Umre Nedir Nasıl Yapılır Kısaca

UMRE NEDİR NASIL YAPILIR KISACA 

UMRE NEDİR

Umre; Hac zamanı olan beş günden, arife ve kurban bayramının dört gününden başka, yılın her günü ihramlı olarak, Kâbe’yi ziyaret etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmaktır.

Umre, bir ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre için Kâbe-i muazzama yedi defa tavaf edilir. Her defasında hacer-i esved selamlanır. Daha sonra sa’y yapılır. Sa’y’ yapıldıktan sonra saç tıraşı olunur ve umre tamamlanmış olur.

Umre yapmak isteyen kimse, önce ihrama girer. Ziyaret biçimi hacca benzer. Ancak hac gibi Zilhicce ayında yapılması şart değildir. Yılın beş günü haricinde her zaman yapmak mümkündür.

Umre’de birçok faziletler vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılması çok sevaptır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmuştur;

“Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”

“Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Kur’an-ı Kerim’de “haccı ve umre’yi Allah için tam yapın.” ayeti mevcuttur.

UMRE NASIL YAPILIR

Umre yapmak isteyen kimse, ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltır ya da keser, tırnaklarını keser, tüm vücut temizliğini yapar, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, mümkün olursa gusül abdesti alır. Kerahet vakti değilse iki rekât namaz kılar. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile Kafirün suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha suresi ile İhlâs suresi okunur. Namaz kıldıktan sonra umre için niyet edilir.

“Allah’ım Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonrasında telbiye getirilir. Harem-i Şerife gidilir. Harem-i şerife gelince;

“Allah’ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır.

Tavaf namazı kıldıktan sonra “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umrenin sa’y’ ını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve benden kabul eyle.” diye niyet ederek sa’y yapılır. Sa’y bitince uygun bir yerde saçlar kesilir ve ihramdan çıkılır. Umre, böylece tamamlanmış olur.

Umre Nerede Olur

UMRE NEREDE OLUR

UMRE İBADETİ NEDİR

Umre ibadeti, hac zamanı olan beş günün haricinde, yılın her günü, ihrama girerek, tavaf ve sa’y yapmak ile tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. Umrenin iki tane farzı vardır. 1.İhrama girmek ve 2.ise tavaf yapmaktır. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak vaciptir.

Ömürde bir defa umre ibadeti yapmak, Hanefi ve Maliki mezhebine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

İhrama girme yerleri;

Mekke’ye Mikat sınırları dışından gelenler yolları üzerindeki Mikat’lardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunanlar, Harem bölgesi dışına çıkarak ihrama girerler.

Umre ibadeti nasıl yapılır;

1-mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve umre için niyet edilir.

2-Telbiye, tekbir, tehlil, salavat-ı şerife okuyarak Harem-i şerife girilir. Niyet ederek, umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavtta remel yapılır.

3-Tavaf namazından sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak umre için sa’y yapılır.

4-Tıraş olarak ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre tamamlanmış olur. Umre ibadetinde Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudüm ve veda tavafı yoktur.

Umre ibadeti nerede yapılır;

İslam inancının merkezi olan Kâbe, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alır. Bundan dolayı hac ve umre sadece Kâbe’de yapılır. İslam inancının doğduğu topraklar olan Suudi Arabistan’ı her yıl milyonlarca insan ziyaret etmektedir. Hac mevsiminin ardından çeşitli umre programları ile bu ülkeye yüz binlerce Müslüman gitmektedir. Suudi Arabistan tüm dünyada yaşayan Müslümanların ibadetlerini yapabilmesi için kota sistemi uyguluyor. Bu kotaya göre insan kabul etmektedir.

Günümüzde ulaşım imkânlarının kolay olması ve umre fiyatlarının da biraz cazip olması nedeniyle son zamanlarda Müslümanlar umre ibadetlerini yapmak için Suudi Arabistan’a Kâbe’yi ziyaret etmeye gitmektedir. Kâbe’nin etrafı rahat bir şekilde tavaf yapılması için devamlı olarak geliştirilmektedir. İnsanların zarar görmemesi ve izdiham gibi olaylara karşı güvenlik güçleri ile insanları yönlendirme çalışmaları yapıyorlar.

