Umre Tavaf ve Say Duaları

Umre yapmak isteyen kimse, ilk olarak ihram hazırlıklarına başlar. Gerekli vücut temizliğini yapar. İki rekât ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekâtında Fatiha süresinden sonra Kafirün suresini, ikinci rekâtından sonra ise Fatiha suresinden sonra İhlâs suresini okurlar.

Umre yapmak isteyen kimse mikat sınırını geçmeden, ihrama girer. İhrama niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir.

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur.” diyerek diliyle ifade ederek niyet edilir.

Niyet ettikten sonra,

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.” diyerek telbiye getirilir. Böylece ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.

Mekke’ye yaklaşıp Harem bölgesine girildiğinde,

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diyerek dua edilir.

Mekke’ye abdestli girmek sünnet olup, gündüz vakti girmek ise müstehaptır. Yürürken ya da vasıta ile giderken tekbir, telbiye, tehlil ve salâvat-ı şerife getirilir.

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” denilerek dua edilir ve Mescid-i Harem’e girilir. Kâbe’yi görünce,

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.” diye dua edilir.

Umre tavafına niyet edilir,

“Allah’ım! Senin rızan için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle”

Tavaf tamamlanınca, mümkünse Makam-ı İbrahim’de, değilse uygun bir yerde iki rekat tavaf namazı kılınır.

Umre’nin sa’yını yapmak üzere Safa’ya gidilir. sa’y yapmaya niyet edilir,

“Allah’ım senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin sa’yını yapmaya niyet ediyorum. Sa’yi benim için kolaylaştır ve kabul eyle.” diye dua edilir.

Sa’y bitince tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.