Tavaf Nedir?

Tavaf kelime itibariyle bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak anlamına gelmektedir. İslam’da ise Kabe’nin etrafının yedi defa dönülerek yeri getirilen bir ibadettir ve haccı esaslarından birini oluşturmaktadır.

Kabe dönüşü sırasındaki her bir tura şavt adı verilir. Her tavaf ise yedi şavttan oluşmaktadır. Kabe’nin Hacerü’l Esved tarafından başlanılarak sağa doğru yapılarak başlangıç noktasına gelinmesiyle birlikte bir şavt tamamlanmış olur. Her şavtın başlangıcı için Hacerü’l Esved tarafına yönenilmektedir. Mümkünse el sürülerek öpülmekte yoksa karşıdan tekbirle eller kaldırılarak el sürme işareti yapılmaktadır. Buna istilam (selamlama) adı verilmektedir. İstilam ise Allah ile yapılan sözleşmeyi ve bu sözleşmeye olan bağlılığı bir temsil etmektedir. Tavaf için belirtilmiş bir saat yoktur. Gece, gündüz istenilen zaman aralığında yapılmaktadır. Tavaf esnasında tebir, tehlil ve salavat okunmaktadır. Tavaf işleminin bitiminde sonra haccın vaciblerinden olan iki rekat namaz kılınır.

Hac’da üç tavaf bulunmaktadır. Bunlar; kudüm, ziyaret ve veda(sadr) tavafıdır. Ayrıca bu tavaflar dışında isteğe bağlı olarak nafile ve umre tavafları da bulunmaktadır. Her tavafın farklı gayeleri vardır.

Tavaf Çeşitleri

Hac ile ilgili olan ve olmayan farz, sünnet, vacip, nafile başka tavaflarda bulunmaktadır. Fakat bunların vacipleri, sünnetleri, sıhhat şartları, yapılış şekilleri aynı olan tavaflardır. Hac’da kudüm, ziyaret, veda tavafı olmak üzere üç tavaf bulunuyordu. Umrede yapılan tavaf işlemine ise umre tavafı adı verilir. Hac ve umre ile ilgili olmayan başka tavaflar işe aşağıda açıklanmıştır:

  • Nezir Tavafı: Tavaf etmeyi adayan kişi, nezrini yerine getirmesi vacip olmaktadır. Bu işlem için belirli bir zaman belirlenmiş ise belirtilen zamanda, zaman belirlenmediği takdirde ise uygun bir zamanda adanmış olan tavaf yerine getirilmektedir.
  • Tahiyyetü’l Mescid Tavafı: Kişinin bir mescide girdiğinde kılması sünnet olan Tahiyyetü’l Mescid’in yerine Mescid’i Haram her girişinde hürmeten ve mescidin selamlamak için tavaf yapılması müstehaptır. Bu selamlama tavafı işlemine Tahiyyetü’l Mescid tavafı adı verilmiştir. Hac ya da umre gereğince yapılacak olan tavaf bu işlemin yerini tutmaktadır.
  • Tatavvu Tavafı: Mekke’de bulunulduğu zaman boyunca hac ve umreyle ilgili olarak yapılmış olan tavafların haricinde zaman buldukça yapılan nafile tavaflardır.