umre ile ilgili kavramlar

Umre İle İlgili Kavramlar

UMRE

Mikat’ta ihrama niyet ederek, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaparak, saçları kesip, ihramdan çıkma ile tamamlanan bir ibadettir.

MENASİK

Hac ve Umre’nin eda edilmesi ile ilgili olarak farz, vacip ve sünnet olan amellerin yerine getirilmesine menasik denir.

İHRAM

Hac ve Umre yapmak isteyen kişilerin, normal yaşantılarında helal olan bazı fiil ve davranışlarını niyet etme ile başlayarak, Hac ve Umre ibadeti sonlanana kadar yasak kılmasıdır. Erkeklerin ihram kıyafetleri, izar ve rida adı verilen iki parça olan, beyaz olması tavsiye edilen, model ve dikişi olmayan, bir parçası bele bağlanan, diğer parçası da omuzdan sarkıtılan ve vücudu örten kumaştır. Kadınlar için ihram kıyafetleri olarak, sade ve renksiz olması dikkate alınarak, istedikleri normal elbiseleri ile ihrama girerler.

TEHLİL

“La ilahe illallah…….” lafzı ile başlayan Allah’a olan tevhid inancını ifade etmektir.

TAVAF

Kâbe’nin etrafında, hacer-ül esved köşesinden veya hizasından başlanarak yedi defa dönmektir. Tavaf için gücü yeterli durumda olmayanlar diğer imkânları kullanırlar.

KÂBE

Yeryüzünde ibadet için yapılan ilk ev olup, Allah (c.c) nazarında en değerli yerdir.

ŞAVT

Tavaf esnasında, hacer-ül esved hizasından başlayıp Kâbe etrafında bir kere dönüp, tekrardan hacer-ül esved’e gelinmesine bir şavt denilir.

IZTIBA

Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını kolu ile birlikte açık bulundurmasına denilir.

İSTİLAM

Tavaf’a başlamadan önce ve tavaf esnasında her bir şavtta, hacer-ül esved’in selamlanmasına verilen isimdir.

TAVAF NAMAZI

İlk rekâtında Fatiha süresi ile Kafirün süresi, ikinci rekâtında ise, Fatiha süresi ile ihlâs süreleri okunur. Farz, sünnet, vacip ve nafile olan her tavaftan sonra kılınır. İki rekâtlık bir namazdır.

SA’Y

Safa tepesinden başlayıp, Merve tepesinde bitirmek üzere dört gidiş ve üç dönüşten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürümeye gücü yeterli olmayanlar tekerlekli sandalye ile yaparlar.

MİKAT

Hıll bölgesini dünyanın başka yerlerinden ayıran sınıra verilen isimdir.

HERVELE

Erkeklerin sa’y esnasında kısa adımlarla koşmaya yakın ve gösterişli bir şekilde yürüyüşlerine verilmiş bir isimdir.

HAREM BÖLGESİ

Mekke ve civarı için, Allah (c.c) tarafından harem bölge olarak tanımlanan, sınırları ise Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından belirtilen geniş bir alandır.

Benzer Konular: