Umre’nin Yapılışı

Umre kelimesi ziyaret etmek anlamına gelmektedir.

Umre: Belirli bir zamana bağlı olmaksızın, Kabe’yi ziyaret etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet demektir. Umrenin iki tane farzı vardır. İhram ve tavaf…

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri ise, sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömür de bir kere umre yapmak sünnettir.

UMRENİN YAPILIŞI

Umre yapmak için ilk önce ihrama girilir.

İhram: Haram kılmak demektir. Normal zamanlarda yapılması dinen yasak olmayan bazı iş ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre yasak kılınması demektir. Söz konusu yasaklar umreye niyet edip ihrama girmekle başlar.

İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır. Mümkün ise gusledilir, değilse abdest alınır. Güzel kokular sürülür.

Erkekler iç çamaşırları da dâhil bütün giysilerini çıkartırlar. izar ve rida denilen iki parça, beyaz ve dikişsiz ihram kıyafetlerini giyerler. Ayakkabı ve çoraplarını çıkartırlar, başlarını açarlar. Ayaklarına terlik ve benzeri şeyler giyerler.

Bayanlar ise, normal kıyafetlerini değişmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Yüzlerini açık bırakarak, başlarını örterler.

İki rekât ihram namazı kılınır. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs sureleri okunur. Namazdan sonra, niyet edilir ve telbiye söylenir. Böylece ihrama girilmiş olur.

İhrama giren kişiler, içtenlikle dualar ederek ve yüce Allah’ı anarak harem-i şerife yönelirler ve tavafa başlarlar. Tavaf, hacer-ül esved köşesinden başlayarak usulüne göre Kâbe’nin etrafında ibadet amacıyla yapılan yedi dönüşten ibarettir.

“Allah’ım! Senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”diye niyet edilir.

Kâbe, kişinin sol tarafına gelecek şekilde hacer-ül evsedin hizasına gelinir. Ellerin içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde omuz hizasına kaldırılır. ”Bismillahi allahu ekber” denilir. Hacer-ül esved selamlanır ve tavafa başlanır. Tekrar hacer-ül esved köşesine gelince ilk şavt tamamlanmış olur. Tekrar hacer-ül esved selamlanır ve ikinci şavta devam edilir. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavtın sonuna gelince, hacer-ül esved tekrar selamlanır ve tavaf sona erdirilir. Tavaf bittikten sonra, makam-ı İbrahim’de iki rekât tavaf namazı kılınır.

Sa’y yapacak kişi, hacer-ül esved’i istilam edilerek, sa’y yapmak üzere safa tepesine gider.

“Allah’ım! Senin rızan için umre sa’yını yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”diye niyet eder. Kâbe’ye yönelerek tekbir, tehlil ve salâvat okuyarak dua edilir. Safa tepesinden Merve’ye doğru yürünür. Merve’ye varıldığında ilk şavt gerçekleşmiş olur. Merve’den Safa’ya yürünür ikinci şavt gerçekleşir. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlanınca Merve’den Kâbe’ye dönülür ve dua edilir. sa’y tamamlanmış olur. Saçlar tıraş edilir, ihramdan çıkılır. Yasaklar kalkar ve umre tamamlanmış olur.