Umre Ziyaretinde Neler Yapılır?

UMRE ZİYARETİNDE NELER YAPILIR

UMRE ZİYARETİ

Umre ziyareti, Hac zamanı olan beş günden, arife ve kurban bayramının dört gününden başka, yılın her günü ihramlı olarak, Kâbe’yi ziyaret etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmaktır. Umre ibadeti yapan kişiye Mütemir adı verilir.

Umre ziyareti yapmak bir ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre için Kâbe-i muazzama yedi defa tavaf edilir. Her defasında hacer-i esved selamlanır. Daha sonra sa’y yapılır. Sa’y’ yaptıktan sonra saç tıraşı olunur ve umre tamamlanmış olur. Ömür de bir kere umre yapmak sünnettir.

Umre ziyareti yapmak isteyen kimse, mikatta ya da mikattan önce ihrama girer. Ziyaret biçimi hacca benzer. Ancak hac gibi Zilhicce ayında yapılması şart değildir. Yılın beş günü haricinde her zaman umre ibadeti yapmak mümkündür.

Umre ibadetinin birçok faziletleri vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umre çok sevaptır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmuştur;

“Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve

“Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Kur’an-ı Kerim’de “haccı ve umre’yi Allah için tam yapın.” ayeti mevcuttur.

Umre ziyareti yapmak isteyen kimse, ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltır ya da keser, tırnaklarını keser, tüm vücut temizliğini yapar, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, mümkün olursa gusül abdesti alır. Kerahet vakti değilse iki rekât namaz kılar. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile Kafirün suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha suresi ile İhlâs suresi okunur. Namaz kıldıktan sonra umre için niyet edilir.

“Allah’ım Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonrasında telbiye getirilir. Harem-i Şerife gidilir. Harem-i şerife gelince;

“Allah’ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır.

Tavaf namazı kıldıktan sonra “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umrenin sa’y’ ını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve benden kabul eyle.” diye niyet ederek sa’y yapılır. Sa’y bitince uygun bir yerde saçlar kesilir ve ihramdan çıkılır. Umre ibadeti böylece tamamlanmış olur.

Umre Ziyaretinde Neler Yapılır?
Umre: Belirli bir zamana bağlı olmaksızın yapılan Kâbe ziyaretidir. Hanefi ve maliki mezheplerine göre, sünnet. şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır.

Hac sadece hac mevsiminde yapıldığı halde, umre her zaman yapılabilir. Sadece kurban bayramının arefe günü ile bu bayramın dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazan ayında yapılması ise çok sevaptır.

Umre, esas itibariyle, Kabe’yi tavaf (Kabe etrafında yedi defa dönmek), Safa ile Merve tepeleri arasında(yedi defa) sa’y dır. Hacda olduğu gibi, müzdelife’ye gitmek, Arafat’ta vakfe yapmak ve mina’da şeytan taşlamak yoktur.

Umre yapacak olan kişi, önce ihram hazırlıklarını yapar. Mikatta ya da mikat bölgesine gitmeden önce ihramlanır. İlk önce genel bir temizlik yapılır tırnaklar kesilir. Saç ve sakal tıraşı olunur. Bıyıklar düzeltilir. Gusül abdesti alınır. Gusül abdesti almak mümkün değilse abdest alınır. Koltuk altı ve kasık altı kılları temizlenir. İzar ve rida adı verilen iki parçadan oluşan ihram kıyafetleri giyilir. Başlar açılır ve ayaklardan da ayakkabı ve çoraplar çıkartılır. Terlik ve benzeri şeyler giyilir.

Bayanlar ise renk ve model şartı olmaksızın, el ve yüzleri dışında bedenlerinin tamamını vücut hatlarını belirtmeyecek şekilde örten ve ziynet görüntüsü içermeyen elbiseler giyerler. Başörtüleri ayak giysileri de her zaman ki gibi olur.

İhrama giren kişi, iki rekât ihram namazı kılar. İki rekât olan bu namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekatta ise Fatiha suresi ile ihlas sureleri okunur. Kılınan namazdan sonra umreye niyet edilerek telbiye getirilir.

Mekke’ye gidince, hacer-ül esved taşı hizasından başlamak şartıyla Kâbe etrafında, yedi defa dolaşılır. İlk üç dolanışta biraz çalımlı yürünür. Her dolaşmada hacer-ül esved taşı selamlanır. Bu dolaşmalar da ıztıba ve remel yapılır.

Tavaf bitince, iki rekât namaz kılınır ve sa’y yapmak için safa tepesine gidilir. Safa tepesinden başlamak şartıyla, safa tepesi ile Merve tepesi arasında yedi defa sa’y yapılır.

Daha sonra ise tıraş olarak ihramdan çıkılır. Böylece umre ziyareti tamamlanmış olur.

Umre ziyaretinde, hacda ki gibi Arafat, Mina, Müzdelife, kudüm ve veda tavafı yoktur. İstenirse kurban kesilir, Mekke ve Medine’de ki kutsal yerleri gezilebilir