Umre Nedir?

Umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek Safa ile Merve arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kişi mikattan ihrama girer. tavaf yapar, say yapar, traş olur veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar. Umre için belli bir zaman dilimi yoktur. Arife ve onu takip eden kurban bayramı dışında her zaman umre yapılabilir.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Yapılan hacca umre denir. bu vazifeyi yapan kişiye de hacı yerine mut emir(yarı hacı) denir.

Özellikle ramazan ayında yapılan umre çok sevaptır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır. Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.’ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına eşittir.

Umre,ömürde bir kere,Hanefi ve Maliki’de sünnet,Şafii ve Hanbeli’de farzdır..

Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler yolları üzerindeki mikatlardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapılmak istenirse, harem bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir.

UMRE NASIL YAPILIR

1.Mikat sınırları içerisinde ihrama girilip ve niyet etmek gerekir.

2.Telbiye, tekbir, tehlil salavatı şerife okunarak harem’i şerife girip, niyet edilerek umre tavafı yapılır.

3.Tavaf namazından sonra mes’aya gidilerek umre say’ı yapılır.

4.Traş olup, ihramdan çıkılır.

Böylelikle umreyi tamamlamış oluruz.

Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki Menasik, Kudum ve Veda Tavafı yoktur.

Ebu Hureyra’den(ra) bir rivayette: “Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc’ı Mebrur’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz.” diye söyleyen Peygamberimizin bir umre diğer umre tabiri, bir umre diğer umre ile birlikte şeklinde anlaşılmıştır. Yani mana bir umreden sonra bir umre daha yapılırsa, bu ikisi arasında işlenmiş olan günahlara kefaret olur diye düşünülmüştür.

Hayırlı ameller yerine getirildikçe vakitlerine göre birbirine üstünlük arz edebilirler bazı vakitlerde yapılan ibadetler, diğer vakitlerde yapılan ibadetlere nazaran daha faziletli olabilir. Ramazan ayı ise hayırlı amellerin değerinin artması yönünden diğer aylardan daha üstündür. Bundan dolayı Peygamberimiz(s.a.v) ramazan ayında yapılan umreyi diğer zamanlarda yapılan umreden daha faziletli görmüş ve ‘Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” buyurmuşlardır.

Umrenin iki farzı vardır: İhrama girmek ve Kâbe’yi tavaf etmektir.

Benzer Konular: