UMRE NEDİR KISACA

UMRE NEDİR KISACA

UMRE NEDİR KISACA

UMRE

Umre ibadeti müminin manevi dünyasını yenilemesi ve geliştirmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Umreye gidenler, Allah’ın misafiri olarak Kâbe’ye gittiklerinin bilincinde olmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek hayatı boyunca, umre ibadetine büyük değer vermiştir.

Umre kelimesi genel anlamı ile ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini anlamda bakıldığında ise umre, ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılması ve tıraş olarak ihramdan çıkılması ile tamamlanan bir ibadettir.

UMRENİN FARZLARI NELERDİR

Umrenin iki farzı vardır. 1.İhram,2.si tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Vacipleri de, sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. Hayatta bir defa umre yapmak sünnettir. Farz olduğunu söyleyen âlimlerde vardır.

UMRENİN ZAMANI

Umre ibadeti için belli bir zaman yoktur. Her zaman yapmak mümkündür. Sadece Arife günü sabahından Kurban bayramı dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh olarak kabul edilmiştir.

UMRE SÜNNET MİDİR?

Umre, Hanefi ve Maliki mezhebinde müekked sünnettir. Şafii mezhebinde ise, ömürde bir defa umre yapmak farzdır. Ancak hemen yerine getirilmesi gerekmez. Hanbelî’de ise ilk fırsatta yerine getirilmesi gereken bir farzdır.

UMRENİN FAZİLETİ

Umrenin faziletine ilişkin bazı hadis-i şerifler vardır. Bunlardan bazıları;

“ Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” (Müslim, Hac, 437)

“ Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.” (İbn-i Mace, Menasik,45)

“ Vefatımdan sonra beni ziyaret eden kimse, sanki hayatımda ziyaret etmiş gibidir.” (Darekutni, Sünen, II, 278; Beyhaki, Şuab, VI,46 / 3855)

“Kabrimi ziyaret edene, şefaatim vacip olur.”(Heysemi, IV, 2, Bkz. Beyhaki, Şuab, III, 488-490/3862)

UMRE NASIL YAPILIR

1-Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir.

2-Telbiye, tekbir, tehlil, salavat-ı şerife okuyarak Harem-, şerife girilir. Niyet ederek umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavtta remel yapılır.

3-İki rekât tavaf namazı kılınır. Namaz kılındıktan sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa şavt yapılır. Bu şekilde sa’y yapılır.

4-Tıraş olarak ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Umre ibadetinde Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik ile kudüm ve veda tavafı yoktur.

Benzer Konular: