Zemzem Suyu Neden Ayakta İçilir?

İbni Abbas bir rivayette, peygamberimizin(s.a.v) zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir.

“Ben Resulullah’a(s.a.v.)zemzem ikram ettim, ayakta içti.”(Müslim, eşribe:117)

Bilindiği gibi peygamberimiz(s.a.v)bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır.(Müslim, eşribe:112)

Bu itibarla hadis âlimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir. sahih-i Müslim şarihi nevevi,bu iki farklı hadis hakkında şöyle der:

“Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mekruh şeklindedir. Ayakta su içmenin caiz olduğunu göstermek içindir.(bk.nevevi,ilgili hadisin şerhi)

İmam suyuti hazretleri de peygamberimizin(s.a.v)zemzemi ayakta içmesini şöyle izah eder:

“Resul-i Ekrem’in(s.a.v)zemzemi ayakta içmesi, ayakta su içmenin caizliğini açıklama manasındadır. Şöyle de denebilir: Halkın izdihamı dolayısıyla Resulullah(s.a.v) oturmaya müsait bir yer bulamadığı veya zemzemin çevresi ıslak olduğu için ayakta içmiştir.”

Hanefi âlimleri, İbni Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak zemzemi ayakta içmenin müstehaplığı’na hükmetmişlerdir.

Tavaftan sonra, makam-ı İbrahim’de iki rekât namaz kılıp ardından Kâbe’ye yönelerek ayakta birkaç yudum zemzem içmek sünnettir. Ama bu, belirttiğimiz gibi sadece tavaftan sonra sünnettir. Bunun dışında suyu her zaman oturarak içmek, sünnete daha uygun bir davranıştır. Ancak niyet, zemzemin Kâbe’den gelişine hürmeten Kâbe’de içildiği gibi ayakta kıbleye yönelerek içilmesi ise buna da bir şey diyemeyiz. Dolayısıyla zemzemi oturarak ya da ayakta içmek arasında bir fark yoktur.

Unutulmaması gereken önemli bir konu da zemzemin ne şekilde içildiğinden ziyade ne niyetle içildiğidir. Zira Peygamber efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem)”Zemzem suyu ne niyetle içilirse Allah içene onu verir.”buyurmuşlardır. Zemzemi içerken Allahtan iman, ihlâs, samimiyet, istikamet, sadakat, ilim, hayâ,  gönül zenginliği istemek sünnete en yakın olan davranıştır.

Zemzemi ve normal suyu oturarak ya da ayakta içmek gerekir diye bir mecburiyet söz konusu değildir. Çünkü peygamberimizin zemzemi de normal suyu da hem ayakta hem de oturarak içtiği görülmüştür. Bu örnekler her iki durumun da caiz olduğunu ifade etmektedir. Çünkü peygamberimizin çoğunlukla yaptığı, zemzemi ayakta, normal suyu da oturarak içmek olmuştur.

Peygamber efendimizin(s.a.v)suyu genellikle oturarak, zemzemi de ayakta içmesi, her iki şekilde de içmenin caiz, fakat suyu oturarak, zemzemi de ayakta içmenin daha faziletli olduğuna işaret eder.

Netice olarak denebilir ki: zemzem suyunun oturarak içilmesi caiz, ayakta içilmesi daha sevaplıdır.

Normal suyun ayakta içilmesi caiz, oturarak içilmesi daha sevaplıdır.