Uhud Savaşı Detayları

Uhud savaşı; Medine’de bulunan Müslüman ordusuyla, Mekke’deki Ebu Süfyan’ın ordusu arasında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır.

Bedir savaşında yaşadıkları mağlubiyetin intikamını almak isteyen Kureyşliler, itibarlarını ve söz geçerliliklerini yeniden elde etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Bedir savaşında oğlunu kaybeden Ebu Süfyan, babası, kardeşi, oğlu ve amcası öldürülen Ebu Süfyan’ın eşi ve babasını kaybeden İkrime bu savaşın başını çekmekteydi.

Mekkeli Cubeyr bin Mutim’in Habeşî kölesi Vahşi‘ye ”Sen de bu savaşa katıl. Muhammed’in amcası Hamza’yı öldürebilirsen, seni azad edeceğim.” demesi, Vahşi‘nin özgürlük kazanmak için savaşa katılmasına neden olmuştur. Ebu Süfyan komutasında hazırlanan 3000 kişilik ordu, Mekke‘den yola çıktı. Ordunun içinde Ebu Süfyan’ın karısı dahil 14 tane kadın bulunuyordu. Ebu Süfyan’ın eşi Hind, intikam duygusuyla yanıyordu. Muhammed Aleyhisselam‘ın amcası Hazreti Abbas bu hazırlıkları bir mektupla yeğenine bildirdi. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam bir meclis toplayarak, ashabıyla bu konuda görüştü. Bu görüşmeden çıkan sonuca göre;

  • Düşmanlar Uhud dağı eteklerinde karşılanacaktı.
  • Şehrin içinde savunma yapılacaktı.

Genç Müslümanların isteğiyle savaşın Uhud dağı eteklerinde yapılmasına karar verildi.

27 Mart 625 yılında savaş başladı. Savaşın ilk safhasını alınan tedbirler sebebiyle Müslümanlar kazandı. Savaş Müslümanların lehine devam ederken Mekkelilerin kaçışını gören okçular yerlerini terk ettiğinden, süvarilerin komutanı Halid Bin Velid bu tepeden geçerek, Müslümanları arkadan kuşattı. İki ateş arasında kalan Müslümanlarda 70 tane şehit verildi. Bu şehitlerin arasında Vahşi’nin öldürdüğü Muhammed Aleyhisselam‘ın amcası olan Hazreti Hamza‘da bulunuyordu. Bundan sonra Müslümanlar Uhud dağına doğru çekilmeye başladı. Bu savaştan sonra tüm Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam‘ın fikirlerine karşı çıkmadı. Çünkü okçular yerinden ayrılmasaydı bu savaşı da kazanacaklardı.

Bu Savaşın Sonuçları Nelerdir ?

  • Mekkeliler esas amaçları olan Muhammed Aleyhisselam‘ın nüfuzunu yok edememiştir.
  • Mekkeliler Müslümanları yok edemeyeceklerini anlamışlardır.

Uhud’da şehit olanlar için; ”Uhud savaşında şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını Allah bir takım yeşil kuşların içine koymuştur. Bunlar cennet ırmaklarına gelip, yerler ve içerler. Burada cennet meyvelerinden yerler. Kuşlar daha sonra arşın gölgesindeki asılı olan altın kandillere tünerler. Şehit olan ruhları  mesut bir hayata eriştiğinde, bizim cennetteki halimizi dünyadaki kardeşlerimiz bilsinler ve cihattan çekinmesinler demişlerdi. ( Tecrid, 186 vd, Sa’d, II,148)