umre-nasil-yapilir

Umre Nasıl Yapılır? Umre Hakkında Detaylar Nelerdir?

UMRE NEDİR

Umre kelimesi genel anlamı ile “ziyaret etmek” anlamına gelmektedir. Dini açıdan bakıldığında, ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılması ve tıraş olarak ihramdan çıkılması ile tamamlanan bir ibadettir.

Umre ibadeti Müslümanların manevi dünyasını geliştirmesi ve yenilemesinde çok önemlidir. Umre müminler için arınma fırsatı sunar. Peygamber efendimiz(s.a.v) mübarek hayatında umre’ye büyük önem vermiştir.

UMRENİN HÜKMÜ

Müslümanların en az bir kere umre yapmaları Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Hanbeli ve Şafii mezhebine göre ise farzdır. Hanefi mezhebinden bazı âlimler umrenin vacip olduğunu belirtirler.

UMRENİN ZAMANI

Umre, hac günleri haricinde her zaman yapılabilen bir ibadettir. Bundan dolayı Arife gününden Kurban Bayramının dördüncü gününe kadar olan süre dışında yılın her zamanında yapılabilir.

UMRE NASIL YAPILIR

Umre için, öncelikle mikat sınırlarında ihrama girilir. Telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerif getirilerek, Mekke-i Mükerreme’de ki Harem-i Şerif’e gidilir. Kâbe’nin etrafında yapılan tavafın arkasından Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Tıraş olunur ihramdan çıkarak umre tamamlanmış olur.

Umrenin iki farzı vardır. Birincisi ihrama girmek, ikincisi ise Kâbe’yi tavaf etmektir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Sa’y yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir.

Umre ziyaretine genellikle uçakla gidilir. Mikat’tan ihramsız geçilmeyeceği için uçakta, hatta yola çıkmadan memleketinde ihrama girilir. İhram beyaz renkte ve dikişsizdir. iki parçadan oluşur. Bunlar izar ve rida denilen örtülerdir. Başlar açık ve ayaklar çıplak olur. Bayanlar için normal elbise, eldiven, çorap ve ayakkabı caizdir.

İhramın sünneti olarak iki rekât namaz kılınır. Telbiye, tekbir ve tehliller ile Mekke’ye girilir.

Kâbe ziyaretinde tekbir ve telbiyelerle içeri girilir. Kâbe etrafında hacer-ül esved’den başlayarak yedi defa dönülür. Kâbe’nin tavaf edilmesinden sonra tavaf namazı kılınır. Tavaf namazı iki rekâttır. Müstakil bir vacip namazdır.

Namaz kılındıktan sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır ve böylece umre tamamlanmış olur.

Umre’de, Hac’da olduğu gibi Arafat, Müzdelife, Mina, kudüm ve veda yoktur. İstenirse kurban kesilir. Mekke ve Medine’de ki kutsal yerler ziyaret edilir.

Benzer Konular: