UMRE HAKKINDA KISA BİLGİ

UMRE HAKKINDA KISA BİLGİ

UMRE HAKKINDA KISA BİLGİ

UMRE İBADETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Umre ibadeti yapmak isteyen kimse, önce Medine’ye gidecek ise, Mekke’ye hareket etmeden önce Medine’nin 10 kilometre dışında ki Zülhuleyfe mikat bölgesinde, uçakla gidiyorsa bulunduğu otel de ihrama girer. Havayolu ile Türkiye’den doğrudan Cidde’ye gidip de oradan Mekke’ye gidecek ise, uçağa binmeden önce veya uçak içerisinde ihrama girer.

İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile İhlâs suresi okunur. Umre için niyet edilir.

“Allah’ım, senin rızan için umreye niyet ettim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.”

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la şerike lek.”

“Allah’ım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd da, nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur.” diye telbiye yapılarak ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Umre ibadeti yapılırken her hangi bir grup ile karşılaşınca konaklama ve hareket esnasında telbiye ve tekbir getirilir.

Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeye gelince tavaf için niyet edilir.

“Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.” denilir. Hacer-ül esved’in köşesinden başlayarak Kâbe etrafında dolaşarak tekrar aynı köşeye gelmeye şavt denir.  Tavaf, hacer-ül esved’den başlar, hacer-ül esved’de biter. Kâbe etrafında yedi defa dönülerek tavaf tamamlanır.

Umre ibadetinde,  Kâbe’yi tavaf tamamlandığında, Makam-ı İbrahim’de iki rekât tavaf namazı kılınır. Birinci rekâtta Fatiha ile Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha ile İhlâs suresi okunur.

Tavaftan sonra, umre için sa’y yapmaya Safa tepesine gidilir. Sa’y yapmak, Safa’dan dört, Merve’den Safa’ya ise üç geliş şeklindedir. Sa’y Safa tepesinden başlayarak Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe şavt denir. Bir sa’y ise yedi şavttan oluşur. Yedinci şavt Merve’de tamamlanınca sa’y için dua edilir.

Sa’y tamamlanınca, tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre ibadeti tamamlanır.

Benzer Konular: