Umrenin Farzları Nedir?

Umre, ziyaret etmek anlamına gelir. Ziyaret biçimi hac gibidir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Fakat hac gibi zilhicce ayında yapılması gerekli değildir.

Dini anlam olarak ise umre: belli bir zamana bağlı olmadan ihrama girmek, Kâbe’yi tavaf etmek, safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve traş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre farzı ikidir:

1.İhram

2.Tavaf

İhram: şart, tavaf: rükündür.

Umrenin vacipleri ise: sa’y ile traş olmak ve ihramdan çıkmaktır.

Umre bir nevi küçük hacdır. Umre yapmak isteyen bir kişi, mikat’tan ihrama girer. Umre tavafı yapar. Sonra, sa’y yapar ve saçlarını kısaltır ya da traş olarak ihramdan çıkılır.

Umre yapmak sünnettir. Belli bir zamana ihtiyaç yoktur. arefe ile onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere beş günün dışında, her zaman umre yapılabilir. Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz: hac zamanı dışında yapılan hacca umre denir. Bu görevi icra eden kişiye de hacı yerine( yarı hacı )deriz.

Hayatta bir kere umre yapmak sünnettir.

Umrenin çok önemli faziletleri vardır. Özellikle ramazan aylarında umre yapmak çok sevaptır. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz şöyle buyurmaktadır:”umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “ramazanda yapılan umre sevabı bir haccın sevabına eşittir.”

Ebu Hureyra(r.a)’in rivayetine göre, Hz. Muhammed,(sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmaktadır.”umre, ikinci bir umreye kadar küçük günahlar için bir kefarettir. Kabul edilen bir hac ise, onun cennetten başka bir karşılığı yoktur.”

İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden girilir, yâda daha da emin olunmak istenirse biraz öncesinden de girilebilir.

Umreye niyet eden kişi: önce traş olur, saçlarını kısaltır, tırnaklarını keser, etek traşı olur, yıkanır ve abdest alır ve beyaz izar ve ridasını giyip güzel koku süründükten sonra kerahet vakitleri dışında ise iki rekât namaz kılınır. sonra kalp ile umreye niyet edilir. Sesli olarak da yapılabilir.

Umre Hanefi ve maliki de sünnet, Şafii ve Hanbelî de farzdır. Hayatın herhangi bir döneminde yapılabilir. İslam’a gör,e umre ve haccı peş peşe yapmak tavsiye edilir.