Müslümanların Suudi Arabistan’a gitmesi için pasaport ve ilgili ülkeden vize alması gereklidir. Ayrıca ülkeye giriş yapıldığı esnada aşı kartının yanında olması gereklidir.

Umre İbadeti

Umre ibadeti için, Mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak ihram kıyafeti giyilir. Havayolu ile Türkiye’den Cidde’ye gidenler ise, mikat sınırını havada geçecekleri için, Türkiye’de havalimanında ihrama girerler.

Umre ibadeti için, Türkiye’den Medine’ye gelip oradan da Mekke’ye geçenler Zü’l-Huleyfe’de, Türkiye’den direk Cidde’ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyet edip, namazlarını kılarlar.

Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya deriz ve tekbir alırız. Peygamber efendimiz, namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha’dan sonra ihlâs suresi okumuştur. Bundan dolayı bu süreleri biliyorsak onun sünnetine yerine getiririz. Şayet bilmiyorsak bildiğimiz herhangi bir sureyi okuruz.

Namaz kıldıktan sonra umre için niyet edilir.”Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle” diyerek niyet edilir ve bundan sonra ihram yasakları başlar.

Kâbe görülünce salavatlar, telbiyeler ve tekbir okunması durur. Telbiye;” Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l hamde ve’n-nimete leke ve’lmülke la şerike lek”. Anlamı ise,”Emrine amadeyim Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyim! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Umre ibadetinde, tavaf’a başlamadan önce, niyet ettim Allah rızası için umre tavafını yapmaya diye niyet edilir. Kâbe’yi sol tarafa alarak tavaf şavtlarını yaparız.

Tavaf, bir şeyin etrafında dönmek anlamına gelir. Hacer-ül esved’in hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönmelerin her birine şavt denilir.

Kâbe etrafında 7 defa dönüp, bütün şavtları tamamladığımızda tavaf namazı kılmamız gerekir.

Tavaf namazını Makam-ı İbrahim’in arkasında kılmak müstehaptır.

Niyet ettim Allah rızası için tavaf namazını kılmaya diye niyet eder, namaza başlarız. İhram namazında olduğu gibi sünnet olan, namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun süresi, ikinci rekâtında ise Fatiha’dan sonra İhlâs süresi okunur. Namaz tamamlanınca tavaf bitirilmiş olur.

Umre ibadetinde, tavaf’tan sonra, Safa tepesine çıkılır. Kâbe’de ki Hacer-ül esved tarafına dönülerek, tavaf da olduğu gibi, Kâbe’ye doğru eller kaldırılır, “Bismillah-i Allah’u Ekber” diyerek Kâbe istilam edilir. sa’y için niyet edilir ve Merve tepesine doğru yürünür. Merve’ye varıldığında birinci şavt tamamlanmış olur. Safa’ya doğru gidilir. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanır. Diğer şavtlarda aynı şekilde tekrarlanır. Yedinci şavt tamamlanınca Kâbe’ye dönülerek dua edilir.

Sa’y bittikten sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır, ihram yasakları biter ve umre ibadeti tamamlanmış olur.

Umre Görevleri

Umre; ziyaret anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilmektedir. Ziyaret şekli hac gibidir. Ancak hac gibi Zilhicce ayında olması gerekmez. Küçük hac olarak da tanımlanır.

Umre görevini yapmak isteyen kişi, mikattan önce ihrama girer. Umre tavafı yapar, sonra sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre yapmak sünnettir. Belirli bir zamanı yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün haricinde her zaman umre yapılabilir. Kısacası, hac zamanı dışında yapılan hacca umre denilir. Bu vazifeyi yerine getirene mutemir (yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır: 1- İhram (şart) 2- Tavaf (rükun) dur.

Umrenin vacipleri ise sa’y ile tıraş olmak ve ihramdan çıkmaktır.

Umre görevini yapmak isteyen kişiler, gerekli hazırlıkları yaparlar, iki rekât namaz kılarak şu şekilde niyet ederler; “ Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”. sonra telbiye söyleyerek ihrama girerler. İhrama girdikten sonra Kâbe tavaf edilir. Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır ve tıraş olunup ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre tamamlanmış olur.

Mikat sınırları dışında olanlar, umre için ihrama, mikat sınırlarında ya da mikat sınırlarına gelmeden önce ihrama girerler. Harem bölgesinde bulunanlar Harem sınırları dışına çıkarak ihrama girerler. Harem bölgesi ile mikat sınırları arasında olanlar (hıll bölgesi) ise bulundukları yerden ihrama girerler.

Türkiye’den gidip de, Mekke’de bulundukları süre içinde umre görevlerini yapmak isteyen kişiler, genel olarak Medine-Mekke otoyolu üzerinde ve Harem-i Şerif’e yaklaşık 5 km. uzakta bulunan Ten’im’e giderek ihrama girerler.

Umre ziyaretinde Kudüm tavafı, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Şeytan taşlama ve Veda tavafı görevleri olmaz.

Haccın ihram, tavaf, sa’y ve tıraş gibi menasikinde, Rükun, şart, vacip ve sünnet gibi hükümler, Umrenin menasikinde de söz konusudur.

Hac görevi tamamlandıktan sonra bir süre daha Mekke’de kalacak olan hacılar, fırsat buldukları takdirde, bayramın dördüncü akşamından sonra umre görevini yapabilirler. Özellikle ifrat haccı yapanlar hacdan önce umre yapmadıkları için, hac ibadetinden sonra umre yapmaları daha uygun olur.

Temettü haccına niyet edenlerin hacdan önce iki, üç ve daha fazla umre yapmaları caiz olsa da, o günlerde izdiham fazla olduğu için, bunun yerine bol şekilde nafile tavaf veya vakitlerini Harem-i Şerif’te ibadetle geçirmeleri daha uygun olacaktır.

Umre Nedir?

Umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek Safa ile Merve arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kişi mikattan ihrama girer. tavaf yapar, say yapar, traş olur veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar. Umre için belli bir zaman dilimi yoktur. Arife ve onu takip eden kurban bayramı dışında her zaman umre yapılabilir.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Yapılan hacca umre denir. bu vazifeyi yapan kişiye de hacı yerine mut emir(yarı hacı) denir.

Özellikle ramazan ayında yapılan umre çok sevaptır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır. Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.’ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına eşittir.

Umre,ömürde bir kere,Hanefi ve Maliki’de sünnet,Şafii ve Hanbeli’de farzdır..

Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler yolları üzerindeki mikatlardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapılmak istenirse, harem bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir.

UMRE NASIL YAPILIR

1.Mikat sınırları içerisinde ihrama girilip ve niyet etmek gerekir.

2.Telbiye, tekbir, tehlil salavatı şerife okunarak harem’i şerife girip, niyet edilerek umre tavafı yapılır.

3.Tavaf namazından sonra mes’aya gidilerek umre say’ı yapılır.

4.Traş olup, ihramdan çıkılır.

Böylelikle umreyi tamamlamış oluruz.

Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki Menasik, Kudum ve Veda Tavafı yoktur.

Ebu Hureyra’den(ra) bir rivayette: “Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc’ı Mebrur’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz.” diye söyleyen Peygamberimizin bir umre diğer umre tabiri, bir umre diğer umre ile birlikte şeklinde anlaşılmıştır. Yani mana bir umreden sonra bir umre daha yapılırsa, bu ikisi arasında işlenmiş olan günahlara kefaret olur diye düşünülmüştür.

Hayırlı ameller yerine getirildikçe vakitlerine göre birbirine üstünlük arz edebilirler bazı vakitlerde yapılan ibadetler, diğer vakitlerde yapılan ibadetlere nazaran daha faziletli olabilir. Ramazan ayı ise hayırlı amellerin değerinin artması yönünden diğer aylardan daha üstündür. Bundan dolayı Peygamberimiz(s.a.v) ramazan ayında yapılan umreyi diğer zamanlarda yapılan umreden daha faziletli görmüş ve ‘Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” buyurmuşlardır.

Umrenin iki farzı vardır: İhrama girmek ve Kâbe’yi tavaf etmektir.