Umre Ziyareti Nedir?

UMRE ZİYARETİ NEDİR                        

UMRE

Umre kelimesi, genel anlamıyla “ziyaret etmek” anlamına gelir. Dini açıdan bakacak olursak umre; ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılması ve tıraş olarak ihramdan çıkılması ile tamamlanan bir ibadettir.

Umre ibadeti yapanlar, Yüce Allah’ın misafiri olarak Kâbe’ye gittiklerinin bilincinde olmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek hayatında umre ibadetine çok önem vermiştir. Umre ibadeti, Müminin manevi dünyasını yenilemesi ve geliştirmesinde çok önemlidir.

UMRENİN FAZİLETİ

Umrenin faziletine ilişkin çok sayıda Hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor; “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki;

“Hac ile umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler” (Nesai, İbnu Mace)

“Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” (Tirmizi, Hac, 90,276)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinin) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar” (İbn Mace)

“Bir umre, diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur’un karşılığı cennetten başka bir şey değildir.” (Buhari, Müslim)

UMRE ZAMANI

Umre, hac günleri haricinde her zaman yapılabilen bir ibadettir. Arife gününden, kurban bayramının dördüncü gününe kadar olan zaman dışında, yılın her vaktinde yapılır.

UMRENİN FARZI

Umrenin ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır. İhram şart, tavaf ise rükündür. Sa’y yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir.

UMRE HÜKMÜ

Müslümanların ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Malik mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farz olarak tanınmıştır. Hanefi mezhebinden bazı âlimler umrenin vacip olduğunu açıklamıştır.

İHRAM NİYETİ

İhram namazı kılan kişi; “Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle” diyerek niyet eder.

Niyet edildikten sonra; “ Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk, İnnel Hamde. Ven -Nimete Leke Vel Mülk. La şerike Lek” diyerek telbiye getirilir. Telbiyenin anlamı şöyledir; “Buyur Allah’ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Umre Ziyareti Nedir ?
Umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kabe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi zilhicce ayında yapılması gerekmemektedir. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş gün dışında her zaman umre yapılabilir.

Dini bir terim olarak umre: belli bir zamana bağlı olmadan, ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre, bir küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, mikatta ihrama girer, umre tavafını yapar, sonra sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umrenin ziyaret biçimi hacca benzer. Umre yapmak sünnettir. Belirli bir zamanı yoktur. Hac zamanı dışında yapılan bir ziyarettir bu görevi yerine getiren kişiye mutemir (yarı hacı) denir.

UMRENİN FARZLARI

Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf.

İhram: Şart

Tavaf: Rükün

Umrenin vacipleri ise, sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

İnsanın ömründe bir kere umre yapması sünnettir. Pek çok faziletleri vardır. Özellikle ramazan ayında yapılan umrenin, daha çok fazileti vardır. Peygamber efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem)umre hakkında şöyle buyurmuşlardır.”Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve ”Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.” Umre kelimesi Kur’an-ı Kerim de de geçer. ”Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.”

İhram: Niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden ya da daha emin olmak için biraz ilerisinden girilir. Umreye niyetlenen kişi önce tırnaklarını keser, saç, sakal tıraşı olur. Bedeni temizlik yapar. Koltuk altı ve kasık kıllarını tıraş eder. Eğer ki mümkün ise gusül abdesti alır. Yoksa normal abdest alır. Güzel koku sürünür. kerahet vakti değilse iki rekat namaz kılar. Sonra şu şekilde niyet eder:

“Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım! Senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”denir ve telbiye getirilir.

Harem-i şerife gelince: ”Allah’ım, senin rızanı kazanmak için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!”diye niyet edilir. Umre tavafı yapılır ve tavaf namazı kılınır. Tavaf namazı kıldıktan sonra,”Allah’ım! Senin rızanı kazanmak için umrenin sa’yını yapmak istiyorum bana kolaylık ver onu benden kabul buyur.”diye niyet edilir. Safa ile Merve arasında umrenin sa’yı yapılır. Sa’y tamamlanınca tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.