Umreye Giden Hacı Olur Mu

Ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre, “belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, mikattan ihrama girer, umre tavafı yapar, sonra da sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre’nin ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arife ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır.

Hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denir. Bu görevi yerine getirene de hacı yerine mutemir ( yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır.

1- İhram

2- Tavaf

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri ise sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı çok fazladır. Hz. peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “ Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “ Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:” Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur.” Cabir (r.a)’ın rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.

İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir. Umre yapmak isteyen kişi, ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltır veya daha önceki âdetine göre tıraş olur, tırnaklarını keser bütün vücut temizliğini yapar, gusül abdesti ya da normal abdest alır. Rida ve izar denilen iki parçadan oluşan ihram kıyafetlerini giyer. İki rekât namaz kılar. Umreye niyet eder. Sonra Kâbe’yi tavaf eder. Safa ile Merve arasında sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Böylece umreyi tamamlar.