Şavt Nedir Sözlük Anlamı

Şavt sözlük anlamı: Bir turluk koşu, işin bir kısmı, gaye, mesafe anlamların gelir.

Dini bir kavram olarak, tavafta hacer-i esvad’den başlayıp hatim’in dışından Kâbe’nin etrafında bir defa dolaşmak.

Sa’y da, safa ile Merve arasında her bir gidiş ve gelişe şavt denir. Halk arasında şaft olarak da tanımlanır.

Bir tavaf yedi şavt(şaft) dan oluşur. Hacer-i esved’den başlayıp yedi defa Kabe etrafında dönmek bir tavaf, her bir dönme de bir şavttır.

Şavt olmadan tavaf olmaz, bir tavaf’ın yapılaması için yedi tane şavt yapmak gereklidir.

Şavt(şaft) esnasında abdestli olmak gereklidir. şavtı abdestli yapmak tavafın vaciplerindendir. Şayet şavt esnasında abdest bozulursa tekrar abdest alıp kalan şavt’ları tamamlamak gerekir.

Tavafa başlarken ve her şavtın başında:”Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet Allah’a aittir. Salât ve selam, efendimiz Muhammed aleyhi’s-selam’a olsun. Allah’ım sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, verdiğimiz sözü yerine getirerek ve peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum.” diye dua edilmesi uygun olur.(tavafın ilk üç şavtında erkekler mümkün olduğu kadar remel yaparlar.)

Tavaf sırasında dua edilir. Tekbir ve tehlil getirilir. Kuran okunur. İnsanlar içlerinden geldiği şekilde ihlâs ve samimiyetle dualar ederler. Bundan dolayı abdest bozulması ya da tavafı kesmeyi gerektirecek başka bir mazeret ortaya çıkmazsa, tavafa ara verilmemelidir. Yemen köşesine gelince istilam edilir. Diğer köşelerde istilam edilmez.

Yemen köşesi ile hacer-i esved köşesi arasında: “Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan!ey alemlerin rabbi!” duasının okunması yerinde olur.

Hacer-i esved köşesine ya da hizasına gelinince ilk şavt tamamlanmış olur. Beklemeden ikinci şavta başlanır. Aynı şekilde diğer şavtlar da yapılır. Yedinci şavt sonunda hacer-i esved tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir. Sonra harem-i şerifte uygun bir yerde iki rekât namaz kılınır. Tavaf namazını kerahet vakti değilse tavafın hemen peşinde kılınması daha iyi olur.

Tavaf namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir. Sonra hacer-i esved tekrar istilam edilerek sa’y yapmak için safa tepesine gidilir.

Mescid-i haram dışında şavt olmaz. şavt yapılabilmesi için mescidi- haram içinde bulunmak gereklidir.