UMRE HAC FARKI

UMRE HAC FARKI

UMRE HAC FARKI

Umre ve hac farkı, zaman ile hüküm farkları olarak ayrılır. Umre ibadeti belirli bir zamana bağlı değildir. Umre ibadetinin belli bir mevsimi yoktur. Usulüne ve şartlara uygun bir şekilde ihrama girildikten sonra Kâbe’nin tavafı yapılır. Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

Umre ve Hac arasındaki farkı anlamak için biraz daha detaylara girmek gerekiyor.

Umre ibadeti, yılın beş günü hariç ( Arife günü ve kurban bayramının 4 günü) her zaman yapılabilir. Umre ibadetinde yapılması gerekenler hacca göre daha azdır ve kolaydır. Umre ibadetinde, umre için niyet edilir, ihrama girilir, tavaf yapılır, sa’y yapılır ve tıraş olarak ihramdan çıkılır.

Hac ibadeti ise, yılın belli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenmiştir. Bu aylar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara suresi bu aylara işaret etmiştir.” Hac belli aylardadır” (Bakara,2 /197)

Müslümanlar istediği takdirde Şevval ayında Hac ibadetine niyet ederek ihrama girebilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasiklerini tamamlayabildiği için bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak tanımlamışlardır.

UMRE İBADETİ

 • Umre için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre ibadetinde Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre ibadetinde namazları cem etme yoktur.
 • Umre ibadetinde şeytan taşlama yoktur.
 • Umre ibadetinde kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.
 • Umre ibadetinde kurban kesme yoktur.

HAC İBADETİ

 • Hacca gitmek, İslam’ın beş şartından bir tanesidir. Hacca gitmek farzdır. Umre yapmak ise sünnettir.
 • Kâbe’yi tavaf etmek şartında, Umre ve Hac arasında fark yoktur.
 • Hac yılda bir defa yapılır.(Kurban bayramı) Umre ibadeti için her hangi bir sayı sınırlaması yoktur.
 • Hac daha zor olan bir ibadettir.
 • Hac ibadetini yerine getiren kişi, bütün günahlarından temizlenir.
 • Hacca ömründe bir defa giden Müslüman farzı yerine getirmiş olur.

Umre ve Hac arasındaki fark, sadece ibadet olarak değil, fiyatlar olarak da kendisini göstermektedir. Hac fiyatları daha yüksek olup, aynı zamanda kota uygulaması sebebi ile belli bir süre beklemek gerekiyor.

Benzer Konular: