar

UMRE NEREDE BAŞLAR

UMRE NEDİR

Umre, genel anlamıyla “ziyaret etmek” anlamındadır. Umre, ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılması ve tıraş olarak ihramdan çıkılmasıyla tamamlanan bir ibadet şeklidir.

Umre ibadeti Müslümanların manevi dünyasını geliştirme ve yenilemesinde çok önemlidir. Umreye başlayanlar, yüce Allah’ın misafiri olarak gittiklerinin bilincinde olmalıdır. Müslümanlar için arınma ve farklılık kazanma fırsatı olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek hayatı boyunca umre ibadetine çok önem vermiştir.

UMRENİN FAZİLETİ

Umrenin faziletine ilişkin çok sayıda Hadis-i şerif bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır;

*  “ Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir. ( Tirmizi, Hac, 90, 3, 276)

*  İbnu Abbas (r.a) anlatıyor. “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Hacla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler” (Nesai, İbnu Mace)

*  Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur.” Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın evinin ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bağışlanma isterlerse onları bağışlar.” ( İbn Mace)

UMRE NASIL YAPILIR

Umre ibadeti için öncelikle mikat sınırlarında ihrama girilir. Yani mikat sınırlarında ihrama girmek ile umre başlar. Ardından telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilerek, Harem-i şerife gidilir. Kâbe’nin etrafında tavaf yapılır, ardından Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Tıraş olunur ve ihramdan çıkılarak umre tamamlanır.

İHRAMA GİRMEK

Umre’ye başlamak için ilk önce ihrama girmek gerekir. Umreye başlamak için ihrama girenler “izar ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler.

İhrama girip umreye başlamak, sadece dünyanın süslü elbiselerini terk etmek değildir. Bir anlamda kefeni simgeleyen ihram, dünyayı ve dünyevi hisleri terk etme anlamına gelir.

İhram örtüleri makamdan, mevkiden ve dünyadan vazgeçmenin simgesidir. Günahları ve çirkin işleri kendinden uzaklaştırır. İhram örtüsüne bürününce tevazu ve takva elbisesini de giymiş olur.

İhram kelimesi anlam olarak “haram kılmak” demektir. Normal zamanlarda dini açıdan yasaklı olmayan bazı iş ve eylemleri umreye başladıktan sonra yasaklamaktır. Erkekler iç çamaşırları dâhil olmak üzere çıkartırlar ve ihram örtülerine bürünürler. Bayanların normal kıyafetleri ihram örtüsü olarak kabul edilir.

Benzer Konular: